Is een gastouderbureau verantwoordelijk als een baby iets overkomt bij de gastouder?

vrijdag 11 augustus 2017 Leestijd: 2 min.

Baby in bedje (bron: ANP) /

Karen Geurtsen

Redacteur

karen.geurtsen@kro-ncrv.nl

vrijdag 11 augustus 2017 Leestijd: 2 min.

In augustus veroordeelde de rechtbank in Assen een gastouder tot 4 jaar gevangenisstraf. Een baby overleed in oktober 2016 door haar toedoen. In de uitspraak leggen de rechters uit waarom zij het de gastouder zwaar aanrekenen. Maar hoe zit het met de rol van het gastouderbureau? Zijn zij niet medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de opvang?

Tijdens ons onderzoek naar het toezicht en de verantwoordelijkheid binnen de gastouderopvang stuitten we op de uitspraak die de rechtbank in Assen deed in de zaak tegen een Assense gastouder. Zij schudde in oktober vorig jaar de net 1-jarige Roos zo hard dat zij 2 dagen later overleed. Een vreselijk drama.

Volgens verslag van RTV Drenthe was de gastouder radeloos omdat baby Roos niet stopte met huilen. Hoewel het niet de bedoeling was van de gastouder om de baby wat aan te doen, menen de rechters dat het overlijden haar zwaar is aan te rekenen. Zij had als gastouder, en gezien haar opleiding en achtergrond, moeten weten dat een baby schudden tot letsel kan leiden. Zij had zelfs een folder over het shaken baby syndroom gekregen.

 

Is alleen de gastouder verantwoordelijk?

We vragen ons af of het overlijden van deze baby alleen de gastouder aan te rekenen is. Zij stond er toch niet helemaal alleen voor? Er is binnen de gastouderopvang ook een rol weggelegd voor het gastouderbureau. Zij moeten zorgdragen voor verantwoorde opvang en hebben een gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat om de kwaliteit van de opvang staat in beleidsstukken.

In het verslag van RTV Drenthe lezen we ook dat de gastouder in deze casus al langer moeite had met de opvang van baby Roos omdat het kindje moeilijk te troosten was. Daarover is de gastouder in overleg getreden met haar gastouderbureau. Hebben zij haar daarin goed ondersteund? Hebben zij aan de ouders laten weten dat de gastouder zo’n moeite had met de opvang van hun baby, zodat ze bijvoorbeeld zelf konden ingrijpen? We vragen het gastouderbureau naar hun rol, maar zij willen niet op de zaak ingaan omdat het om vertrouwelijke informatie gaat. In een artikel van het Dagblad van het Noorden lezen we dat het gastouderbureau in ieder geval geen aanleiding ziet om hun werkwijze aan te passen.

 

Onderzoek

We vragen het ook aan de toezichthouder: de GGD Drenthe. Hebben zij gekeken naar de rol van het gastouderbureau? Zij geven aan geen zelfstandig onderzoek te hebben gedaan na het incident, omdat er een politieonderzoek werd gestart. Het is ook niet hun taak om zoiets te onderzoeken, aldus de GGD. De reguliere jaarlijkse inspectierapporten van het bureau zien er goed uit.

Is er in het politieonderzoek dan gekeken naar de rol van het gastouderbureau? We bellen het Openbaar Ministerie, die het onderzoek leidt, zij geven aan enkel te hebben gekeken naar de rol van de gastouder. Zij is degene die het strafbare feit heeft gepleegd.

 

Hoe zit het juridisch?

De rol van het bureau lijkt dus niet onderzocht. Formeel is het gastouderbureau ook niet aan te spreken. Tenminste: in bemiddelingscontracten van andere gastouderbureaus lezen we dat zij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor wat er tijdens de opvang gebeurt tenzij er sprake is van grove schuld of opzet.

Maar is dat terecht? De overheid zegt dat het gastouderbureau moet zorgen voor verantwoorde opvang. De wet zegt: ‘De houder van een gastouderbureau voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid […] zoveel mogelijk is gewaarborgd.’ En een ouder vertrouwt het een bureau toe om een geschikte gastouder voor zijn kind te zoeken en betaalt het bureau (flink) om die opvang te begeleiden. Maar als puntje bij paaltje komt en er gebeurt iets, dan wordt hun rol dus niet eens onderzocht?

 

Oproep

We willen graag weten hoe het zit met de (juridische) verantwoordelijkheid van gastouderbureaus. Is dit nu goed geregeld? Of staan gastouders er in de praktijk alleen voor? Wie bepaalt of een gastouderbureau voldoende heeft gedaan in een geval als dat van de Assense gastouder? En wat is eigenlijk voldoende? Weet je hier meer over, mail ons: tip insturen.

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Kinderopvang
Verkenning Research Opnames Uitzending

82 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Karen Geurtsen Redacteur

Als vragen stellen je hobby is, dan is er geen betere baan dan onderzoeksjournalist. Daar kwam Karen Geurtsen achter toen ze na haar studies Europees Beleid en Journalistiek & Nieuwe Media stage liep bij weekblad HP/De Tijd. Voor de vraag hoe de PVV werkelijk in elkaar stak, ging zij undercover. Dat resulteerde in een hoop discussie, een boek en een nominatie voor de Mercurs (2010). Na een korte uitstap naar het bedrijfsleven zit ze sinds 2016 zit bij de KRO-NCRV. Karen: 'Het mooie aan De Monitor is dat je het publiek helemaal mee kunt nemen in je eigen zoektocht.’

Lees verder
@karen_geurtsen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

De gastouderopvang is zeer waardevol, maar het systeem eromheen onduidelijk. Hebben we voldoende zicht op de kinderen in de gastouderopvang? Waar moeten ouders op letten als ze een gastouder kiezen...
Alles over dit onderzoek