Jeugdzorgwerker: ‘Ik sta iedere dag voor dilemma’s in mijn werk’

woensdag 25 januari 2017 Leestijd: 3 min.

Jeugdzorgwerker: 'Bij het maken van een beslissing gaan we niet over één nacht ijs'. Foto: ANP. /

Josselin Gordijn

editor

@Josselin Gordijn

woensdag 25 januari 2017 Leestijd: 3 min.

‘We doen een melding van kindermishandeling en hebben vervolgens geen idee wat, en of er iets mee gedaan wordt,’ hoorden we van veel leerkrachten die we spraken voor onze vorige uitzending binnen ons dossier kindermishandeling. Een jeugdzorgwerker mailt ons: ‘Dit beeld, dat vaak wordt geschetst, heeft een keerzijde. Wij maken alle beslissingen weloverwogen en in het belang van het kind.'

De jeugdzorgmedewerker die we spreken, werkt bij een crisisdienst. ‘We zijn een soort ambulance’, zegt ze over haar functie. ‘We krijgen een melding van de politie of de gemeente en moeten vanaf dan binnen twee uur op de plek zijn waar de crisis zich zou afspelen. Dan kijken we wat de situatie is, gaan we in gesprek met de ouders en het kind en gaan we op zoek naar een oplossing. We werken samen met Veilig Thuis; we geven hun medewerkers ondersteuning en verzorgen hun bereikbaarheid in geval van crisis.’

‘Je moet het doen met de feiten die je hebt'

‘Als hulpverlener ben je niet 24 uur per dag aanwezig bij een situatie waarover een melding is gedaan. Je maakt niet alles mee wat er in een gezin gebeurt en moet het dus doen met de, vaak weinige, informatie die je hebt. Je bent altijd bezig met de veiligheid van het kind: dat staat voorop', aldus de jeugdzorgwerker die anoniem wil blijven. ‘Ik had pas een casus waarin een school een melding had gedaan. Een vader zou zijn kind meerdere malen hebben geslagen en het zou onrustig zijn in het gezin. We gingen er op af en toen we vervolgens met politie voor de deur stonden, leek de situatie alles behalve dreigend. Op zo’n moment maak je keuzes: is er sprake van een acute onveilige situatie voor het kind? Gaan we, terwijl het kind er goed en relaxed uit ziet, de kinderrechter vragen dit kind uit huis te halen? Op zo'n moment kijk je altijd naar wat de consequenties zijn voor het betreffende kind. In dit geval leek het ons beter het kind bij de vader te laten. Hoe bedreigend zou het zijn geweest als we de vader op basis van zo’n melding door een politieteam uit huis zouden laten halen, om vervolgens ook het kind uit de vertrouwde omgeving te nemen?’

‘Bij het maken van een beslissing gaan we niet over één nacht ijs. Je staat als jeugdzorgwerker bovendien niet alleen voor zo’n beslissing. Met een team waarin onder andere gedragsdeskundigen zitten, kijken we naar de beste oplossing. Er staat dus een groep professionals achter zo'n beslissing.’

Dilemma’s

Meerdere keren laat de jeugdzorgmedewerker in het gesprek vallen dat ze iedere dag voor dilemma’s staat in haar werk. ‘Je wil het beste voor het kind bereiken op een manier die het minst schadelijk is. We willen de veiligheid van kinderen in eerste instantie verbeteren door met de ouders samen te werken. De ouders blijven verantwoordelijk voor het kind, en we gaan er in de jeugdzorg vanuit dat een kind altijd het best af is bij zijn of haar eigen familie. Ik sta er in mijn werk versteld van hoe open ouders kunnen zijn die in de hulpverlening zitten, maar daar staat ook weer tegenover dat veel ouders zich afsluiten voor hulp en daardoor wordt ons werk bemoeilijkt. Als ouders niet met ons willen praten, moeten we nog meer dan gebruikelijk kijken naar andere signalen om feiten te achterhalen. Als die er niet zijn, er nooit letsel is geweest bij de vermeende slachtoffers en professionals uit het netwerk ook niks hebben gezien, dan is het heel ingewikkeld om een risicoschatting te maken en te zoeken naar een oplossing.’

Er zijn allerlei protocollen en richtlijnen waar ze zich in hun werk aan moeten houden, zegt de jeugdzorgwerker. 'Maar het is niet zo dat je met een checklist naar een situatie toe gaat en dat je op basis van de vinkjes die je zet een plan maakt. Je kijkt vanuit jouw discipline en ervaring naar wat je treft.'

Winst bij voorlichting aan scholen

‘Het zou goed zijn als leraren beter op de hoogte zijn van de taken van instanties als Jeugdbescherming en Veilig Thuis,’ zegt de medewerker. ‘Scholen ervaren de situatie waarover ze een melding hebben gedaan altijd als heel heftig en verwachten vaak dat wij er direct wat aan doen. Dat zij het heftig vinden is logisch – zij staan vaak dicht bij het kind en maken zoiets niet dagelijks mee. Wij maken daarentegen wel dagelijks ernstige situaties mee en hebben ervaring met het oplossen daarvan. Onze aanpak strookt niet altijd met de verwachtingen van de school. En dat is lastig. Zowel wij als de school handelen vanuit het belang van het kind, maar wel vanuit een andere discipline.’

Oproep

Hoe effectief is de aanpak van kindermishandeling in ons land? Is er bij jou na een melding onderzoek gedaan naar kindermishandeling of doe je zelf onderzoek naar kindermishandeling, dan komen we graag met je in contact. Mail je verhaal naar tip insturen of gebruik het [TIP_FORMULIER_LINK].

Lees meer over

Gezondheid en zorg Kindermishandeling
Verkenning Research Opnames Uitzending

458 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Josselin Gordijn

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Zo’n 120.000 kinderen in Nederland zijn het slachtoffer van kindermishandeling. Dat zijn ongeveer 533 basisscholen vol. Het oordeel van inspecteurs is iedere keer bedroevend: ‘We hebben...
Alles over dit onderzoek