Karabulut (SP): ‘Toezegging Klijnsma onvoldoende, de wet moet sowieso worden aangepast’

maandag 02 mei 2016 Leestijd: 1 min.

Sadet Karabulut /

Roul Meijer

editor

@Roul Meijer

maandag 02 mei 2016 Leestijd: 1 min.

SP-kamerlid Sadet Karabulut vindt de toezegging die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en werkgelegenheid gisteren in onze uitzending deed, ’onvoldoende’. Klijnsma liet weten bereid te zijn om onderzoek te doen naar ongewenste consequenties, zoals verdringing, van de uitvoering van de Participatiewet die arbeidsbeperkten aan een baan moet helpen. Karabulut zei vanochtend in radioprogramma De Ochtend dat ‘praten alleen’ volgens haar niet langer genoeg is.

In ons dossier ‘Werken met een beperking’ onderzoeken we de gevolgen van de Participatiewet voor mensen met een arbeidshandicap en de werkgevers die deze mensen aan moeten nemen. Zo houden we in samenwerking met branchevereniging OVAL een enquête onder 100 re-integratiebedrijven.

62% van de respondenten zegt dat mensen met een beperking die niet zijn opgenomen in het doelgroepregister moeilijker aan een baan komen dan mensen met een beperking die wel zijn opgenomen in het doelgroepregister. De gehele enquête vind je hier terug.

Perverse prikkels

Er onstaan perverse prikkels omdat werkgevers vooral arbeidsbeperkten aannemen die het meeste subsidie opleveren. Dit zijn de mensen die in het zogeheten doelgroepregister staan. Mensen met een beperking die niet in dat register staan zijn hier de dupe van omdat ze bij sollicitaties worden overgeslagen: er is sprake van verdringing. We spreken meerdere tipgevers die zich buiten spel voelen gezet. Zoals Esther, die slechthorend is, maar naar eigen zeggen ‘niet beperkt genoeg is’.

Volgens Karabulut moet het register worden uitgebreid: ‘Iedereen met een beperking die ondersteuning nodig heeft, moet dat krijgen.’

In onze uitzending liet staatssecretaris Klijnsma nog weten dat het verbreden voor haar op dit moment geen optie is. Klijnsma: ‘Als ik hen ook toelaat tot het doelgroepregister, dan kan ik de groep die het op dit moment het zwaarst hebben weer niet helpen. Ergens moet ik een grens trekken.’

Eerder gewaarschuwd

Het is niet voor het eerst dat de staatssecretaris op het probleem van verdringing wordt gewezen. Al in 2014 werd de staatssecretaris door verschillende organisaties gewaarschuwd dat door deze wetgeving tweedeling onder gehandicapten zou ontstaan met het risico op verdringing. De Vereniging Nederlandse Gemeenten trok eerder aan de bel. De Raad van State waarschuwde en werkgeversorganisatie VNO NCW sprak over tweedeling door deze wetgeving.

Klijnsma blijft volgens Karabulut ‘maar zeggen dat ze er naar gaat kijken, maar ze moet het nu snel gaan regelen’. ‘Als ze dat niet doet, dan zullen we weer met een voorstel komen. De wet moet nu sowieso worden aangepast.’

We blijven volgen of de politiek stappen onderneemt en houden je hier op de hoogte.

Lees meer over

Werk en inkomen Werken met een beperking
Verkenning Research Opnames Uitzending

137 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Roul Meijer

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Een belangrijk speerpunt van deze wet is om méér mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. In dit dossier onderzoeken we ...
Alles over dit onderzoek