Gezocht: verkeersslachtoffers waar alcohol of te hard rijden in het spel was

vrijdag 31 maart 2017 Leestijd: 1 min.

Boete uitschrijven door agent (ANP) /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

vrijdag 31 maart 2017 Leestijd: 1 min.

Wegens bezuinigingen bij de politie en het gegeven dat het lange tijd juist heel goed ging met de verkeersveiligheid in Nederland, is de handhaving op verkeersovertredingen afgenomen. Voornamelijk het aantal staandehoudingen is gedaald. Uit een Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) is echter gebleken dat bij vermindering van de inspanning om te handhaven door de politie de verkeersonveiligheid zal toenemen. Als het toezicht op snelheid afneemt met 20% zou dat kunnen leiden tot een toename van 5% ongevallen. Terwijl als het snelheidstoezicht wordt verdubbeld zou dat kunnen leiden tot een afname van 17% van de ongevallen.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat het aantal letselongevallen daalt door het plaatsen van flitspalen bij kruisingen. Alcohol (25% van de ongevallen) en te hard rijden zijn de voornaamste boosdoeners bij verkeersongevallen. Ook zijn afleiding – onder andere door navigatie of mobiel bellen – en door rood licht rijden belangrijke oorzaken van verkeersonveilige situaties. We zijn op zoek naar mensen die het slachtoffer zijn geworden van een dergelijke verkeersonveilige situatie.

In onze laatste uitzending over verkeersveiligheid gingen we vooral in op het feit dat het aantal ernstige ongelukken en doden in het verkeer de laatste is toegenomen, voornamelijk op gemeentelijke wegen. In ons vervolgonderzoek willen we ons vooral richten op handhaving.

Doelen niet gehaald

Momenteel worden de doelen voor verkeersveiligheid dus niet gehaald. De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen bedragen 12,5 miljard euro per jaar. De kosten van handhaving zijn klein als ze worden afgezet tegen de omvang van de maatschappelijke schade van verkeersongevallen. Op gemeentelijke niveau is handhaving vaak pas aan de orde als incidenten zijn. En bij een groot aantal wegbeheerders (gemeenten en provincies) ontbreekt het aan een plan dat specifiek inzet op verkeersveiligheid en handhaving.

We lezen in de Veiligheidsagenda 2018 dat verkeershandhaving niet als prioriteit wordt benoemd. Dit terwijl er wel een landelijke doelstelling is gesteld: in 2010? Of 2018? zou het aantal verkeersdoden moeten zijn gedaald tot maximaal 500 en het aantal ernstige verkeersgewonden tot maximaal 10.600 per jaar. In 2015 vielen 621 verkeersdoden, 51 meer dan het jaar daarvoor. En in datzelfde jaar raakten 213000 mensen ernstig gewond in het verkeer.

Oproep

Voor ons vervolgonderzoek zijn we nu op zoek naar slachtoffers van verkeerssituaties waarvoor in het verleden vaak nog gehandhaafd werd. Ongelukken waarbij te hard gereden werd, door rood werd gereden of waar er alcohol in het spel was. Heb jij een tip of ervaringsverhaal dan horen we het graag. Mailen kan naar: saskia.adriaens@kro-ncrv.nl of yvonne.verkaik@kro-ncrv.nl. Alvast hartelijk bedankt.

Lees meer over

Veiligheid en handhaving Verkeersveiligheid
Verkenning Research Opnames Uitzending

Verkeersveiligheid

Research

Deel jouw ervaring 52 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op dinsdag 15 mei 21:25u, NPO2

210 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Het aantal ernstig gewonden en het aantal doden in het verkeer is de laatste jaren gestegen. Burgers, gemeenten en deskundigen roepen dat ...
Alles over dit onderzoek