Herkenning en ongeloof over berichtgeving pgb-fraude

zondag 07 augustus 2016 Leestijd: 4 min.

Foto social media /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

zondag 07 augustus 2016 Leestijd: 4 min.

Ons artikel ‘onterecht verkregen pgb-geld verhaald op minderjarige kinderen’ heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien. Alleen al op Facebook reageerden meer dan 100 mensen waarin ze hun ongeloof uiten, kritisch zijn of juist met soortgelijke verhalen komen. Zo vertelt tipgever Michelle Rutten, die jongeren met een handicap naar werk leidt: ‘Ik ken een jongen die al jaren in de schuldsanering zit voor het terugbetalen van persoonsgebonden budget (pgb). Terwijl hij dat heeft ontvangen toen hij minderjarig was en er niet eens de zorg voor heeft gekregen.’

Met deze tipgever neem ik contact op omdat ik benieuwd ben naar dit verhaal. Maar eerst zet ik nog wat andere reacties van Facebook en Twitter op een rij:

‘Hier in de buurt was een grote boerderij waar tien mensen woonden en nog een aantal kwam voor dagbesteding. Geen goede verantwoording van het pgb-geld. Eigenaresse van de boerderij en haar gezin zijn nu miljonair en hun cliënten zitten in de schuldsanering en komen wekelijks bij de Voedselbank.’

‘Ik ken ook iemand die pgb heeft aangevraagd voor haar kind, maar ze laat ondertussen de verzorging aan anderen over die de zorg doen zonder daarvoor betaald te worden. En inmiddels is deze vrouw ook nog goedgekeurd als pleegmoeder en zo verdient ze een extra centje bij.’

‘In Leeuwarden zijn kinderen vanaf twaalf jaar verplicht het budgetplan voor pgb te ondertekenen. Daarmee zijn ze medeverantwoordelijk voor het budget dat de ouders in beheer hebben. Het is schandalig. Zonder handtekening geen pgb. Ik heb een verzoek bij de wethouder gelegd om dit uit te zoeken.’

‘De wet- en regelgeving heeft jarenlang ouders de mogelijkheid gegeven om zichzelf absurde jaarbedragen uit te betalen. Ik ken mensen die zichzelf rond de 100.000 euro uitbetaalden vanuit pgb van hun gehandicapte kind. De wet boot ze deze kansen ook, legaal. Zo ken ik een alleenstaande moeder met meerdere kinderen, die een lichamelijk gehandicapte dochter kreeg. Van een alleenstaande bijstandsmoeder, die dagelijks thuis voor haar kinderen zorgde, veranderde ze in een alleenstaande moeder die thuis voor haar kinderen zorgt met een inkomen van een ton.’

Met deze tipgevers heb ik allemaal contact gezocht en ik hoop in een volgende artikel hun verhalen op te kunnen schrijven en meer te hebben uitgezocht.

Verkeerd daglicht

Maar er zijn ook kritische geluiden. Voornamelijk van ouders die vinden dat er een vertekend beeld geschetst wordt. Enkele van die reacties:

‘En daar gaan we weer. Pgb in verkeerd daglicht stellen. Genoeg mensen zijn ervan afhankelijk.’

‘Dit verhaal rammelt inderdaad. En is weer het zoveelste negatieve verhaal over kinderen die van ouders zorg ontvangen.’

‘Een moeder is ook maar een mens en vaak overspannen als ze er alleen voor staat’

‘Een arts die voor Veilig Thuis werkt is niet geheel onafhankelijk.’

‘Ik denk dat dit onnodig paniek zaaien is en mensen onnodig bang maken. En weer een moedertje aan de schandpaal nagelen. Waarmee je dan ook weer andere pgb-houders die het wel goed doen dupeert.’

Gekort

Ook komen er wat reacties van moeders die zeggen onterecht te zijn beschuldigd door Veilig Thuis en in de Twitter- en Facebookberichten uiten ze hun boosheid daarover naar De Monitor. Er schijnt zelfs een twitteraccount te zijn #valsbeschuldigd. Aangezien we in ons nieuwe dossier pgb-fraude vooral willen onderzoeken hoe het mogelijk is dat een minderjarige opdraait voor de schulden die zijn gemaakt buiten zijn of haar schuld om, kan ik niet in op al deze berichten ingaan.

Daarnaast begrijp ik heel goed dat er ouders zijn die met veel moeite een pgb hebben kunnen krijgen en zich dus zorgen maken over negatieve berichtgeving. Maar in dit onderzoek zijn we ook niet van plan om het pgb an sich aan de kaak te stellen. Sterker nog: de vertrouwensarts van Veilig Thuis uit het laatste artikel en de kinderarts Patries Worm vinden het belangrijk dat er voor misstanden aandacht komt. De vertrouwensarts daarover: ‘Het schrijnende is dat ouders die kinderen hebben met een meervoudige handicap en het pgb dus echt nodig hebben hiervan de dupe zijn en worden gekort.’

Schuldsanering

De tipgever die we in de eerste alinea aanhaalden, Michelle Rutten, heb ik ondertussen telefonisch gesproken nadat zij een reactie plaatste op ons artikel op Facebook. ‘De jongen heeft nu een openstaande schuld van 50 duizend euro bij het Zorgkantoor. Zijn bewindvoerder probeert al jaren hiertegen bezwaar te maken, maar krijgt steeds weer nul op rekest.’ Rutten zegt dit de afgelopen jaren vaker te hebben meegemaakt. ‘Ik ben een stuk of 5, 6 keer tegengekomen dat minderjarigen opdraaien voor een pgb-schuld. Toen zij minderjarig waren, werd dan een pgb aangevraagd door familie en zorg werd verleend door een ouder of een zorginstelling. Maar omdat het niet goed verantwoord kon worden, vordert het Zorgkantoor de pgb terug. Zodra het kind, de budgethouder dus, meerderjarig is, draait hij of zij dan op voor de schuld.’

Zo ziet Rutten meerdere verstandelijk beperkte jongeren, die in de schuldsanering zijn gekomen. ‘Vroeger was het makkelijker om pgb aan te vragen. En toen kon er ook makkelijker misbruik van worden gemaakt. Dus aan de ene kant is het goed dat er nu meer voorwaarden worden gesteld voor de aanvraag van een pgb, maar aan de andere kant zie ik ook dat mensen die er echt recht op hebben en het hard nodig hebben, het niet lukt om het te krijgen.’ Rutten is van mening dat de schulden alsnog verhaald moet worden op de instelling of zorgverlener die nalatig is geweest.

'Schulden moeten verhaald worden op instelling of zorgverlener die nalatig is geweest.'

Ministerie VWS

In december heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hier nog een brief over aan de Tweede Kamer geschreven. Daarin stelt staatssecretaris Van Rijn dat ze overleg hebben gehad met alle zorgkantoren en daaruit is voortgekomen: ‘Alle zorgkantoren gaan gezamenlijk inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat die budgethouders die te goeder trouw hebben gehandeld, niet (langer) worden geconfronteerd met een terugvordering.’

De vraag is nu in hoeverre dit ook gaat over (minderjarige) budgethouders die nu nog een schuld aan het afbetalen zijn. En hoe zit het dan als niet een zorginstelling, maar een ouder nalatig is geweest? Graag horen we ook jouw ervaringen. Heb je een verhaal dat aansluit bij bovenstaande of een andere tip over fraude met pgb, mail dan naar: tip insturen.

Lees meer over

Gezondheid en zorg PGB-fraude
Verkenning Research Opnames Uitzending

PGB-fraude

Verkenning

We krijgen diverse tips binnen over zorgboerderijen en onderzoeken of het zorggeld wel besteed wordt waarvoor het bedoeld is, namelijk de zorg voor cliënten.

Deel jouw ervaring 35 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 27 november 22:30u, NPO2

403 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kun je zelf je zorg inkopen bij een zorgverlener. Maar hoe makkelijk kan er door zorginstellingen misbruik gemaakt worden van kwetsbare zorgbehoevenden met een...
Alles over dit onderzoek