Werk en inkomen / Ziek door mijn werk

Kans op bezoek arbeidsinspectie is klein

vrijdag 10 januari 2014 Leestijd: 1 min.
Redactie de Monitor

Developers

vrijdag 10 januari 2014 Leestijd: 1 min.

De Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor het controleren van bedrijven als het gaat om arbeidsveiligheid. Daarbij kijkt ze zowel naar risico's op ziekten als op ongevallen. Eerder meldden wij al dat het aantal inspecteurs de afgelopen jaren is afgenomen. Inmiddels heeft de arbeidsinspectie beperkte mogelijkheden om bedrijven te controleren of ze zich aan de wet houden als het gaat om arbeidsomstandigheden. Dat blijkt ook uit de onderstaande cijfers. Verreweg de meeste inspecties vinden onaangekondigd en zonder directe aanleiding (proactief) plaats. In ongeveer 3500 gevallen per jaar gaat het om een inspectie naar aanleiding van een klacht of een ongeval. Klachten kunnen onder meer door werknemers en bedrijfsartsen worden gedaan. Ongevallen moeten bedrijven verplicht zelf bij de arbeidsinspectie melden. Als ze dit niet doen kunnen ze een boete krijgen die kan oplopen tot €50.000,-. Het aantal inspecties neemt over het algemeen de afgelopen jaren af.

Dat de arbeidsinspectie beperkte mogelijkheden heeft blijkt wel uit de cijfers hieronder. We hebben uitgerekend hoe groot de kans is dat een bedrijf een onaangekondigde inspectie kan verwachten. Daaruit blijkt dat een bedrijf eens in de 24 jaar een inspecteur op de stoep kan verwachten. De trend van de afgelopen jaren is dat de kans op een inspectie alleen maar kleiner wordt.

Verkenning Research Opnames Uitzending

371 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Developers
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Hoe wordt er omgegaan met mensen met een beroepsziekte? De Monitor onderzoekt in welk systeem mensen die ziek zijn geworden door hun werk terecht komen.
Alles over dit onderzoek