‘Immigratie en integratie het grootste probleem van Nederland’

zaterdag 11 februari 2017 Leestijd: 2 min.

Fotocredit: ANP /

Daan Jansen

Verslaggever

daan.jansen@kro-ncrv.nl

zaterdag 11 februari 2017 Leestijd: 2 min.

‘Kort samengevat geldt het oude adagium ‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’ nog steeds,’ schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het meest recente rapport ‘Burgerperspectieven’. We zijn grofweg tevreden met onze persoonlijke situatie, maar hebben zorgen over ‘het land’. De bevolking maakt zich vooral zorgen over immigratie & integratie en de manier waarop we samenleven. Thema’s die wij belichten in ons Het Monitor Debat Wij/zij dat op 20 februari zal plaatsvinden.

Hoewel Nederlanders het laatste kwartaal van 2016 optimistischer zijn geworden over de richting die Nederland op gaat, blijft de meerderheid negatief. 53% vindt dat we ‘al met al’ de verkeerde kant op gaan, aldus het SCP over de steekproef die werd gehouden onder bijna 1200 mensen van de Nederlandse bevolking.

Het wij/zij-denken klinkt ook door in het SCP-rapport: ‘De komst van migrantengroepen en vluchtelingen met een andere cultuur, maar ook de al aanwezige etnische minderheden die steeds nadrukkelijker een plek opeisen in de Nederlandse samenleving zorgen ervoor, volgens een aanzienlijk deel van diegenen die het de slechte kant op vinden gaan met ons land, dat ‘Nederland niet langer Nederland is’.’

Probleemlijst

Respondenten werd ook gevraagd wat ze op dit moment het grootste probleem vinden. ‘Immigratie/integratie en de manier van samenleven voeren de probleemlijst aan,’ aldus het rapport. ‘Het meeste genoemde probleem in deze categorie is nog steeds vluchtelingen (of asielzoekers, immigranten). Andere veel genoemde zorgen gaan over integratie, over de manier waarop we in Nederland omgaan met vluchtelingen of over racisme.’

Terwijl 44% de aanwezigheid van verschillende culturen winst voor de samenleving vindt, is een kwart van de Nederlanders het daarmee oneens. ‘Diegenen die aangeven dat Nederland de verkeerde kant op gaat, uiten in hun toelichtingen vaak hun bezorgdheid over het verdwijnen van de Nederlandse normen en waarden in het algemeen, de vrijheid van meningsuiting en specifieke cultuuruitingen zoals Zwarte Piet,’ lezen we in het rapport.

Aanpassen

In aanloop naar ons debat stellen we de vraag: wie moet zich aan wie aanpassen? De respondenten uit het onderzoek, die negatief zijn over de koers van Nederland, zijn hier duidelijk over: ‘Men is van mening dat nieuwkomers in het algemeen en diegenen met een niet-christelijke (i.c. islamitische) achtergrond in het bijzonder zich moeten aanpassen aan de oorspronkelijke Nederlandse cultuur in plaats van andersom.’

Als deze nieuwkomers zich niet aanpassen, dan vreest men basisnormen en -waarden te verliezen: ‘Als dat niet gebeurt, en daarover zijn diegenen die het de slechte kant op vinden gaan met ons land dus bezorgd, dan vreest men dat we een aantal waardevolle zaken, zoals de vrijheid van meningsuiting of de gelijkwaardigheid van man en vrouw, geleidelijk verliezen.’

Oproep

Voor het debat ‘Wij/zij’ zijn we op zoek naar mensen die ervaring hebben met deze thema’s. Heb jij ervaren dat je beknot werd in je vrijheid van meningsuiting? Ben je gediscrimineerd? Ondervind je aan den lijve dat ‘Nederland Nederland niet meer is’? Laat het ons weten via tip insturen.

Lees meer over

Algemeen Debat: Wij/zij
Verkenning Research Opnames Uitzending

35 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Daan Jansen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

In onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau wijzen Nederlanders ‘integratie en immigratie’ en ‘samenleven’ aan als belangrijkste problemen waar ons land op dit moment mee kampt. Moeten ‘zi...
Alles over dit onderzoek