Leerkracht: ‘Volgens Veilig Thuis is de situatie waarschijnlijk niet levensbedreigend’

zaterdag 03 december 2016 Leestijd: 3 min.

Volgens intern begeleider Birgitte van Heek duurt het te lang voor Veilig Thuis ingrijpt /

Josselin Gordijn

editor

@Josselin Gordijn

zaterdag 03 december 2016 Leestijd: 3 min.

In ons onderzoek voor het dossier Kindermishandeling horen we verhalen van basisscholen die geen positieve ervaringen hebben met het melden van kindermishandeling. Sterker nog, de situatie van een kind in nood zou naar aanleiding van de melding zelfs kunnen verslechteren. We willen weten of dit individuele gevallen zijn, of dat er meer scholen zijn met dergelijke ervaringen. Samen met onderzoeksplatform Reporter2021 zetten we een enquête uit onder alle basisscholen van Nederland.

Al gauw stromen de reacties binnen. We nemen contact op met schillende scholen om hun ervaringen te horen. Zo bellen we met een leerkracht die onlangs een melding deed van kindermishandeling. Ze wil anoniem blijven om te voorkomen dat het verhaal herkend wordt. De betreffende kinderen, afkomstig uit hetzelfde gezin, hadden onafhankelijk van elkaar op school verteld dat ze meerdere malen hard waren geslagen door één van hun ouders. ‘Deze ouders lagen in een vechtscheiding’, vertelt de leerkracht. ‘Wij waren al een tijd op de hoogte van de instabiele situatie van het gezin en namen de verklaringen van de kinderen dus dermate serieus dat we besloten een melding te doen.’

Veilig Thuis nam de melding aan en verrichtte een lichamelijk onderzoek bij de kinderen. Daaruit bleek dat de kinderen geen zichtbaar letsel hadden, al gaven ze zelf wel aan pijn te hebben. De school vroeg aan Veilig Thuis om ook met de kinderen in gesprek te gaan, maar dit deed de organisatie niet. ‘Ze vonden een gesprek bovenop het onderzoek te belastend voor de kinderen’, aldus de leerkracht. ‘Maar onze bevindingen en zorgen waren juist gebaseerd op gesprekken met de kinderen! Omdat Veilig Thuis de situatie niet zo ernstig inschatte, kwam er geen hulp in het gezin, terwijl dit wel nodig was.’

‘Waarschijnlijk niet levensbedreigend’

Na de melding werd de situatie in het gezin nog benarder. De ouder over wie een melding was gedaan kwam verhaal halen op school. ‘Ik snap dat de ouder boos was’, zegt de leerkracht. ‘Maar de ouder begon met dreigen, wat voor veel spanningen zorgde voor zowel de school, als de kinderen. Inmiddels ligt de zaak bij de rechter. Maar al die tijd gebeurt er met de kinderen niets.’ Op de vraag of de kinderen gevaar lopen, reageert de leerkracht resoluut: ‘Ja. We denken dat het gedrag van deze ouder te onvoorspelbaar is om in te schatten wat er gaat gebeuren. Toen we dit bij Veilig Thuis aankaartten, zeiden zij dat de situatie “waarschijnlijk niet levensbedreigend” is.’

‘De ouder begon met dreigen, wat voor veel spanningen zorgde'

Anonieme docent

Veilig Thuis heeft niet voldoende doorgepakt, zegt de leerkracht. ‘Deze aanpak is niet gericht op de veiligheid van de kinderen. We hebben bij de organisatie aangedrongen dat de veiligheid van de kinderen gegarandeerd moest worden, maar dat gebeurde niet. Ik vind dit heel zorgelijk.’

‘Het gaat om de veiligheid van kinderen’

Birgitte van Heek is intern begeleider op een basisschool in Rotterdam en heeft verschillende meldingen gedaan bij Veilig Thuis. ‘De mainbuisiness die we hier op school doen is dat kinderen moeten leren. Maar als een kind niet lekker in z’n vel zit, komt het niet tot leren.’ Ze ervaart dat het te lang duurt voordat er wordt ingegrepen door organisaties als Veilig Thuis.

‘Pas als wij als school al verschillende hulptrajecten in gang hebben gezet die niet het gewenste effect geven, ga je naar Veilig Thuis’, zegt Van Heek. ‘Je gaat dus pas melden als er écht iets aan de hand is. Wat mij dwars zit is dat het om veiligheid van kinderen gaat; kinderen die het écht niet goed hebben thuis. We leven in een welvarende maatschappij, waarin je betere zorg verwacht. Je merkt dat er de laatste jaren ontzettend bezuinigd is en niet iedereen kan doen wat ie moet doen. Die bezuinigingsmatregel gaat dus over de ruggen van onze kinderen, en dat is wel onze toekomst.’

Uitzending

Benieuwd naar de uitslagen van onze enquête? Op zondag 4 december om 22:35 zie je onze uitzending van het dossier Kindermishandeling op NPO2. Ben jij zorgprofessional of werkzaam op een school of in een kinderdagverblijf en heb je ervaring met het melden van kindermishandeling? Mail je verhaal naar tip insturen of gebruik het [TIP_FORMULIER_LINK].

Lees meer over

Gezondheid en zorg Kindermishandeling
Verkenning Research Opnames Uitzending

458 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Josselin Gordijn

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Zo’n 120.000 kinderen in Nederland zijn het slachtoffer van kindermishandeling. Dat zijn ongeveer 533 basisscholen vol. Het oordeel van inspecteurs is iedere keer bedroevend: ‘We hebben...
Alles over dit onderzoek