Kwart boeren deed gedwongen zeldzame koeien weg door nieuwe mestwet

dinsdag 20 maart 2018 Leestijd: 2 min.

Lakenvelders / De Monitor

Judith Meulendijks

Redacteur

judith.meulendijks@kro-ncrv.nl

dinsdag 20 maart 2018 Leestijd: 2 min.

Een kwart van de boeren met zeldzame runderrassen heeft al koeien weggedaan als gevolg van de nieuwe meststoffenwet die dit jaar is ingevoerd. Bijna de helft van de boeren vreest koeien kwijt te raken als er niks verandert. Dat blijkt uit een enquête van De Monitor onder 143 boeren met zeldzame Nederlandse oerkoeien, zoals de Groninger Blaarkop en de Lakenvelder.

Twaalf procent geeft aan dat zelfs álle koeien weg moeten, als er niks verandert.

Sinds dit jaar is de nieuwe meststoffenwet van kracht en bepaalt de overheid hoeveel koeien een boer mag hebben: veel boeren moeten koeien afstaan. Het doel is om de veestapel te laten krimpen om zo onder het zogenoemde fosfaatplafond te blijven. De ongeveer 300 boeren met zeldzame runderrassen vinden dat er voor hen een uitzondering zou moeten worden gemaakt, omdat deze rassen in hun voortbestaan worden bedreigd. Vijf van de zes zeldzame rassen hebben de status ‘bedreigd.’ Als de populatie nog kleiner wordt, dreigt uitsterving.

Minister Schouten (CU, Landbouw) laat weten dat ze werkt aan een oplossing voor de zeldzame runderrassen. Voor een kwart van de boeren komt de oplossing dus te laat: er zijn al koeien verkocht of geslacht. Voor nog eens een derde deel geldt dat er voor het einde van het jaar een oplossing moet zijn, om te voorkomen dat er koeien weg moeten.

Minder koeien, minder mest, minder fosfaat

Sinds de Europese Commissie het melkquotum afschafte in april 2015, groeide de melkveehouderij explosief. Maar meer koeien en meer melk betekent ook meer mest en dus meer vervuiling. In 2017 werd daarom het fosfaatreductieplan ingesteld om de veestapel te laten inkrimpen, waarbij er een uitzondering werd gemaakt voor de zeldzame runderrassen.

Dit fosfaatreductieplan werd op 1 januari 2018 opgevolgd door de nieuwe meststoffenwet: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) berekent op basis van het aantal koeien dat een boer op 2 juli 2015 had, hoeveel fosfaatrechten die boer krijgt en dus hoeveel koeien hij mag hebben. De koeien die teveel zijn moeten weg of worden geslacht of er moet een geldbedrag per koe worden betaald: je koopt dan een fosfaatrecht. Doe je dat niet, dan krijg je een boete.

Het ministerie maakt in dit nieuwe systeem echter geen onderscheid meer tussen een zeldzaam runderras of een koe van het Holstein-Friesian-ras waar er ruim 1,4 miljoen van zijn in Nederland. Ook boeren met zeldzame runderrassen moeten koeien wegdoen als ze er ‘te veel’ hebben.

Biodiversiteit en voedselzekerheid

Volgens Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is dit oneerlijk, omdat er al zo weinig koeien van zeldzame rassen zijn. ‘Het behoud van onze oorspronkelijke rassen is essentieel omdat ieder ras unieke kwaliteiten bezit die van belang zijn voor onze voedselzekerheid en onze biodiversiteit. Voor gezonde, vitale populaties die niet bedreigd worden door inteelt of uitsterven zijn voldoende aantallen koeien voor een adequaat fokprogramma nodig,’ aldus SZH.

De uitzending is vanavond te zien om 21.25 uur op NPO 2.

 

Lees meer over

Natuur en milieu Boer en beleid
Verkenning Research Opnames Uitzending

Boer en beleid

Opnames

Nederlandse boeren gaan volgende week weer op pad met de tractor om te demonstreren tegen het landbouwbeleid. De komende jaren moet de veestapel fors inkrimpen en boeren uitgekocht worden om de stikstofcrisis te bezweren. Volgens de politiek is dé oplossing voor het stikstofprobleem de zogenoemde kringlooplandbouw. Maar gaat de kringlooplandbouw het stikstofprobleem oplossen? Hoe moet dit er in de praktijk uit gaan zien? En welke gevolgen heeft dit, niet alleen voor de boeren, maar ook voor de consument?

Deel jouw ervaring 37 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 17 november 22:40u, NPO2

217 tips

ontvangen

Deskundigen gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Judith Meulendijks Redacteur

Judith Meulendijks bijt zich graag vast in onderwerpen. Zij maakt graag helder vertelde verhalen over falende overheidsprocessen, en dan vooral over de mensen die daarvan het slachtoffer zijn. Ze heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en probeert met haar werk als journalist bij De Monitor de samenleving een beetje beter te maken. Tipgevers, zeker ook van buiten de Randstad, kunnen bij haar terecht voor een luisterend oor. Zij worden echter niet op hun blauwe ogen geloofd; boven alles moet een verhaal kloppen. Judith’s interesse is breed, maar ligt in hoge mate bij justitie, zorg, digitalisering en (medische) privacy.

Lees verder
@judith_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederland en we moeten de doelen van het klimaatakkoord halen. De landbouwsector is vervuilend en stoot veel stikstof uit.

Alles over dit onderzoek