‘Ik ben ontslagen toen ik mijn mond opentrok over de veiligheid’

maandag 04 september 2017 Leestijd: 2 min.

teun_52 /

Yoran ter Voert

Stagiair

yoran.tervoert@kro-ncrv.nl

maandag 04 september 2017 Leestijd: 2 min.

De uitzending Ongelukken op het werk maakte veel los bij onze kijkers. Vooral het verhaal van Layla, de moeder die haar 18-jarige zoon verloor door een ongeluk tijdens zijn bijbaantje, raakte veel mensen. ‘Verschrikkelijk! Wat een verdriet voor de moeder en de familie. Heel veel sterkte gewenst.’ Layla wordt ook gecomplimenteerd omdat ze haar verhaal durfde te doen: ‘Layla, ik vind het echt knap van je dat je na zoiets vreselijks de kracht vindt om dit aan te kaarten.’

We krijgen ook allerlei mails binnen. Verschillende tipgevers hebben zelf een arbeidsongeval meegemaakt of zich beziggehouden met een veiligere werkvloer. Zo mailt een elektromonteur: ‘De werkgevers hebben de mond vol over veiligheid, maar toepassen, ho maar. Als je ze er op aanspreekt worden ze boos en moet je maar terugkomen naar de zaak.’ Volgens een andere tipgever ging het bij hem nog een stapje verder:

‘Ik ben ontslagen toen ik mijn mond opentrok over de veiligheid’

Veiligheidskundigen
Ook veiligheidskundigen mailen ons. Een van hen schrijft ons dat het probleem met RI&E’s, een Risico-Inventarisatie en Evaluatie, niet alleen ligt bij de afwezigheid van een RI&E, maar als er eentje is, deze niet altijd de gewenste kwaliteit heeft. ‘Ik heb veel RI&E’s gezien, maar de kwaliteit ervan laat hopeloos te wensen over.’

In een RI&E onderzoekt de werkgever onder andere de mogelijke risico’s die zijn werknemers lopen op een ongeval en ziekte tijdens het uitoefenen van zijn/haar werk. Dat kan gaan om bijvoorbeeld het gebruik van een ladder, maar de RI&E inventariseert ook de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen of de kans op rugklachten door bureauwerk.

Nog een veiligheidskundige vertelt ons dat de opleiding en de examens voor veiligheidskundigen niet gereguleerd worden door de overheid en daarom vaak niet optimaal zijn. Dit heeft volgens hem als gevolg dat de kwaliteit van de veiligheidskundige niet altijd voldoende is.

Beroepsziekten
Wekelijks raken er 400 mensen in Nederland ernstig gewond door een arbeidsongeval en in 2016 vielen er 70 doden door een ongeval op de werkvloer. Volgens sommige kijkers zouden we rekening moeten houden met nog grotere aantallen, namelijk aangevuld met mensen die ziek worden door hun werk. In ons onderzoek Ziek door mijn werk constateerden zagen we dat er naar schatting 50.000 mensen ziek worden door hun werk en 3000 mensen overlijden aan een beroepsziekte. Harde cijfers zijn er niet.

Ludolf Prins, arboprofessional (van Arbobekwaam), tweet:

Inspectie
De Inspectie liet in de uitzending weten niet voldoende capaciteit te hebben om haar werk goed te doen. Dat de Inspectie niet toekomt aan al haar taken blijkt ook uit een mail die we ontvangen. ‘Ik ken vanuit mijn werk als BHV-opleider/adviseur tientallen bedrijven die nog nooit iemand van I-SZW over de vloer gehad hebben.’

Het belang van een sterke Inspectie wordt nogmaals onderstreept door Ton Wilthagen, arbeidseconoom en hoogleraar aan Tilburg University.


Als je ook ervaringen hebt met zaken waarin de Inspectie tekort schoot of als je andere tips hebt voor ons dossier Ongelukken op het werk, mail dan naar: tip insturen.

Lees meer over

Werk en inkomen Ongelukken op het werk
Verkenning Research Opnames Uitzending

50 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Yoran ter Voert

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

In 2016 kwamen 70 mensen door arbeidsongevallen om het leven. Het totale aantal slachtoffers van alle soorten ongevallen steeg met 14% ten opzichte van 2015. Hoe kunnen we dit aantal terugdringen?
Alles over dit onderzoek