Kamer vóór informeren patiënt bij inzage dossier

donderdag 27 augustus 2015 Leestijd: 2 min.

Tweede Kamer /

Judith Meulendijks

Redacteur

judith.meulendijks@kro-ncrv.nl

donderdag 27 augustus 2015 Leestijd: 2 min.

We bellen Tweede Kamerleden met de vraag die we ook aan André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland voorlegde: moeten patiënten worden geïnformeerd als er inzage is geweest in hun dossier bij een controle door de zorgverzekeraar? Een Kamermeerderheid van PvdA, CDA, PVV, GroenLinks en SP vindt van wel.

Lea Bouwmeester (PvdA):

‘Patiënt altijd informeren. In brede zin vind ik het onwenselijk dat patiënten veel vaker ‘onwetend’ worden gehouden, ook door artsen.’

De SP voegt eraan toe dat zij een sterke voorstander is van het anonimiseren van de dossiers, dan is het ook niet nodig om patiënten te informeren.

Renske Leijten (SP):

'Maar totdat die anonieme inzage geregeld is, moet je mensen informeren. Het lost alleen niet alles op, omdat het ook veel onrust kan veroorzaken.’

Is het überhaupt verantwoord dat patiëntendossiers worden ingezien door een medewerker van de zorgverzekeraar? Alleen GroenLinks vindt van niet en al helemaal niet zonder medeweten van de patiënt.

Linda Voortman (GroenLinks):

‘Het is een paardenmiddel. Je beschadigt iets heel belangrijks, het beroepsgeheim, met heel beperkt resultaat.’

De rest van de partijen vindt wel dat een dossier mag worden ingezien, maar alleen om gegronde redenen en als de wettelijke regels worden nageleefd. Het CDA voegt eraan toe dat er geen cultuur van georganiseerd wantrouwen tegen zorgverleners moet ontstaan. De SP en de PvdA vinden dat de dossiers wel geanonimiseerd moeten worden voor controle, want dat gebeurt nú niet.

De PVV is juist voorstander van méér controle, want fraude-onderzoek loont volgens die partij.

Reinette Klever (PVV):

‘Fraude in de zorg bedraagt tussen de 3 en 12%, zo blijkt uit internationaal onderzoek, waarbij óók Nederland onderzocht is. Verzekeraars hebben nu wel een begin gemaakt met het opsporen van fraude, maar het is bij lange na nog niet voldoende.’

Een goede manier om fraude op te sporen is volgens de PVV om de patiënt altijd vóóraf de rekening te laten controleren.

Bij de controle door de zorgverzekeraar waarbij patiëntgegevens worden ingezien komt het medisch beroepsgeheim van de zorgverlener onder druk te staan. De arts is verplicht om mee te werken, maar bij het leveren van teveel gegevens kan hij of zij in de problemen komen. Is het verantwoord om het medisch beroepsgeheim op de helling te zetten? GroenLinks en SP vinden van niet.

Verder maken SP, GroenLinks en CDA zich vooral zorgen om een nieuw wetsvoorstel waarbij het medisch beroepsgeheim nog méér onder druk komt te staan.
Ook de VVD geeft aan dat zij het Kamerdebat over dit wetsvoorstel wil afwachten voor zij zich beraadt.

Leendert de Lange (VVD):

‘Bij de behandeling van de, door het ministerie van VWS, aangekondigde wetgeving rondom het medisch beroepsgeheim gaan we opnieuw kijken of de voorgestelde richting het mogelijk maakt om fraude op te sporen en tegelijkertijd de vertrouwelijkheid van de spreekkamer te waarborgen.’

Het Kamerdebat over dit wetsvoorstel wordt naar verwachting dit najaar gevoerd.

Kijk voor het hele dossier over controle door de zorgverzekeraars: hier!

Lees meer over

Gezondheid en zorg Dokters in de knel
Verkenning Research Opnames Uitzending

53 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Judith Meulendijks Redacteur

Judith Meulendijks bijt zich graag vast in onderwerpen. Zij maakt graag helder vertelde verhalen over falende overheidsprocessen, en dan vooral over de mensen die daarvan het slachtoffer zijn. Ze heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en probeert met haar werk als journalist bij De Monitor de samenleving een beetje beter te maken. Tipgevers, zeker ook van buiten de Randstad, kunnen bij haar terecht voor een luisterend oor. Zij worden echter niet op hun blauwe ogen geloofd; boven alles moet een verhaal kloppen. Judith’s interesse is breed, maar ligt in hoge mate bij justitie, zorg, digitalisering en (medische) privacy.

Lees verder
@judith_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Zorgverzekeraars controleren via een computersysteem het declaratiegedrag van alle zorgverleners, waaronder huisartsen. Als volgens dat systeem iemand ‘meer dan gemiddeld’ declareert, w...
Alles over dit onderzoek