Grote verschillen in wachttijden Jeugd GGZ

donderdag 13 augustus 2015 Leestijd: 2 min.

boy-694763_1920 /

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

donderdag 13 augustus 2015 Leestijd: 2 min.

Instellingen voor Jeugd GGZ hanteren noodgedwongen verschillende wachtlijsten voor verschillende gemeenten. Zo zijn kinderen met bijvoorbeeld autisme, eetstoornissen of ernstige gedragsproblemen uit de ene gemeente vrijwel direct aan de beurt terwijl kinderen uit een andere gemeente maandenlang moeten wachten. Voor dezelfde zorg bij dezelfde instelling.

Directeur Maarten Wetterauw van de Groningse instelling voor Jeugd GGZ Molendrift geeft ons een voorbeeld uit Noord Nederland. De wachttijd voor kinderen uit de stad Groningen is bij zijn vestiging in die stad inmiddels opgelopen tot ruim drie maanden, terwijl kinderen uit Drenthe en Friesland in diezelfde vestiging al binnen 2 à 3 weken aan de beurt zijn.

Waar komt dit onderscheid vandaan? Sinds 1 januari valt de Jeugd GGZ onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, die daarvoor minder geld kregen van Den Haag. Veel gemeenten hebben daardoor noodgedwongen te krap zorg ingekocht. Één van de gevolgen daarvan is volgens Wetterauw dat instellingen voor iedere gemeente een aparte wachtlijst aan moeten houden.

‘De wachttijd wordt sinds 1 januari niet meer bepaald door de datum waarop iemand zich aanmeldt, maar door het budget dat jouw gemeente per aanbieder verstrekte.’

Risico’s

Niet voor niets is de norm binnen de GGZ volgens Wetterauw dat de wachttijd niet meer dan 1 maand mag bedragen. Wetterauw:

‘Hogere wachttijden leiden op den duur bijvoorbeeld tot een toename van aantallen thuiszitters, opnames en veiligheidsrisico’s. Natuurlijk doen we wat we kunnen, maar naast dergelijke in het oog springende groepen gaat het altijd om kinderen die ongelukkig zijn en soms onoverbrugbare achterstanden oplopen.’

Volgens Wetterauw valt dit de gemeenten niet te verwijten.

‘Die moeten een helse klus uitvoeren met veel minder geld.’

Volgens hem doen de Groninger Gemeenten er alles aan om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

Preventie

Wetterauw is niet tegen de decentralisatie, en zelfs niet tegen de bezuinigingen op de GGZ. Hij verzet zich vooral tegen de snelheid waarmee alles uitgevoerd moet worden. Wetterauw:

‘De gedachte achter de decentralisatie was dat we meer aan preventie moesten gaan doen en dat de zorg daarmee vanzelf goedkoper zou worden. En omdat de gemeenten dichter op de mensen zitten zouden zij dat moeten gaan doen, bijvoorbeeld met sociale wijkteams. Ik geloof daar in, maar dat is niet van de ene op de andere dag geregeld. Terwijl gemeenten wel van de ene op de andere dag minder geld kregen. Daarom moeten wij nu nee verkopen aan kinderen die echt hulp nodig hebben en waarbij een snelle inzet juist preventief zou werken.’

Oproep

Loopt u of uw kind ook tegen lange wachtlijsten aan bij de GGZ-instelling van uw keuze? Wordt u van het kastje naar de muur gestuurd? Laat het ons weten! U kunt ook rechtstreeks mailen naar: Sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

Lees meer over

Gezondheid en zorg Zorg in de gemeente
Verkenning Research Opnames Uitzending

206 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

In het dossier Zorg in de gemeente onderzoeken we of de kwaliteit van de zorg verbetert of verslechtert nu de gemeenten verantwoordelijk zijn. We onderzoeken de gevolgen voor cliënten met een ...
Alles over dit onderzoek