Interview De Monitor leidt tot Kamervragen en reactie minister

woensdag 12 februari 2014 Leestijd: 1 min.

hr-0657-2 /

Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

woensdag 12 februari 2014 Leestijd: 1 min.

Minister Schippers: geen toezicht op toetsingscommissies euthanasie

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport acht een door artsenorganisatie KNMG bepleite geschillencommissie over euthanasie ‘niet wenselijk’. Dat schrijft Schippers in een reactie op Kamervragen van ChristenUnie Kamerlid Carla Dik-Faber en SGP-parlementariër Kees van der Staaij. Ze stelden hun vragen naar aanleiding van uitlatingen van KNMG-voorman Lode Wigersma tegenover De Monitor, het onderzoeksjournalistieke programma van de NCRV.

Wigersma betreurde het dat er nu geen mogelijkheden zijn om geschillen over uitspraken van de Regionale Toetsingscommissies euthanasie (Rte) voor te leggen aan een ‘met rechtseenheid belaste onafhankelijke instantie’. De Rte beoordelen na een uitgevoerd euthanasieverzoek of dit voldoet aan de zorgvuldigheidscriteria zoals deze zijn vastgelegd in de Wet toetsing levensbeëindiging (Wtl).  De uitspraken van de Rte zijn bindend. KNMG zou in voorkomende gevallen de mogelijkheid willen hebben om tegen het besluit van een Rte in beroep te gaan. Schippers ziet daar niets in.

Schippers denkt dat het verzoek van de KNMG een gevolg is van het feit dat de beoordeling van meldingen door de Rte nog niet transparant genoeg is. Dat de KNMG bij uitzondering niet eens is met de toetsingscommissies, kan ook meespelen in het KNMG-pleidooi. Een deel van de KNMG-bezwaren denkt Schippers weg te nemen met de verbetering van de Rte-website. Nu kunnen artsen daar slecht uitspraken van de toetsingscommissie terugvinden. Dat maakt het soms lastig om de normen die de Rte hanteren ten aanzien van specifieke thema’s, als bijvoorbeeld euthanasie, vast te stellen.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Dokter, ik wil euthanasie
Verkenning Research Opnames Uitzending

13 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Wat is er voor nodig om te sterven op verzoek? En welke rol speelt de apotheker bij een euthanasieverzoek? De Monitor over de euthanasiepraktijk.
Alles over dit onderzoek