'Ik moest ouders laten kiezen: of medicatie of van school af'

woensdag 02 maart 2016 Leestijd: 2 min.

IB'er /

Anne de Blok

Verslaggever

anne.deblok@kro-ncrv.nl

woensdag 02 maart 2016 Leestijd: 2 min.

Een intern begeleider (IB’er) van een school in het midden van het land zegt dat ze ouders van drukke kinderen medicatie moest adviseren terwijl ze zelf niet achter dat advies stond. De ouders kregen volgens haar de keus: óf medicatie óf naar het speciaal onderwijs. Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs zouden kinderen die voorheen naar het speciaal onderwijs gingen een plek kunnen krijgen op een reguliere school, maar volgens onze tipgever worstelen scholen met deze nieuwe groep leerlingen.

‘Beste Monitor, ook ik heb als IB’er onder druk van het samenwerkingsverband ouders voor de keuze moeten stellen: of medicatie of een andere school', opent ze haar e-mail. Ze schrijft ons naar aanleiding van ons dossier ‘de ADHD-epidemie?’. In dit dossier stellen wij onszelf de vraag: zijn er steeds meer kinderen met ADHD of hebben wij als maatschappij, opvoeders en onderwijzers steeds meer last van druk en impulsief gedrag?

Al vanaf de start van dit onderzoek stroomt onze mailbox vol met verhalen van ouders, leraren en psychiaters. Een gedeelte van deze reacties gaan over de druk die ouders voelen om hun kind te laten testen op ADHD. In sommige gevallen worden er door scholen zelfs ultimatums gesteld. Zo lezen we in een brief van school die gericht is aan de ouders van een kind met gedragsproblemen:

‘De vertegenwoordigers van de school adviseren dringend tot het inzetten van medicatie. (…) De school verwacht voor de herfstvakantie verbetering. Indien dit niet het geval is, dan moet buiten de school naar een vervolgtraject worden omgezien.’

Waarom gaan scholen op de stoel van de arts zitten?

We vragen of we de IB’er mogen bellen. Ze wil vooralsnog graag anoniem blijven, maar wil haar verhaal wel toelichten: ‘Ik werd door het samenwerkingsverband van scholen waarvoor ik werk geïnstrueerd om de betreffende ouders het gebruik van ADHD-medicatie te laten overwegen. Zonder medicatie zou het kind namelijk niet handelbaar zijn in de klas en moesten wij hem laten afstromen naar het speciaal onderwijs.’

De IB’er kwam in gewetensnood terecht en besloot mede hierdoor haar baan op te zeggen. ‘De Wet Passend Onderwijs schiet haar doel volledig voorbij. Medicatie wordt gezien als oplossing voor het probleemgedrag, terwijl de school volgens deze wet een omgeving zou moeten creëren waarin het kind juist leert om te gaan met zijn of haar problematiek. Heb je echt alles geprobeerd en lukt het dan nog steeds niet om het kind mee te krijgen, dan overweeg je eventueel een plek in het speciaal onderwijs. Maar je gaat als school niet op de stoel van een arts zitten. Ouders zet je zo met de rug tegen de muur.’

Krijgen kinderen met gedragsproblemen wel de juiste ondersteuning op school? Wij gaan verder met dit onderzoek. Heb je een tip voor ons? Meld het ons via tip insturen.

Lees meer over

Jeugd en onderwijs De ADHD-epidemie?
Verkenning Research Opnames Uitzending

455 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Anne de Blok

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

In de afgelopen tien jaar is het gebruik van ADHD-medicatie verviervoudigd. In Nederland slikken momenteel ruim 250 duizend mensen pillen tegen hyperactiviteit, impulsiviteit of een korte aandachts...
Alles over dit onderzoek