Leerlingen die ziek thuis zitten, blijven vaak onder de radar

vrijdag 01 december 2017 Leestijd: 2 min.

Meisje zit thuis / ANP

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

vrijdag 01 december 2017 Leestijd: 2 min.

‘Ons kind is een jaar ziek thuis geweest van school zonder dat dit officieel ergens gemeld is. We hebben nooit een onderwijsinspecteur gezien of gehoord,’ mailt Annemarie ons. We krijgen meer soortgelijke verhalen binnen na onze oproep: ‘Is het aantal thuiszitters veel hoger dan geregistreerd?’

De zoon van Annemarie gaat inmiddels naar een dagbehandelingsplek, terwijl hij volgens haar nog wel ingeschreven staat op zijn oude school, het speciaal onderwijs. ‘Ik heb geen idee of hij inmiddels geregistreerd staat als thuiszitter. Ik vermoed van niet, omdat hij ingeschreven is gebleven op een school, terwijl hij daar geen onderwijs geniet.’ 

Een leerplichtambtenaar liet ons in de vorige oproep anoniem weten dat het werkelijke aantal thuiszitters hoogstwaarschijnlijk veel hoger is dan officieel bekend, aangezien scholen het vaak niet melden als een kind voor langere tijd ziek thuis zit. Na deze oproep krijgen we veel ervaringsverhalen binnen van ouders. De meeste mails gaan over kinderen die langdurig ziek thuis zitten, maar toch niet als thuiszitter geregistreerd staan.

Ziekteverzuim

Jeanine: ‘Mijn dochter is nu viereneenhalf jaar thuis, maar nooit geregistreerd als thuiszitter. Terwijl het bekend is bij de wethouder én bij het samenwerkingsverband. Maar omdat ze een arrangement heeft bij haar oude school en als ‘verzuim door ziek’ gemeld staat, zou ze geen thuiszitter zijn. Ik weet dat er in Almere meer kinderen zijn die niet geregistreerd zijn als thuiszitters. Daarom hebben wij de groep ‘ouderkracht voor het Almeerse kind’ gestart.’

Een andere moeder, Olga, mailt ons: ‘Wij hebben diverse malen gevraagd om een gesprek met de schoolarts van de school van onze dochter, omdat we merkten dat de belasting van school in combinatie met haar ziekte niet goed was. Maar de school weigerde om ons door te sturen naar een arts.’ Ondertussen gaat de dochter van Olga maar de helft van de tijd naar school. Toch zegt deze moeder nooit te maken te hebben gehad met de Onderwijsinspectie. 

Geen zorgplicht

Ook Mary heeft nooit een inspecteur gezien, mailt ze ons, terwijl haar kind thuiszat. ‘Onze dochter heeft meer dan een jaar lang thuisgezeten. Maar dat is nooit geregistreerd, omdat ze daarvoor op een particuliere school zat. We kwamen er later pas achter dat privéscholen geen zorgplicht hebben. Lang verhaal kort: ‘Onze dochter is dus nooit op de radar van de leerplichtambtenaar geweest toen ze thuiszat.’

Jeugdarts Yvonne Vanneste houdt zich al langere tijd bezig met ziekteverzuim en thuiszitters. Zij stuurt ons een uitgebreide mail: ‘Volgens de leerplichtwet hoeft thuiszitten door ziekteverzuim niet gemeld te worden.’ Daarom worden er volgens haar momenteel in de meeste regio’s afspraken gemaakt met het samenwerkingsverband en de leerplicht om ook thuiszitters via ziekte beter in beeld te krijgen. 

Zij wil ons attenderen op de methodiek M@ZL (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling), die ze heeft ontwikkeld en inmiddels in meerdere regio’s wordt toegepast. ‘Bij verhoogd ziekteverzuim gaat een school in gesprek met leerling en ouders. Met elkaar wordt vervolgens een plan van aanpak gemaakt met als doel de leerling weer zo snel en goed mogelijk terug te laten keren naar school en het verzuim te verminderen, waardoor afglijden en thuiszitten kan worden voorkomen.’ 

Preventief

Dat de thuiszittersproblematiek groot is en aangepakt moet worden, dringt ook steeds meer door tot de politiek. Daarom is vorig jaar het thuiszitterspact afgesloten. Doel: in 2020 mag geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszitten. 

We nemen contact op met Albert Vueger, die zich hiermee bezighoudt vanuit Stade Advies voor de regio Lekstroom. Zijn doel is voornamelijk om jeugdhulp en onderwijs beter op elkaar te laten aansluiten. ‘Wij willen bewerkstelligen dat in onze regio scholen het gaan melden bij Jeugdzorg als een kind zich langdurig ziek meldt. Wij weten namelijk uit ervaring dat hoe langer een leerling thuiszit, hoe moeilijker het is om hem of haar terug te krijgen in het reguliere onderwijs.’

 

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Onderwijs
Verkenning Research Opnames Uitzending

Onderwijs

Research

Wij volgen scholen, gemeenten en ouders in hoe zij omgaan met de sluiting van de scholen door het corona-virus.

Deel jouw ervaring 163 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 01 juni 22:15u, NPO2

2070 tips

ontvangen

54 experts gesproken

Docenten, schoolbestuurders, ambtenaren en ouders van kinderen die tegen problemen oplopen met het thuisonderwijs.

Jeugd en onderwijs / Onderwijs

Oproep

Wij willen graag verder onderzoek doen naar de groep onzichtbare thuiszitters. Is er wel genoeg controle op kinderen die langdurig niet meer naar school gaan? Dat kan om verschillende redenen zijn: ziekteverzuim, thuisonderwijs, omdat er geen passende plek te vinden is of zelfs vrijstelling. We horen graag jouw ervaringsverhaal of tip hierover.
Deel jouw ervaring

Anna Gimbrère

Presentator

Deel jouw ervaring

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Steeds meer kinderen met fysieke- of psychische problemen, zoals autisme en hoogbegaafdheid, krijgen een vrijstelling van de leerplicht. Dat betekent als kinderen niet leerbaar zijn. Maar het schij...
Alles over dit onderzoek