Gemeenten weren zorgbehoevenden om financiële redenen

donderdag 14 juli 2016 Leestijd: 2 min.

Het hotel in de gemeente Aa en Hunze waar Joy Living een nieuwe vestiging wilde openen /

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

donderdag 14 juli 2016 Leestijd: 2 min.

Zorginstelling Joy Living is de afgelopen jaren in 3 van de 4 gemeenten waar het een nieuwe vestiging wilde openen geweerd om financiële redenen. Gemeenten zitten niet te wachten op nieuwe zorgbehoevende – en dus dure – inwoners. Die kosten alleen maar extra geld zonder dat het gemeentelijk zorgbudget door het rijk wordt aangevuld. Dat zegt de directeur van Joy Living, Michel Croes.

Het was al bekend dat de gemeente Aa en Hunze om die reden de komst van een nieuw begeleid wonen-project van Joy Living in een voormalig hotel tegenhield. Verantwoordelijk wethouder Harry Dijkstra zei daarover tegen RTV Drenthe: ‘Hoe mooi en goed dit initiatief ook is, als we deze 24 bewoners binnen Aa en Hunze gaan opvangen kost ons dat jaarlijks 1,2 miljoen euro. Dat gaan we dus niet doen. Die last willen we niet dragen.’

Commotie

De zaak leidde tot commotie in de plaatselijke politiek maar ook in Den Haag. De PvdA stelde Kamervragen. Of staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) de mening deelde dat dit ‘doorschuifgedrag tussen gemeenten’ onwenselijk is? En of het niet een oplossing zou zijn dat de gemeente van waaruit de cliënt vertrekt de kosten voorlopig voor haar rekening zou nemen?

Nu blijkt dat Aa en Hunze niet de enige gemeente is die Joy Living om financiële redenen de deur gewezen heeft. De andere 2 gemeenten gebruikten volgens Croes hetzelfde argument als de wethouder van Aa en Hunze. Om welke gemeenten het gaat wil Croes niet zeggen. Het gaat hem ook niet om de gemeenten want hij begrijpt best dat zij niet zitten te wachten op een grote extra kostenpost. Hij richt zijn pijlen eerder op het rijk. Die zou ervoor moeten zorgen dat het zorgbudget mee verhuist naar de nieuwe woonplaats van een zorgbehoevende.

Wachtlijst

Joy Living begeleidt jongeren met autisme naar zelfstandigheid of gedeeltelijke zelfstandigheid. Doordat de organisatie moeite heeft om voet aan de grond te krijgen in andere gemeenten wordt de wachtlijst steeds langer, aldus Croes. Volgens hem staan er nu 50 mensen op de wachtlijst die snel hulp nodig hebben. ‘Die zitten nu in hun ouderlijk huis of in een instelling waar ze eigenlijk uit moeten omdat ze al 18 zijn.’

De zorg die Joy Living levert valt grotendeels onder de wet maatschappelijk ondersteuning (wmo) en de Jeugdwet. Beiden zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente. Die doet de indicatie en bepaalt het uurtarief.

'Weeffout'

Gemeenten krijgen geld van het rijk voor de uitvoering van de wmo en de Jeugdwet. Het bedrag dat ze ontvangen is onder meer gebaseerd op het aantal inwoners en het percentage zorgbehoevenden in de gemeente. Op zich een goed systeem, vindt Croes. Grote probleem is alleen dat dat budget vastligt. ‘Wanneer er tussentijds extra zorgbehoevende inwoners bijkomen wordt de gemeente daar dus niet voor gecompenseerd. Wanneer mensen gaan verhuizen en de zorgbehoefte dus verplaatst naar een andere gemeente, dan verhuist het budget niet mee.’ Croes spreekt over een ‘weeffout in de wetgeving’ en heeft al meerdere keren bij het ministerie aangedrongen op een aanpassing.

lees ook: ‘Bezuinigingen op zorg door gemeentes waren niet nodig’ zondag 15 mei Croes stoort zich ook aan het feit dat het zorgbudget van gemeenten niet geoormerkt is. Het zorggeld dat overblijft kunnen gemeenten dus gewoon terug laten vloeien in de algemene middelen om er bijvoorbeeld een zwembad of een nieuwe weg van aan te leggen. Zo schreven wij eerder al over de gemeente Schagen die de 1,7 miljoen die overbleef van het wmo-geld in de openbare ruimte wil steken.

Oproep

Heb jij meer informatie over gemeenten die mensen met een zorgbehoefte weren? mail dan naar tip insturen, of gebruik het tipformulier.

Fotocredit: Google

Lees meer over

Algemeen Algemeen
Verkenning Research Opnames Uitzending

1290 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

We krijgen dagelijks veel tips binnen over uiteenlopende onderwerpen. En lang niet altijd over de onderwerpen die we momenteel onderzoeken. Ook deze tips willen we u niet onthouden. Want wellicht h...
Alles over dit onderzoek