‘Ik vond 189 onwaarheden in 8 dossiers van ouders die beticht werden van kindermishandeling’

dinsdag 07 maart 2017 Leestijd: 2 min.

Harry Berndsen onderzoekt Jeugdzorgdossiers /

Josselin Gordijn

editor

@Josselin Gordijn

dinsdag 07 maart 2017 Leestijd: 2 min.

Als een rechter oordeelt dat een kind onder toezicht wordt gesteld of zelfs uit huis wordt geplaatst, moet dit worden geconcludeerd op basis van goed, gedegen onderzoek. Volgens voormalig sociaal pedagoog Harry Berndsen, die onderzoek doet naar fouten in jeugdzorgrapportages, is dit lang niet altijd het geval. Met regelmaat zouden er ‘verwijtbare onwaarheden’ vermeld worden in deze dossiers. Wij zoeken Berndsen op en kijken mee. Waar gaat het volgens hem fout?

Als we tipgever Berndsen opzoeken voor ons dossier Kindermishandeling, zit hij achter een grote stapel dossiers. Voor zijn pensioen was hij werkzaam als sociaal pedagoog, nu vindt hij het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor jeugd die het moeilijk heeft. Vanuit stichting KOG, een informatiepunt voor kinderen, ouders en grootouders over jeugdzorg, staat hij kinderen en ouders bij als zij vastlopen bij jeugdzorginstanties.

Volgens Berndsen kan dit ‘vastlopen’ zitten in verschillende dingen. ‘Ouders die foutieve informatie krijgen, niet weten waar ze aan toe zijn, ouders die conflicten hebben met bijvoorbeeld gezinsvoogden of slecht geïnformeerd zijn over hun positie als ouder.’

Onjuistheden en verzinsels in dossiers

Berndsen neemt al het papierwerk van een zaak onder de loep en gaat op zoek naar de kern van het probleem. ‘Ik ga niet zomaar aan de slag met een emotioneel verhaal van mensen. Ik kijk goed naar de feiten die er zijn.’

Berndsen vertelt: ‘Het begint altijd met een melding van vermeende kindermishandeling bij Veilig Thuis. Daar komt, nadat zij onderzoek hebben gedaan, een rapportje uit. Als de zaak vervolgens naar de Raad voor de Kinderbescherming gaat, doen zij ook weer een onderzoek en geven zo nodig een advies aan de rechter, over wat er met het kind moet gebeuren. De rechter kan dan een jeugdbeschermingsmaatregel uitspreken, zoals een Onder Toezichtstelling (OTS) of een Uithuisplaatsing (UHP). Al deze stappen worden vastgelegd in rapporten. Ik neem deze rapporten door en bekijk precies welke feiten er in welk rapport staan en waar deze op gebaseerd zijn. Zegt een gezinsvoogd bijvoorbeeld dat een moeder psychisch niet in orde is en is dit verder niet onderbouwd? Dan is dat vreemd, want een gezinsvoogd mag vanuit zijn positie geen dergelijke conclusies trekken. Ik zie in rapporten voortdurend beweringen als deze staan die niet op waarheid berust zijn. Ik zie verzinsels, onjuistheden en ouders die een stigma opgeplakt krijgen. En als ze in de keten van instanties eenmaal denken dat je niet goed bij je hoofd bent, krijg je dat stigma bijna niet meer van je af.’

Welke fouten vindt Berndsen dan in dossiers?

Tot nu toe haalde Berndsen, naar eigen zeggen, 189 verwijtbare onwaarheden uit dossiers. Een voorbeeld ervan is onderstaande:

Bovengenoemd voorbeeld is volgens Berndsen een veelvoorkomend probleem onder de verschillende instanties. ‘Foutieve informatie die eenmaal is opgetekend kan van instantie naar instantie worden doorgevoerd. Dit klakkeloos overnemen van wat er staat, noem ik ook wel keteninfantiliteit.’

De gevolgen van het door Berndsen veel geziene knip- en plakwerk kunnen groot zijn. ‘Een kind kan onder toezicht worden gesteld terwijl het niet nodig is, of zelfs uit huis geplaatst. Ook kan op basis van verkeerde informatie worden geconcludeerd dat ouders slechts een beperkte omgangsregeling met hun kind krijgen. Kortom, conclusies op basis van verkeerde informatie, kunnen heel vergaande gevolgen hebben. En dat is heel heftig: voor zowel kind als ouder.’

Op zondag 19 maart zie je Harry Berndsen in onze uitzending over kindermishandeling. Heb je hier zelf ervaring mee die je wil delen? Mail naar tip insturen.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Kindermishandeling
Verkenning Research Opnames Uitzending

458 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Josselin Gordijn

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Zo’n 120.000 kinderen in Nederland zijn het slachtoffer van kindermishandeling. Dat zijn ongeveer 533 basisscholen vol. Het oordeel van inspecteurs is iedere keer bedroevend: ‘We hebben...
Alles over dit onderzoek