Krijgen beroepsziekten de aandacht die ze verdienen?

dinsdag 04 februari 2014 Leestijd: 1 min.
Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

dinsdag 04 februari 2014 Leestijd: 1 min.

Na vele gesprekken met slachtoffers en deskundigen wordt ons steeds duidelijker dat beroepsziekten een groot maatschappelijk probleem vormen. Maar wordt er gezien de omvang wel evenredig veel aandacht door overheid, werkgevers en inspectie aan dit thema besteed? Om daar inzicht in te krijgen hebben we enkele cijfers op een rijtje gezet.

Eerder publiceerden we al dat het aantal inspecteurs en inspecties van de Arbeidsinspectie de laatste jaren terugloopt. Daardoor is de kans dat een bedrijf gecontroleerd wordt door de inspectie klein: eens in de 24 jaar om precies te zijn. Jan Popma, onderzoeker Arbeidsomstandigheden aan de UvA, denkt dat de geringe kans op een controle invloed heeft op de mate waarop bedrijven investeren in betere arbeidsomstandigheden. ‘De Arbeidsinspectie staat niet op het netvlies en als werkgevers al weten dat de inspectie misschien wel eens een keer zou kunnen langskomen, heel eventueel, dan nemen ze die kans voor lief. Want die pakkans is zo minimaal en dat weten de werkgevers ook.' 

Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat de Arbeidsinspectie, tegenwoordig werkend onder de naam Inspectie SZW, het grootste gedeelte van de capaciteit, middelen en mankracht gebruikt om ongevallen op het werk te bestrijden. 70% wordt ingezet om arbeidsongevallen aan te pakken, 30% om beroepsziekten terug te dringen. Popma: 'Er wordt nu door de inspectie heel veel tijd gestoken in onderzoek en preventie van ongevallen op het werk. Maar er zou veel meer in beroepsziekten geïnvesteerd moeten worden.'

Dat Jan Popma een belangrijk punt maakt blijkt als we de cijfers van maatschappelijke schade voortvloeiend uit het werk op een rij zetten:  93% van alle ziektelast blijkt toe te schrijven aan beroepsziekten en slechts 7% van alle ziektelast aan arbeidsongevallen. 'Er overlijden ongeveer 100 werknemers per jaar als gevolg van een ongeval. En naar schatting 3.000 aan een beroepsziekte. Beroepsziekten zijn geen incidenten meer. Het is structureel mis in Nederland. En er zou dus structureel meer beleid op moeten worden gemaakt. Ik denk dat de politiek hier aanmerkelijk meer prioriteit aan zou moeten geven.'

Zie hieronder de cijfers over de aandacht van de Arbeidsinspectie versus de maatschappelijk schade door werk.

Lees meer over

Werk en inkomen Ziek door mijn werk
Verkenning Research Opnames Uitzending

Ziek door mijn werk

Research

Deel jouw ervaring 183 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 27 april 22:05u, NPO2

597 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

De Monitor onderzoekt de werkplek. In het verleden deden we onderzoek naar beroepsziekten en hoe het systeem op mensen met klachten reageert. Nu doen we onderzoek naar de kantoortuin.
Alles over dit onderzoek