Inspectie: maak werkgever verantwoordelijk voor melden beroepsziekten

dinsdag 23 juni 2015 Leestijd: 1 min.

Asscher liggend /

Daan Jansen

Verslaggever

daan.jansen@kro-ncrv.nl

dinsdag 23 juni 2015 Leestijd: 1 min.

De Arbeidsinspectie wil dat in de toekomst werkgevers verantwoordelijk worden voor het melden van beroepsziekten. Dat bevestigen verschillende bronnen na een tip aan onze redactie over het interne standpunt van de inspectie. Nu zijn de bedrijfsartsen verantwoordelijk voor deze melding.

Omdat in de huidige situatie de melding anoniem gebeurt en niet direct aan de inspectie maar aan het Nederlands centrum voor Beroepsziekten, weet de Arbeidsinspectie (tegenwoordig opererend onder de naam Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) niet bij welke bedrijven beroepsziekten voorkomen.

Opvallend genoeg heeft minister Asscher de wens van de inspectie in de wind geslagen. Eind mei zei de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) nog in een debat in de Tweede Kamer dat hij het niet ziet zitten om de verantwoordelijkheid van bij de werkgevers neer te leggen. Dit terwijl Inspectie SZW intern tijdens beleidsoverleg heeft aangegeven hiervan voorstander te zijn, omdat dan pas toezicht en handhaving mogelijk is.

Een gekke gedachte is het niet om werkgevers verantwoordelijk te maken. Ook bedrijfsongevallen moeten door de werkgever direct aan de inspectie gemeld worden. Wordt dat niet gedaan, dan riskeren ze een boete van tienduizenden euro’s.

In het debat met de Kamer opperden zowel PvdA als SP om de verantwoordelijkheid neer te leggen bij de werkgever. Asscher wees dat toen af vanwege de privacy van de werknemer en omdat een werkgever geen kennis heeft van beroepsziekte en die dus niet kan vaststellen. Onze bronnen laten ons weten dat de inspectie deze argumenten weerlegt. Onder meer omdat in andere, vergelijkbare situaties, wel dat soort privacygevoelige informatie gedeeld wordt. Bovendien kan een bedrijfsarts nog altijd de beroepsziekte vaststellen, terwijl meldplicht bij de werkgever ligt.

De Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfskunde (NVAB), waar bedrijfsartsen zich in verenigd hebben, is ook voorstander van het verplaatsen van de verantwoordelijkheid. Daarnaast steunt de Long Alliantie Nederland, waarin verzekeraars, patiëntenverenigingen en bedrijven verenigd zijn, het voorstel.

Waarom minister Asscher de wens van onder meer de inspectie, de NVAB en de Longalliantie naast zich neerlegt is onduidelijk. We hebben daarom het ministerie om een reactie gevraagd.

Ondertussen bereidt SP-Kamerlid Paul Ulenbelt een motie voor die hij komende woensdag tijdens het debat over beroepsziekten wil indienen. In de motie stelt hij voor om beroepsziekten, net als bedrijfsongevallen, te laten melden door de werkgever aan Inspectie SZW.

Lees meer over

Werk en inkomen Ziek door mijn werk
Verkenning Research Opnames Uitzending

Ziek door mijn werk

Research

Deel jouw ervaring 182 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 27 april 22:05u, NPO2

586 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Daan Jansen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

De Monitor onderzoekt de werkplek. In het verleden deden we onderzoek naar beroepsziekten en hoe het systeem op mensen met klachten reageert. Nu doen we onderzoek naar de kantoortuin.
Alles over dit onderzoek