IGZ: ‘medische zorg in gevangenissen verbeterd ten opzichte van situatie 2009’

vrijdag 23 oktober 2015 Leestijd: 2 min.

igz /

Judith Meulendijks

Redacteur

judith.meulendijks@kro-ncrv.nl

vrijdag 23 oktober 2015 Leestijd: 2 min.

Hoe kijkt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan tegen de medische zorg in gevangenissen? We spreken de organisatie voor ons dossier ‘Gegijzeld door de Overheid’. Uit ons onderzoek blijkt dat gegijzelden, mensen die in de gevangenis zitten omdat ze hun verkeersboete niet hebben betaald, hun medicijnen soms te laat krijgen. Vooral buiten kantoortijden lijkt levering van medicijnen vertraging op te lopen. Herkent IGZ dit?

Het antwoord is: ja. Althans in 2009. In juni van dat jaar brengt de IGZ een rapport uit over de medische zorg in gevangenissen. In dit rapport spreekt de IGZ zich overwegend positief uit over de medische zorg. Wel signaleert IGZ risico’s, vooral als het gaat om medicijnverstrekking en om de medische zorg ’s avonds, ’s nachts en in het weekend. De zorg op deze tijdstippen laat nog te wensen over en zorgt voor onnodige risico's, aldus IGZ.

Risico’s in 2009

Het eerste risico is dat er buiten kantoortijden geen verpleegkundigen aanwezig zijn en dat artsen alleen oproepbaar zijn. IGZ: ‘De gevangenismedewerkers moeten in vele inrichtingen beoordelen of medische zorg noodzakelijk is. Aangezien gevangenismedewerkers niet medisch geschoold zijn, betekent dit een hoog risico op verkeerde beoordeling met incidenten of calamiteiten als gevolg.’

Daarnaast is de beschikbaarheid van bekwame artsen ook buiten kantoortijden niet gegarandeerd, zo stelt IGZ. Ten tweede gaat het voorschrijven van medicatie nog te vaak niet-elektronisch met risico’s op fouten en verkeerde indicaties. Ten derde wordt als een risico beschouwd dat het uitdelen van medicatie gedaan wordt door gevangenismedewerkers zonder kennis van werking en bijwerkingen van geneesmiddelen.

2011: situatie verbeterd

We vragen IGZ om de meest recente stand van zaken. Zijn de risico’s zoals beschreven in 2009 nu weg? In 2011, 4 jaar geleden, heeft IGZ voor het laatst een follow-up gedaan in 8 gevangenissen, zo blijkt. IGZ constateert verbeteringen: ‘Algemene conclusie van deze toezichtbezoeken was dat de eerder geconstateerde risico’s duidelijk waren afgenomen en dat de medische zorg in de bezochte penitentiaire inrichtingen in het algemeen voldeed aan de normen van verantwoorde zorg.’

De inspectie heeft het volgende beeld van de zorg in deze inrichtingen:

• Door inzet van verpleegkundigen op alle werkdagen én in het weekend is bewerkstelligd dat gezondheidsscreening van nieuwe inkomsten altijd door een verpleegkundige wordt uitgevoerd en niet meer door inrichtingswerkers. Ook is de beschikbaarheid van artsen verbeterd.

• Er is gewerkt aan de invoering van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), waardoor de informatie-overdracht is verbeterd.

• In alle penintiare inrichtingen wordt medicatie elektronisch voorgeschreven en zijn op het gebied van opslag en distributie van medicatie belangrijke verbeteringen doorgevoerd.

• Penitentiaire inrichtingswerkers worden door verpleegkundigen geïnstrueerd bij hun verstrekkingstaak van geneesmiddelen en tevens vindt periodiek deskundigheidsbevordering plaats.

• Het monitoren van de gezondheid van ingeslotenen is gedurende het verblijf in de PI verbeterd.

Hoe IGZ de medische zorg in gevangenissen sinds 2011 beoordeelt, blijft onduidelijk. Heeft u meer informatie of ervaring met zorg in gevangenissen? Laat het ons weten. DeMonitor@kro-ncrv.nl

Link: Rapport 'Medische diensten in penitentiaire inrichtingen' (IGZ 2009)

Lees meer over

Veiligheid en handhaving Gegijzeld door de overheid
Verkenning Research Opnames Uitzending

263 tips

ontvangen

Dit artikel is geschreven door:

Judith Meulendijks Redacteur

Judith Meulendijks bijt zich graag vast in onderwerpen. Zij maakt graag helder vertelde verhalen over falende overheidsprocessen, en dan vooral over de mensen die daarvan het slachtoffer zijn. Ze heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en probeert met haar werk als journalist bij De Monitor de samenleving een beetje beter te maken. Tipgevers, zeker ook van buiten de Randstad, kunnen bij haar terecht voor een luisterend oor. Zij worden echter niet op hun blauwe ogen geloofd; boven alles moet een verhaal kloppen. Judith’s interesse is breed, maar ligt in hoge mate bij justitie, zorg, digitalisering en (medische) privacy.

Lees verder
@judith_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Wie de boetes die worden geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) niet betaalt kan flink in de problemen komen. Het gaat onder meer om verkeersboetes voor te snel rijden en het ...
Alles over dit onderzoek