Halen gemeentes trucs uit om inwoners buitenspel te zetten bij bouwplannen?

maandag 19 september 2016 Leestijd: 2 min.

Paul van Haren /

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

maandag 19 september 2016 Leestijd: 2 min.

Wie wil weten wat de bouwplannen in de omgeving zijn, moet alert zijn. Dat blijkt uit de vele tips die we ontvangen in ons dossier Lokaal Bestuur. Wie niet oplet en op tijd de gemeentelijke publicaties napluist, kan zomaar worden geconfronteerd met de komst van een nieuw bouwwerk bij de buren of een megastal in de achtertuin. En als de vergunning al verleend is, of de bestemming gewijzigd, dan is daar vaak weinig meer aan te doen.

Dat blijkt ook uit het verhaal van de nieuwe buren van een geplande mega-geitenstal in het Gelderse Rossum. De bestemming van het bewuste perceel werd op het allerlaatste moment gewijzigd in Intensieve Veehouderij (IVH), waardoor de bouw van de stal plots mogelijk werd. De omwonenden waren te laat om bezwaar te maken. Volgens Paul van Haren, de aanvoerder van het verzet tegen de stal, is dit een ‘truc’ om buurtbewoners buitenspel te zetten. Heeft Van Haren een punt? Worden buurtbewoners inderdaad buiten spel gezet door gemeenten door op het laatste moment een bestemmingsplan te wijzigen? We leggen het voor aan Marieloe van der Stoep, advocate omgevingsrecht. Zij snapt dat burgers dat zo voelen, maar benadrukt dat omwonenden de mogelijkheid hadden om in beroep te gaan tegen het definitieve bestemmingsplan.

Hoe wordt een bestemmingsplan vastgesteld? Bij het wijzigen van een bestemmingsplan wordt er eerst een ontwerp van het bestemmingsplan gemaakt. Dat wordt ter inzage gelegd bij de gemeente, waarna iedereen daar bezwaar tegen kan maken met een zogenoemde zienswijze. Paul van Haren deed wat van de oplettende burger verwacht wordt. Hij bekeek het ontwerpbestemmingsplan, zag daar niets vreemds in staan, en diende geen zienswijze in. Want in het ontwerpbestemmingsplan was de bestemming van het perceel bij hem in de straat nog niet veranderd.

Wat Van Haren toen nog niet kon weten, was dat de bestemming op de laatst mogelijke dag gewijzigd werd in IVH. Daar kwam hij pas veel later achter. En toen was de termijn van 6 weken waarbinnen beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State allang voorbij.

Had Van Haren dit kunnen weten? Ja, erkent hij. Want ook een definitief bestemmingsplan moet ter inzage gelegd worden op het gemeentehuis, waarna mensen nog beroep aan kunnen tekenen. Dat is ook hier gebeurd. Alleen had Van Haren geen reden om te vermoeden dat het plan zo ingrijpend zou worden gewijzigd op de laatste dag. Je moet als burger dus 2 keer alert zijn als het bestemmingsplan gewijzigd wordt: bij de inzage van het ontwerp van het bestemmingsplan, én bij de inzage van het definitieve bestemmingsplan. Van Haren: ‘Dus je moet eigenlijk op het gemeentehuis gaan zitten wachten tot het laatste moment.'

Conclusie is dat Van Haren en de andere buurtbewoners beter hadden moeten opletten. En dat steekt Van Haren. Waarom moeten mensen zelf in de gaten houden wat er in hun omgeving staat te gebeuren en worden ze daar niet actief van op de hoogte gesteld? ‘Wij krijgen geen telefoontje van: denk erom, wij gaan morgen per erratum een IVH-bestemming op die inrichting dat perceel zetten.’ Gemeenten moeten alle wijzigingen van het bestemmingsplan publiceren in de Staatscourant en in een huis-aan-huisblad, dag- of nieuwsblad, of op internet. Je moet als burger dus maar net weten wat je wanneer in de gaten moet houden.

Voor wie makkelijk op de hoogte wil blijven van bouwplannen in de omgeving heeft advocate Van der Stoep nog een tip: Ga naar zoek.overheid.nl. Daar kun je je postcode en huisnummer invullen en via de mail op de hoogte worden gehouden van alle plannen in jouw omgeving.

Oproep

Strijd jij ook tegen bouwplannen in je omgeving, bijvoorbeeld van een megastal? Stuur mij dan een mail: Sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl. Of gebruik het tipformulier.

Lees meer over

Overheid en bureaucratie Lokaal bestuur
Verkenning Research Opnames Uitzending

545 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Gemeentes en provincies hebben veel invloed op onze leefomgeving, maar de controle daarop staat onder druk en dat leidt mogelijk tot meer misstanden. Wij willen hier meer over te weten komen.
Alles over dit onderzoek