Inspectie: Zorgelijk dat risico’s bij de brandweer niet goed in beeld zijn

woensdag 12 augustus 2015 Leestijd: 1 min.

Schermafbeelding 2015-08-12 om 09.46.02 /

Daan Jansen

Verslaggever

daan.jansen@kro-ncrv.nl

woensdag 12 augustus 2015 Leestijd: 1 min.

Eerder schreven we al dat de inspectie dit jaar kritisch was op de brandweer. Als we dieper op die kritiek ingaan, komen we uit bij de zogeheten RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Elke bedrijf met personeel is wettelijk verplicht om dit document te hebben, dus ook de brandweer. Daarin moet opgenomen zijn aan welke risico’s werknemers worden blootgesteld en welk maatregelen worden genomen om deze in te dammen. Maar tot onze verbazing lezen we in het inspectierapport iets heel anders:

‘Geen van de 19 geïnspecteerde veiligheidsregio’s heeft een actuele en/of volledige RI&E.’

En het is niet de eerste keer dat de brandweer de papieren niet op orde heeft. Want:

‘In 2007 en 2011 was respectievelijk 90% en 72% van de toenmalige gemeentelijke brandweren in overtreding. De Inspectie SZW vindt het zorgelijk dat er voor belangrijke risico’s geen actuele en volledige RI&E is.’

Goede arbozorg

De inspectie vindt het dus zorgelijk, maar hoe belangrijk is zo’n document rond arbeidsveiligheid? ‘De RI&E wordt gezien als de basis van goede arbozorg,’ zegt projectleider Anita Venema van het Steunpunt RI&E. ‘Als je de risico’s niet ziet in jouw organisatie, dan kun je beroepsziekten en arbeidsongevallen niet voorkomen.’

Ze legt uit dat in de RI&E niet alleen alle risico’s binnen de organisatie geïnventariseerd en geëvalueerd moeten worden, maar dat er ook een plan van aanpak moet zijn over het omgaan met de risico’s. ‘Als dat niet goed op papier staat dan is de kans groter dat het in praktijk ook niet goed is geregeld.’

Voorbeelden risico’s

De inspectie noemt twee voorbeelden van risico’s die onbesproken blijven bij een deel van de veiligheidsregio’s:

‘13 veiligheidsregio’s besteden in de RI&E te weinig aandacht aan de besmetting van de huid, voertuigen en kazernes door verontreinigde kleding en in 6 veiligheidsregio’s is in de RI&E te weinig aandacht voor hittestuwing.’

‘Het is kwalijk dat risico’s ontbreken’, zegt Venema. Ze heeft wel een boodschap voor de brandweer: ‘Ga direct om tafel en ermee aan de slag. Maak het met elkaar, dus ook met mensen van de werkvloer. Onderschat het belang van een goede RI&E niet.’

Verzoek inspectie

Welke veiligheidsregio’s belangrijke risico’s onvermeld laten in hun RI&E schrijft de inspectie niet. Daarom hebben we een verzoek ingediend bij de inspectie om alle inspectierapporten in te zien. We wachten nog op antwoord.

Lees meer over

Werk en inkomen Ziek door mijn werk
Verkenning Research Opnames Uitzending

Ziek door mijn werk

Research

Deel jouw ervaring 183 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 27 april 22:05u, NPO2

597 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Daan Jansen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

De Monitor onderzoekt de werkplek. In het verleden deden we onderzoek naar beroepsziekten en hoe het systeem op mensen met klachten reageert. Nu doen we onderzoek naar de kantoortuin.
Alles over dit onderzoek