IGZ: Zorgverlener met kinderporno? Ontoelaatbaar!

donderdag 08 januari 2015 Leestijd: 2 min.

IGZ plaatje /

Stephanie Sint Nicolaas

Redacteur

stephanie.sintnicolaas@kro-ncrv.nl

donderdag 08 januari 2015 Leestijd: 2 min.

We zoeken uit of de psychiater nog een registratie in het BIG-register heeft, met andere woorden: of hij nog geregistreerd is als zorgverlener. Dat blijkt zo te zijn. En dat betekent dat hij mogelijkerwijs nog aan het werk is. We gaan op onderzoek uit: is de psychiater inderdaad nog aan het werk, bijna drie jaar na zijn veroordeling? En zoja, weet zijn huidige werkgever van de veroordeling voor bezit van kinderporno?

Ondertussen nemen we ook contact op met het orgaan dat toezicht houdt op de kwaliteit van de zorg in Nederland, de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bij de Inspecteur-generaal leggen we de vraag neer: Wat vindt u ervan dat een arts met een veroordeling voor bezit van kinderporno kan blijven doorwerken? We leggen nog niet deze specifieke casus voor, maar vragen wat de Inspectie in algemene zin vindt van een zorgverlener met een veroordeling voor kinderporno.

De Inspectie trekt in haar reactie een hele duidelijke lijn:

‘De Inspectie vindt het verwerven, in bezit hebben, verspreiden of bekijken van kinderporno door zorgprofessionals een risico voor de zorg en dermate grensoverschrijdend, dat dit – ook al heeft dit plaatsgevonden in de privésfeer – in strijd is met de professionaliteit en integriteit die van een zorgverlener mag worden verlangd. Dit soort strafrechtelijk handelen kan niet los worden gezien van het handelen als professional.’

De Inspectie schaart zich duidelijk achter het belang van de patiënt:

‘Een patiënt verkeert per definitie in een afhankelijkheidsrelatie en daarmee in een kwetsbare positie ten opzichte van een beroepsbeoefenaar. Een patiënt moet vertrouwen kunnen hebben in de beroepsbeoefenaar.’

Maar vindt ook dat het voor de beroepsgroep zelf niet goed is als een arts met een verdenking of veroordeling voor het bezit van kinderporno, blijft doorwerken:

‘Voor het vertrouwen in de medische beroepsgroep (..) is van belang dat een beroepsbeoefenaar die (dergelijke) kwetsbare patiëntengroepen behandelt, niet verdacht wordt of veroordeeld is van dergelijke strafbare feiten.’

De ferme reactie van de Inspectie maakt onze casus nog interessanter. Want hoe kan het dat de Inspectie het niet wenselijk vindt dat een zorgverlener met een veroordeling voor bezit van kinderporno doorwerkt, en dat tóch gebeurt?

Het is de Inspectie zélf die de richting aangeeft voor het vervolg van ons onderzoek. Want, zegt zij, wij willen graag op de hoogte gesteld worden van veroordelingen van zorgverleners, maar het Openbaar Ministerie stelt ons daarvan niet op de hoogte. Aldus de Inspectie:

'Het komt in de praktijk nauwelijks voor dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg door het Openbaar Ministerie wordt ingelicht over uitspraken waarbij een BIG-geregistreerde persoon betrokken is. (..) De IGZ wil de discussie op gang brengen of het mogelijk is meer informatie te krijgen van het OM over justitieel onderzoek naar - en veroordelingen voor- strafbare feiten die in de privésfeer zijn gepleegd, maar die ook de patiëntveiligheid of kwaliteit van zorg kunnen raken. De IGZ zou graag van dit soort veroordelingen in kennis gesteld worden. Dit om te kunnen verifiëren of er risico’s zijn voor de patiëntveiligheid en hier actie op te kunnen nemen.'

Het is dus niet zo, zegt de Inspectie, dat zij van veroordelingen weet maar er niks tegen doet. Maar ze weet er gewoonweg niet van. Dit is voor ons aanleiding om een lijntje uit te gooien naar het Openbaar Ministerie. De Inspectie heeft duidelijk aangegeven wat zij vindt dat er moet gebeuren om de gaten in het systeem te dichten: meer informatie krijgen van het Openbaar Ministerie. Wat vindt het Openbaar Ministerie daarvan?

Dan vinden we de huidige werkgever van de psychiater. Weer een GGZ-instelling, maar nu voor verslavingszorg. We besluiten erlangs te gaan om het gesprek met de psychiater aan te gaan.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Veroordeelde artsen
Verkenning Research Opnames Uitzending

Veroordeelde artsen

Uitzending

Deel jouw ervaring 46 andere artikelen in onderzoek

54 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Stephanie Sint Nicolaas Redacteur

Stephanie Sint Nicolaas voltooide na een bachelorstudie geschiedenis een master Journalistiek en Nieuwe Media. Ze werkte voor zowel radio (Radio 1) als voor verschillende journalistieke televisieprogramma's (Knevel en van den Brink, Rondom 10, Debat op 2, Altijd Wat). In haar vrije tijd fotografeert ze graag en net als in haar redactiewerk is het doel om bijzondere verhalen van mensen in beeld te brengen. Voor De Monitor deed ze research, en filmt en monteert ze nu video's voor social media.

Lees verder
@stephsint

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Waarom kan een arts na een veroordeling voor seksueel misbruik of voor het bezit van kinderporno nog werken met patiënten? Het Openbaar Ministerie geeft informatie over veroordelingen van zorg...
Alles over dit onderzoek