Gezondheid en zorg / Ouderenzorg

'Huisarts heeft belangrijke rol in opstellen wilsverklaring'

dinsdag 05 juni 2018 Leestijd: 2 min.

Wilsverklaring / ANP

Anne de Blok

Verslaggever

dinsdag 05 juni 2018 Leestijd: 2 min.

Mensen die een wilsverklaring willen opstellen kunnen baat hebben bij een goed gesprek met de huisarts. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim 8000 mensen dat vandaag naar buiten komt.  

In de geneeskunde kunnen we steeds beter ziektes genezen. Maar deze verbeterde mogelijkheden hebben ook een keerzijde. Want soms is een behandeling wel levensverlengend, maar levert de patiënt flink in aan zelfstandigheid. In dat geval kan een behandeling soms meer kwaad dan goed doen. 

In ons dossier 'ouderenzorg' vragen we ons daarom af: wanneer is medisch ingrijpen niet meer zinvol en is andere zorg passender? Staan arts en patiënt stil bij de kwaliteit van leven die overblijft na een behandeling? Gaat het gesprek ook over de vraag of de patiënt zo’n behandeling eigenlijk nog wel wil en of het nog realistisch is? En wordt er gesproken over wat de patiënt werkelijk belangrijk vindt en met welke zorg dit het best te bereiken is? 

Op tijd bespreken

Het zijn onderwerpen die hulpverleners op tijd moeten bespreken met patiënten die door een ziekte of een kwetsbare situatie de dood in zicht hebben. ‘Want zorg is alleen passend als deze aansluit bij de wens van de patiënt,’ aldus geriater van het AMC Hanna Willems. ‘Dit betekent dat patiënten een eigen afweging moeten kunnen maken of zij een medische behandeling nog wensen of ervan afzien en een andere weg kiezen.’ 

Het opstellen van een wilsverklaring kan daarbij helpen. In een dergelijke verklaring kunnen mensen zaken vastleggen over wat ze wel en niet meer medisch willen in een bepaalde situatie. Het gaat bijvoorbeeld om een behandelverbod of over het wel of niet reanimeren. Maar ook over wie namens hen beslissingen neemt als ze het zelf niet meer kunnen.

De huisart kan daarbij een belangrijke rol spelen, blijkt uit het onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland. Van de mensen met een wilsverklaring heeft iets meer dan de helft vooraf een gesprek met de huisarts gehad. Daarvan zegt ruim de helft dat het gesprek heeft geholpen bij het formuleren van de wensen. ‘De huisarts heeft mij op zaken gewezen waar ik zelf in eerste instantie geen rekening mee had gehouden,’ aldus een deelnemer aan het onderzoek. Een ander zegt: ‘Zelf heb ik duidelijk kunnen zeggen wat ik wel en niet wil. De huisarts heeft uitgelegd wat wel of niet kan.’

lees ook: ‘Huisarts moet vaker regie nemen in laatste levensfase’ maandag 07 mei

Wil je meer weten over het wel of niet doorbehandelen van kwetsbare ouderen? Kijk dan vanavond om 21.25 uur naar De Monitor op NPO2.

Gezondheid en zorg / Ouderenzorg

Doorbehandelen of niet?

Door de vergrijzing belanden steeds vaker kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Het zijn vaak complexe situaties door de uitgebreide medische geschiedenis en de hoge leeftijd van de patiënt. Artsen en families komen voor lastige dilemma’s te staan. Doorbehandelen of niet en wíe neemt daarin de beslissing; de patiënt, de familie of de specialist? Heb jij ervaring met medische beslissingen rondom het ziekbed van een kwetsbare oudere? We horen graag je verhaal!
Deel jouw ervaring

Anne de Blok

Verslaggever

Deel jouw ervaring

Dit artikel is geschreven door:

Anne de Blok Verslaggever
Anne de Blok heeft een onbeheersbare drang om te zoeken naar datgene wat verborgen blijft. Dat bracht haar tijdens haar studie al aan tafel bij oud-minister Margreeth de Boer, waarmee ze uitgebreid sprak over het Schipholdossier en de échte reden waarom ze niet door wilde voor een tweede termijn als minister van milieu. Hoewel dat verhaal veel nieuws maakte, koos ze daarna voor onderwerpen die wat meer in de actualiteit liggen. Momenteel werkt ze namelijk als jongste bediende voor De Monitor waar ze furore maakte met een drieluik over ‘Verwarde Mensen’. Een heuse Tegel staat nu op haar schouw.
Lees verder
@annedeblok

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Meer weten?

Door technologische ontwikkelingen kunnen we steeds ouder worden. Een prachtige verworvenheid. Maar wat doen we met ouderen die tegen wil en dank in leven worden gehouden? ‘Sterven is anno 2018 een complex gebeuren geworden,’ zo stelt een hoogleraar ouderengeneeskunde.

Alles over dit onderzoek