Iedereen met een handicap aan het werk?

zaterdag 19 maart 2016 Leestijd: 2 min.

Harry is een van de ruim anderhalf miljoen mensen met een arbeidsbeperking. /

Roul Meijer

editor

@Roul Meijer

zaterdag 19 maart 2016 Leestijd: 2 min.

Van de 11 miljoen mensen die in Nederland kunnen werken heeft bijna 1 op de 7 ergens last van waardoor ze minder hard kunnen werken dan de rest. Dat kan een fysieke beperking zijn, een geestelijke of allebei. Voor sommige mensen is deze handicap zo erg dat zij nooit kunnen werken zonder dat ze daarbij hulp krijgen.

De overheid wil 125.000 betaalde banen creëren juist voor deze groep mensen. Volgens staatssecretaris Jetta Kleinsma gaat het om ‘de allerzwaarste gevallen’ die anders nooit aan een betaalde baan komen. De overheid wil dat iedereen met een zogeheten arbeidsbeperking voortaan bij een echt bedrijf aan de slag gaat en niet meer op een sociale werkplaats. Dit is de kern van de participatiewet die in januari 2015 is ingegaan.

De overheid is bereid om deze gevallen met allerlei financiële regelingen interessant te maken voor werkgevers. Die worden ook verplicht om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Bedrijven moeten een quotum halen dat afhankelijk is van de grootte van het bedrijf. Nemen zij geen, of te weinig van dit soort arbeidsbeperkten aan, dan krijgen ze een boete.

Wie komt in aanmerking voor zo’n gesubsidieerde baan?

Het UWV bepaalt wie daarvoor in aanwerking komt door middel van een keuring. In die keuring wordt vastgesteld of je een beperking hebt en of je zelfs niet in staat bent om een van de volgende beroepen uit te oefenen: telefonist, receptionist, productiemedewerker, baliemedewerker, inpakker, terreinverzorger, groenverzorger, postbesteller, autowasser, parkeercontroleur, textielreiniger, portier of toezichthouder. Als het UWV denkt dat iemand niet in staat is om in een van deze beroepen zelfstandig een minimuminkomen te verdienen wordt deze persoon opgenomen in een speciaal register. Alleen de mensen uit dit register komen in aanmerking voor zo’n gesubsidieerde baan.

En de rest?

Alle anderen worden geacht om zelf in staat te zijn een minimum inkomen te verdienen. Als je geen baan vindt rest alleen een bijstandsuitkering.

Kritiek

De wet is anderhalf jaar geleden ingegaan en de overheid heeft zichzelf targets gesteld van het aantal banen dat per jaar moet worden gerealiseerd. Het blijkt in de praktijk moeilijk om die targets te halen en vanuit de Tweede Kamer is er kritiek op de staatssecretaris. Er komt ook kritiek vanuit de gemeenten die vrezen dat nu veel meer mensen een beroep op de Bijstandswet moeten gaan doen. Een bijstandsuitkering moet door de gemeente worden betaald. En er is kritiek vanuit de sociale werkplaatsen. Zij vinden de keuring van het UWV te streng waardoor veel mensen die vroeger een baan bij een sociale werkplaats zouden krijgen nu een bijstandsuitkering moeten aanvragen en werkloos thuiszitten.

Reacties

Bij De Monitor komen verschillende reacties binnen van mensen met een beperking die zeggen dat zij juist de participatiewet niet aan het werk komen terwijl zij voorheen wel werk hadden. Zij menen dat er sprake is van concurrentie op handicaps in plaats van concurrentie op hun vaardigheden. Iemand die onder de allerergste doelgroep valt is financieel interessant voor een werkgever omdat hij kosten terugkrijgt van de overheid. Iemand die wel een beperking heeft maar niet tot de groep ‘allerzwaarsten’ behoort krijgt niet die voordelen. Zij hebben bij sollicitaties het nakijken.

Oproep

Herken je dit? Mail het ons! Dat kan op: tip insturen.

Lees meer over

Algemeen Algemeen
Verkenning Research Opnames Uitzending

1290 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Roul Meijer

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

We krijgen dagelijks veel tips binnen over uiteenlopende onderwerpen. En lang niet altijd over de onderwerpen die we momenteel onderzoeken. Ook deze tips willen we u niet onthouden. Want wellicht h...
Alles over dit onderzoek