Hoe doet Veilig Thuis onderzoek naar kindermishandeling?

vrijdag 10 maart 2017 Leestijd: 2 min.

Teun was welkom bij Veilig Thuis Utrecht /

Josselin Gordijn

editor

@Josselin Gordijn

vrijdag 10 maart 2017 Leestijd: 2 min.

‘Ze doen niks’ en ‘Zo’n instantie, wat heb je eraan?!.’ Het zijn enkele reacties die op social media te lezen zijn over de werkzaamheden van Veilig Thuis, de organisatie die belast is met de taak om advies of hulp te organiseren in situaties waar mogelijk sprake is van (kinder)mishandeling. Binnen ons dossier Kindermishandeling hebben we de vraag meerdere keren gesteld: Hoe onderzoek je dit? We zijn welkom bij Veilig Thuis Utrecht om ze dit voor te leggen.

‘Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met geweld thuis,’ staat er op hun site. Volgens vertrouwensarts Rob Beukering van Veilig Thuis is dit precies waar hun taak start. ‘Als mensen zich zorgen maken om de veiligheid van kinderen of vermoedens hebben dat er binnen een gezin kindermishandeling plaatsvind of dat er sprake is van huiselijk geweld, kunnen ze ons bellen. In eerste instantie is dat, tenzij het een spoedmelding betreft, gewoon voor advies.’ Vervolgens kijkt Veilig Thuis of de melder zelf de mogelijkheid heeft om de zorgen over een gezin weg te nemen.

Mocht dat niet het helpen, hoe besluit Veilig Thuis of een melding dan moet worden onderzocht? Op basis van een zogenoemde ‘triage’ wordt gekeken of de melding door Veilig Thuis wordt aangenomen. Beukering: ‘Een medewerker van ons maakt die keuze nooit in z’n eentje. Samen met een gedragswetenschapper, en als er medische zaken meespelen ook met een vertrouwensarts, bekijkt de medewerker wat we met de melding gaan doen en of er een onderzoek nodig is.’

Hoe gaat zo’n onderzoek?

Slechts 30 procent van de meldingen die binnenkomt, wordt door Veilig Thuis onderzocht. De rest draagt de organisatie over aan de plaatselijke wijkteams. ‘Een onderzoek bestaat uit het vergaren van informatie bij de direct betrokkenen. Veilig Thuis spreekt met de ouders, de kinderen en vervolgens met mensen die bij het gezin betrokken zijn. Dit zijn vaak professionals als de huisarts, schoolarts of de school. Ook kan het nuttig zijn om in gesprek te gaan met mensen uit het sociale netwerk van het gezin.’ Beukering geeft aan dat ze het belangrijk vinden zo nauwkeurig mogelijk te achterhalen wat er precies gebeurt binnen een gezin. Daarnaast ligt de prioriteit van Veilig Thuis bij het waarborgen van de veiligheid. ‘We kijken naar de positie van de meest kwetsbare uit het gezin, dat zijn doorgaans de kinderen. Als we signalen hebben dat deze in gevaar zijn, zorgen we eerst dat zij veilig zijn,’ zegt Beukering. ‘Daar heb je ook feiten voor nodig. Gelukkig zien ouders en soms ook de kinderen zelf vaak in dat het niet lekker gaat en kunnen we met ze in gesprek om te werken aan een oplossing.’

Complex probleem

Beukering vertelt dat Veilig Thuis een zorgvuldige afweging maakt tussen wat feitelijke waarnemingen zijn, en wat niet feitelijke waarnemingen zijn, zoals meningen en interpretaties. ‘Kindermishandeling is erg complex. Het is niet makkelijk om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Zeker in nog complexere gevallen als in vechtscheidingen lopen feiten en meningen dwars door elkaar. Door de verhalen van betrokkenen in- en rondom het gezin naast elkaar te leggen en af te wegen, krijgen we een beeld. En dan komt het moment dat er een afweging moet worden gemaakt. Wat houdt de informatie die tijdens het onderzoek naar boven is gekomen in? Rob Beukering vertelt in het fragment hieronder hoe Veilig Thuis dit aanpakt.

Heb jij ook ervaring met kindermishandeling? Als professional of als direct betrokkene? Mail ons: tip insturen.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Kindermishandeling
Verkenning Research Opnames Uitzending

458 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Josselin Gordijn

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Zo’n 120.000 kinderen in Nederland zijn het slachtoffer van kindermishandeling. Dat zijn ongeveer 533 basisscholen vol. Het oordeel van inspecteurs is iedere keer bedroevend: ‘We hebben...
Alles over dit onderzoek