Hoogleraar forensische psychologie: ‘Meer prioriteit voor praten met kind bij feitenonderzoek’

dinsdag 10 januari 2017 Leestijd: 2 min.

'Het is niet alleen belangrijk dát er in een onderzoek met het kind wordt gesproken, maar ook wanneer dit gesprek plaatsvindt, én de manier waarop'. Foto: ANP /

Josselin Gordijn

editor

@Josselin Gordijn

dinsdag 10 januari 2017 Leestijd: 2 min.

‘Er is in Nederland iets fundamenteel mis met de manier waarop er wordt omgegaan met de vermoedens van kindermishandeling,’ zegt Corine de Ruiter in een gesprek dat we met haar hebben voor het dossier Kindermishandeling. Zo zou het volgens De Ruiter vaak niet de eerste stap zijn om met een vermeend mishandeld kind te praten tijdens een onderzoek naar kindermishandeling. ‘Het meldingssysteem moet grondig worden aangepakt.’

De Ruiter zet zich in om het huidige meldingssysteem om te vormen. Zo werkt ze samen met Veilig Thuis-organisaties om verbeteringen door te voeren. In 2005 deed ze onderzoek naar de werkwijze van het AMK, de organisatie die verantwoordelijk was voor de onderzoeken naar kindermishandeling voor Veilig Thuis het in 2015 overnam. ‘Ik heb toen 240 dossiers van het AMK doorgenomen. Daar kwam uit naar voren dat de wijze waarop de onderzoeken toen werden uitgevoerd niet adequaat was. Zo werd er vaak niet met kinderen gesproken, maar enkel met andere professionals als de huis- en schoolarts. Als zij aangaven geen zorgen te hebben over het betreffende kind, werd het dossier gesloten.’

lees ook: Forensisch psycholoog: ‘Meldingssysteem kindermishandeling moet grondig worden aangepakt’ vrijdag 02 december ‘Dit is zorgelijk,’ zegt De Ruiter. ‘In Nederland is praten met het kind in dergelijke situaties niet de eerste stap, terwijl in het Verdrag voor de Rechten van het Kind staat dat er met een kind gepraat moet worden, indien er beslissingen worden genomen die het kind betreffen. Als een kind thuis mishandeld wordt, dan dien je toch eerst met het kind te praten en niet als eerste aan de ouders te vragen: ‘Doet u misschien iets verkeerds met uw kind?’

Niet één standaard onderzoeksysteem

Volgens De Ruiter is het niet alleen belangrijk dát er met het kind wordt gesproken, maar ook wanneer dit gesprek plaatsvindt, én de manier waarop. 'Er moeten feiten boven water gehaald worden. Ik werk op de Universiteit Maastricht en daar zijn we binnen onze sectie Forensic Psychology opgeleid in het afnemen van een forensisch kindinterview met behulp van een speciaal ontwikkeld interviewprotocol. Het is in een groot aantal wetenschappelijke studies bewezen dat dit interview, het NICHD, de meeste feiten en details boven tafel krijgt. Om zo’n kindinterview af te nemen heb je specifieke expertise nodig, je kan niet zomaar tegenover een kind gaan zitten en vragen of ‘ie even kan vertellen wat er gebeurd is. In de VS worden de medewerkers van de kinderbeschermingsorganisaties speciaal opgeleid, zodat ze zulke gesprekken op de juiste wijze kunnen voeren. Kinderen kunnen namelijk ook gevoelig zijn voor suggestieve vragen, waardoor mensen vals beschuldigd zouden kunnen worden. Ook dat willen we vermijden. In het huidige Nederlandse systeem is er bij Veilig Thuis niet één standaard manier waarop interviews met kinderen plaatsvinden. Het is afhankelijk van de medewerker die onderzoek doet hoe dit gaat. ’

Niemand is eindverantwoordelijk

De Ruiter stelt dat er op dit moment geen enkele organisatie eindverantwoordelijk is voor de veiligheid van de kinderen over wie er een melding is gedaan. ‘In het huidige systeem wordt er een onderzoek naar de vermeende mishandeling opgezet, een rapport geschreven en dan gaat de zaak naar een volgend loketje. Als het een ernstige situatie betreft, verschuift de zaak bijvoorbeeld naar de Raad voor de Kinderbescherming of de politie of Openbaar Ministerie. En als het minder ernstig is naar een sociaal wijkteam dat de hulpverlening op zich neemt. Ik denk dat er één plek moet zijn, met een organisatie die resultaatverantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van het kind. Dat er ook na de melding gemonitord wordt of het wel goed gaat en blijft gaan met een kind. Alleen op die manier kan het vertrouwen in het huidige meldsysteem groeien.’

Oproep

We willen weten hoe er onderzoek wordt gedaan naar kindermishandeling. Werk jij bij een instantie die kindermishandeling onderzoekt en wil je ons inzicht geven in je werkwijze? We komen graag met je in contact. Mail naar tip insturen of gebruik het [TIP_FORMULIER_LINK].

Lees meer over

Gezondheid en zorg Kindermishandeling
Verkenning Research Opnames Uitzending

458 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Josselin Gordijn

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Zo’n 120.000 kinderen in Nederland zijn het slachtoffer van kindermishandeling. Dat zijn ongeveer 533 basisscholen vol. Het oordeel van inspecteurs is iedere keer bedroevend: ‘We hebben...
Alles over dit onderzoek