Het ontslagrecht op de schop voor meer vaste banen?

maandag 30 januari 2017 Leestijd: 2 min.

Kerstens_Steven-van-Weyenberg /

Yvonne Verkaik

Redacteur

yvonne.verkaik@kro-ncrv.nl

maandag 30 januari 2017 Leestijd: 2 min.

Vanavond in het eerste Monitor Debat een discussie over de arbeidsmarkt. De werkloosheid daalt. Maar betekent dat ook dat er voor iedereen een baan is met perspectief? Veel werknemers met een flexibel arbeidscontract laten ons weten dat ze vaak genoegen moeten nemen met korte contracten en daardoor een hoop onzekerheid hebben. Hoe kijken de politieke partijen aan tegen de toekomst van de arbeidsmarkt? Is flexwerk de toekomst of moeten we het vaste contract in ere herstellen?

Volgens Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid voor D66, moet er drastisch iets veranderen op de arbeidsmarkt. ‘We moeten constateren dat de Wet Werk en Zekerheid de afgelopen jaren niet heeft gebracht waar we op gehoopt hadden. De bedoeling van de wet was onder andere dat mensen sneller een vast contract zouden krijgen, maar dat lijkt niet te gebeuren,’ aldus Van Weyenberg.

Dat komt volgens het Kamerlid niet alleen door te hoge belastingen en de 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte, maar ook omdat het Nederlandse ontslagrecht - ondanks wijzigingen in de wet - nog veel te star is. ‘Het ontslaan van een werknemer is voor de werkgever nog steeds duur en ingewikkeld. Daardoor zijn ze huiverig om mensen in vaste dienst te nemen. Je kan de positie van flexmedewerkers niet verbeteren zonder iets aan de vaste contracten te doen,’ aldus Van Weyenberg.

D66 stelt daarom voor om het ontslagrecht te moderniseren. Tegelijkertijd moeten bedrijven werknemers dan wel een vaste aanstelling geven. ‘Op die manier geef je werknemers de werkzekerheid die ze nodig hebben om hun leven op te bouwen. En werkgevers hebben het vertrouwen dat ze bij tegenslag niet voor hele hoge kosten of langdurige procedures komen te staan,’ vervolgt het D66 kamerlid.

Preventieve toets
Maar wat bedoelt D66 met het moderniseren van het ontslagrecht? In hun verkiezingsprogramma lezen we dat ze bijvoorbeeld willen dat een ontslag niet langer vooraf door een rechter of het UWV getoetst hoeft te worden (preventieve toets). Dat kan dan wel achteraf. Bovendien moeten er kortere en goedkopere procedures komen bij ontslag. En worden bij een collectief ontslag prestaties belangrijker dan dienstjaren. Tegelijkertijd gaan flexmedewerkers juist vanaf hun eerste werkdag een ontslagvergoeding opbouwen.

We leggen het plan voor aan John Kerstens, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij ziet hier niets in. ‘Het lijkt een mooi voorstel, iedereen gelijk, iedereen een vast contract. Maar wat D66 eigenlijk doet is het ontslagrecht volledig uitkleden, waardoor je werknemers zomaar op straat kunt zetten, zonder enige toetsing. Wat is zo’n contract dan nog waard? Je maakt dan van iedereen uiteindelijk een flexwerker, met alle onzekerheid die daarbij hoort. Dat moeten we niet willen,’ aldus Kerstens.

Gelijk speelveld
Volgens hem moeten we niet het ontslagrecht afschaffen, maar op een andere manier een gelijk speelveld creëren. Door loondoorbetaling bij ziekte anders vorm te geven, de lasten op arbeid te verlagen en een eerlijke prijs te vragen voor flex. ‘Bovendien moeten bedrijven af van het idee dat flex een natuurverschijnsel is, dat is het niet. Het is een keuze,’ aldus Kerstens.

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn er voor het eerst stappen gezet in de goede richting stelt Kerstens vast: ‘We zijn er nog niet, maar er is wel voor het eerst een dam opgeworpen om uitbuiting van de flexibele werknemer tegen te gaan.’ Volgens hem kiezen wel degelijk meer werkgevers ervoor om mensen meer vastigheid te geven. ‘Ook omdat dat beter voor henzelf is,’ aldus het PvdA-kamerlid.

Geef je mening: Het ontslagrecht moet op de schop voor meer vaste banen?
Meer over de visie van de beide politici vanavond in Het Monitor Debat. Daar gaan ze met elkaar in discussie over de toekomst van de arbeidsmarkt. We zijn benieuwd hoe jij over hun oplossingen denkt. Laat het ons weten tijdens de uitzending op onze livepoll op Facebook. Vanaf 21:00 uur hier te vinden.

Lees meer over

Werk en inkomen Debat arbeidsmarkt
Verkenning Research Opnames Uitzending

78 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Yvonne Verkaik Redacteur

Yvonne Verkaik studeerde politieke geschiedenis en cultuureducatie aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie werkte ze voor verschillende consumentenprogramma’s, actualiteitenrubrieken en talkshows. Op de redactie van de Monitor staat ze bekend als een researcher met oog voor detail en een voorliefde voor het menselijke verhaal. Ook begeleidt ze de stages van de nieuwe journalistieke talenten. Als journalist wil ze graag begrijpen hoe de samenleving werkt en hoopt ze verandering teweeg te brengen daar waar mensen in de knel komen.

Lees verder
@verkaiky

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Het Monitor Debat is een nieuw tv-programma van de makers van De Monitor. In aanloop naar de landelijke verkiezingen discussiëren we iedere week met jou over maatschappelijke thema’s. He...
Alles over dit onderzoek