'Groot onrecht dat wij alle kosten van particulier onderwijs moeten dragen'

dinsdag 21 november 2017 Leestijd: 3 min.

Teun kijkt op telefoon / Eigen foto

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

dinsdag 21 november 2017 Leestijd: 3 min.

In de uitzending van gisteravond toonden we aan dat er soms illegale financiële constructies worden aangegaan om zorgleerlingen een passende onderwijsplek op een dure particuliere school te kunnen bieden. Aan bod kwam het verhaal van de 14-jarige Maris, van wie het schoolgeld van 25.000 euro per jaar deels betaald wordt door het samenwerkingsverband.

Hierop komen veel reacties binnen van ouders die dit hoge schoolbedrag wel uit eigen zak moeten betalen, omdat ze geen andere uitweg zien. Zo mailt een moeder ons dat de schoolgang van haar dochter grote financiële impact heeft gehad: ‘Ook wij zijn ouders die particulier onderwijs bekostigen voor ons kind omdat het reguliere onderwijs niet in staat is een passend aanbod te formuleren. Onze dochter zit nu in groep acht en wij houden eerlijk gezegd ons hart vast voor het voortgezet onderwijs. Gezien de hoogte van de kosten, iets meer dan 16.000 euro per schooljaar, voelen wij ons genoodzaakt om onze dochter na bijna twee jaar particulier basisonderwijs, naar het reguliere onderwijs te laten terugstromen. Het heeft niet alleen grote financiële impact op ons gehad, maar ook emotioneel een zware wissel getrokken. Onze dochter heeft ondertussen drie jaar psychologische begeleiding gehad om het trauma, dat twee bekostigde scholen hebben veroorzaakt, achter zich te laten.’

 

Onrecht

De moeder schrijft verder dat zij het als een groot onrecht ervaart dat zij als ouders alle kosten en lasten moeten dragen. ‘Terwijl de veroorzakers van de problematiek, de reguliere school en de verantwoordelijken voor het verzorgen van een passend onderwijsaanbod in de regio worden beloond, want zij hebben nu het geld dat voor een kind als de onze bedoeld is niet aan haar uitgegeven.’

Dit wordt door meerdere ouders zo ervaren. ‘Voor elke leerling wordt schoolgeld door het Rijk betaald én er is blijkbaar extra geld uit het potje passend onderwijs beschikbaar. Totdat je kind, de zorgleerling, hier niet mee geholpen is en naar een andere private school moet uitwijken waar wel voldoende begeleiding is en kleinere klassen.’ Deze moeder heeft een dochter met ADD (concentratiestoornis) en depressieve klachten, die na ruim twee jaar worstelen op reguliere middelbare scholen is uitgeweken naar een particuliere school, het Luzac. ‘Ik pleit er dan ook voor dat het geld wat toch betaald moet worden voor zorgleerlingen in mindering wordt gebracht op het jaarlijkse schoolgeld wat ouders zoals wij nu volledig uit eigen zak moeten betalen.’

 

'We betalen belasting voor goed publiek onderwijs'anonieme moeder

 

Een andere moeder pleit voor ongeveer hetzelfde. ‘Onze zoon liep vast in de vierde klas van het vwo. Waarna het advies van de school was: ‘Zittenblijven of naar de havo.’ Omdat wij zijn geval niet geloofden in zittenblijven en overstappen naar de havo ons ook geen oplossing leek, hebben wij voor particulier onderwijs gekozen. Onze zoon kon daar enkele vakken versneld afronden op vwo-niveau en andere vakken op havo-niveau. Uiteindelijk heeft hij nu binnen de normale tijd een volwaardig vwo diploma op zak. Het enige wat wij nu van de overheid vragen is de aftrekbaarheid van het particulier onderwijs. Want wij betalen belasting voor goed publiek onderwijs, dus wanneer het onderwijs tekort schiet zouden de financiële lasten die ouders dan dragen voor hun kind in ieder geval aftrekbaar moeten zijn van de belasting.’

 

Geluk

Toch zijn er net als de ouders van Maris, nog meer ‘geluksvogels’, voor wie het particuliere onderwijs wel (deels) bekostigd wordt. Zo mailt moeder Suzan ons: ‘Ik ben me er door jullie onderzoek van bewust dat ik erg geluk heb gehad met mijn dochter, omdat zij tot één van de uitzonderingsgevallen heeft behoord. Wij hebben een vreselijke zoektocht gehad naar passend particulier individueel onderwijs. Ik heb me hier heel hard voor moeten maken.’ De moeder legt uit dat haar dochter door ernstige dyslexie achterstand opliep op de reguliere school. ‘Aan alle kanten heb ik iedereen erop gewezen dat de rechten van het kind in geding kwamen en dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs zodat iedereen gelijke kansen krijgt in de maatschappij.’ Op de particuliere school waar haar dochter terecht kwam, werd gezocht naar een leermethode die passend voor haar was. ‘Dit heeft ervoor gezorgd dat ze in een half jaar een heel schooljaar heeft ingehaald. Na de kerst heeft ze zelfs een klas overgeslagen en vervolgens is ze doorgestroomd naar regulier middelbaar onderwijs en daar is ze na een brugklasjaar wederom een niveau omhoog gegaan.’

‘Ministerie lijkt weinig haast te hebben’

We krijgen ook een mail binnen van Marieke Boon van het platform Ouders en Onderwijs. ‘Ik hoop dat de mogelijkheden en discussie over de inzet van particulier onderwijs, als dat de enige passende onderwijsplek voor een kind is, nu weer wat voortgang gaat krijgen.’ Maar volgens haar hoort ze nu al een jaar van het ministerie van Onderwijs dat ze aan deze wetgeving werken. In onze uitzending liet het ministerie weten dat ze het in zeer specifieke gevallen mogelijk gaan maken om tijdelijk particulier onderwijs te volgen, mits de scholen er samen voor zorgen dat er ook een definitieve oplossing komt in het bekostigde onderwijs.’ Boon zegt daarover: ‘Het ministerie lijkt weinig haast te hebben. Intussen zitten kinderen thuis. Gelukkig zijn er ook scholen en samenwerkingsverbanden die ondanks dat, zorgen dat het toch geregeld wordt en daarmee al in lijn met de nieuwe wet handelen, maar nu nog wel in overtreding zijn.’

 

Tips?

Heb jij ervaringen of tips betreffende bovenstaand verhaal, dan horen we het graag.

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Onderwijs
Verkenning Research Opnames Uitzending

Onderwijs

Research

Wij volgen scholen, gemeenten en ouders in hoe zij omgaan met de sluiting van de scholen door het corona-virus.

Deel jouw ervaring 163 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 01 juni 22:15u, NPO2

2070 tips

ontvangen

54 experts gesproken

Docenten, schoolbestuurders, ambtenaren en ouders van kinderen die tegen problemen oplopen met het thuisonderwijs.

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Steeds meer kinderen met fysieke- of psychische problemen, zoals autisme en hoogbegaafdheid, krijgen een vrijstelling van de leerplicht. Dat betekent als kinderen niet leerbaar zijn. Maar het schij...
Alles over dit onderzoek