Kinderombudsman: ‘Privacy kwetsbare kinderen in gevaar’

vrijdag 20 november 2015 Leestijd: 2 min.

Schermafbeelding 2015-11-18 om 17 06 47 /

Judith Meulendijks

Redacteur

judith.meulendijks@kro-ncrv.nl

vrijdag 20 november 2015 Leestijd: 2 min.

We interviewen de Kinderombudsman Marc Dullaert voor ons dossier Zorg in de Gemeente. Sinds 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdwet: de jeugd-ggz en de jeugdzorg. Sommige gemeenten schenden de privacy van kinderen en jongeren die hulp krijgen via die jeugdwet, zo blijkt uit ons onderzoek.

Dat constateert ook de Kinderombudsman. Volgens hem is de privacy van kwetsbare kinderen ernstig in gevaar omdat er een groot aantal gemeenten niet precies weet wat de regels zijn. ‘Ik denk dat het heel belangrijk is dat medische gegevens alleen kunnen worden ingezien door mensen die medisch geschoold zijn en die een medisch beroepsgeheim hebben. Het kan niet zo zijn dat iedereen bij de gemeente vrijelijk in de medische dossiers kan kijken.’

Dat gebeurt nu wel, blijkt uit klachten die hij ontvangt. ‘We horen van mensen die bijvoorbeeld in kleine gemeenten wonen dat zij op het stadhuis komen en dat de vrouw achter de balie vraagt: ‘hoe is het nu met uw dochter?’’

Dullaert vindt dat een gevaarlijke ontwikkeling. ‘We hebben in Nederland niet voor niets de Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar kennelijk ontbreken nu de kaders om prudent met de toepassing van deze wet om te gaan.’

‘Sommige problematiek is heel gevoelig. Het is niet de bedoeling dat het rondgepraat wordt. Kinderen kunnen daarop aangesproken worden en gestigmatiseerd worden.’

Financiële belangen voor belang kind

Dullaert brengt het probleem van privacy-schending in verband met andere zaken die misgaan in de jeugdhulp. Eerder deze maand publiceerde Dullaert een rapport over de decentralisatie van de jeugdhulp. Daarin constateert hij dat veel gemeenten op de stoel van de behandelaar gaan zitten. Zij stellen financiële belangen dan boven het belang van het kind.

Zo noemt hij een voorbeeld van een 16-jarige jongen die volgens zijn huisarts en specialist een langdurige GGZ-behandeling moest krijgen. De gemeente ging aanvankelijk akkoord maar later stelde ze een behandeling buiten de regio voor. Toen de ouders dat voorstel weigerden werden ze gebeld door een ambtenaar: ‘Is het niet gewoon een lastige puber?’ En: ‘Weet u wel wat zo’n behandeling ons kost?’

Dullaert: ‘Het kan niet zo zijn dat het lot van jouw zoon of dochter met psychische problemen afhangt van iemand bij de gemeente die niet medisch geschoold is en die ook nog eens de beslissing neemt met de portefeuille in de hand.’

Kaders

Wat is nu de oplossing voor deze problemen? Eind dit jaar moet een nieuwe wet klaar zijn, de zogenoemde Veegwet, die allerlei privacy-problemen in de Jeugdwet moet oplossen. Maar Dullaert gelooft niet dat die wet alle lacunes in de Jeugdwet kan opvullen. ‘Ik denk dat er duidelijke kaders moeten komen. Dat is de kern van het probleem: het kader ontbreekt wat wel en wat niet mag.’

Heeft u ook ervaring met de Jeugdwet? Als ouder of als ambtenaar? Laat het ons weten! DeMonitor@kro-ncrv.nl

Lees meer over

Gezondheid en zorg Zorg in de gemeente
Verkenning Research Opnames Uitzending

206 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Judith Meulendijks Redacteur

Judith Meulendijks bijt zich graag vast in onderwerpen. Zij maakt graag helder vertelde verhalen over falende overheidsprocessen, en dan vooral over de mensen die daarvan het slachtoffer zijn. Ze heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en probeert met haar werk als journalist bij De Monitor de samenleving een beetje beter te maken. Tipgevers, zeker ook van buiten de Randstad, kunnen bij haar terecht voor een luisterend oor. Zij worden echter niet op hun blauwe ogen geloofd; boven alles moet een verhaal kloppen. Judith’s interesse is breed, maar ligt in hoge mate bij justitie, zorg, digitalisering en (medische) privacy.

Lees verder
@judith_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

In het dossier Zorg in de gemeente onderzoeken we of de kwaliteit van de zorg verbetert of verslechtert nu de gemeenten verantwoordelijk zijn. We onderzoeken de gevolgen voor cliënten met een ...
Alles over dit onderzoek