Gemeente Hardenberg maakt einde aan affaire illegale grindwasserij

woensdag 05 juli 2017 Leestijd: 3 min.

Het terrein waarop de Jacobs Groep is gevestigd. De gemeenteraad heeft door het bestemmingsplan aan te nemen de weg vrijgemaakt om de ontbrekende vergunning alsnog af te geven. (Foto: Archief) /

Niels van Nimwegen

Verslaggever

niels.vannimwegen@kro-ncrv.nl

woensdag 05 juli 2017 Leestijd: 3 min.

Een besluit dat bepaald ‘geen schoonheidsprijs verdient’, zoals verschillende raadsleden het uitdrukken. Schoorvoetend stemt de gemeenteraad van Hardenberg gisteren in met een nieuw bestemmingsplan, dat de weg vrijmaakt voor legalisatie van recyclingbedrijf Jacobs. De teleurgestelde omwonenden kondigden eerder al aan in bezwaar te gaan tegen het besluit van de gemeente om niet te handhaven.

In de uitzending van 30 april stonden we voor ons dossier Lokaal Bestuur stil bij wat in de regio inmiddels de ‘affaire Jacobs’ is gaan heten. Een bestuurlijke soap rond een illegale grindwasserij die al vijf jaar duurt.

lees ook: Hoe een milieuhinderlijk bedrijf al 5 jaar zonder vergunningen opereert dinsdag 25 april

Dat begint met stofwolken, afkomstig van een bedrijventerreintje aan de rand van Balkbrug. Detacheringsbureau Jacobs heeft dan in 2012 net zijn intrek genomen en breidt de activiteiten uit met het inzamelen, opslaan en wassen van verontreinigd dakgrind. Illegaal, want over de juiste papieren beschikt Jacobs niet. Die zijn wel aangevraagd, maar de firma heeft de uitkomst van die procedure niet afgewacht. De stofwolken baren omwonenden zorgen, want navraag bij andere dakgrindverwerkers leert hen dat in dakgrind kankerverwekkende stoffen als PAK kunnen voorkomen. Ze vragen de gemeente Hardenberg daarom het bedrijf stil te leggen, maar verantwoordelijk wethouder Prinsse (CDA) wil dat niet. Hij is van mening dat de activiteiten juridisch gezien wel illegaal zijn, maar in principe goed vergunbaar en dus te gedogen. Er is voor de gemeente genoeg reden om tot legalisatie over te gaan.

Getrouwtrek

Wat volgt, is een jarenlang getouwtrek rondom handhaving. Bij gebrek aan een vergunning zegt de gemeente niet in te kunnen grijpen, maar houdt tegelijkertijd vol dat Jacobs ‘het best gecontroleerde bedrijf van de gemeente is’. Een stelling die bewoners in twijfel trekken, nadat zwaar vervuild slib afkomstig van Jacobs wordt geloosd op een boomkwekerij in de buurt. Op last van de provincie wordt onderzoek gedaan naar de afvalstoffenadministratie en worden 19 milieuovertredingen geconstateerd op een vergunning die nooit is afgegeven. Toch wil de gemeente het bedrijf niet stilleggen. In de gerechtelijke procedure die bewoners hierover aanspannen, velt de rechter een vernietigend oordeel. Jacobs is zonder vergunning actief, in strijd met het huidige bestemmingsplan en de gemeente zou geen volledig zicht hebben op wat er al die jaren op terrein heeft afgespeeld. Een grondig onderzoek is volgens de rechter een noodzakelijke voorwaarde, voordat de gemeente een besluit neemt om het bestemmingsplan te wijzigen en de weg vrijmaakt om de ontbrekende de vergunning alsnog te verlenen.

Verhoogde concentraties PAK

Er stond gisteren dus nogal wat op het spel voor het college, dat zijn huiswerk nu beter voor elkaar leek te hebben. Een extern bureau kreeg opdracht de milieubelasting voor de omgeving te onderzoeken. Daaruit blijkt volgens het college dat het grind dat Jacobs mag wassen niet vervuild genoeg is om een gevaar te vormen voor de omgeving. Rond het terrein zijn weliswaar licht verhoogde concentraties PAK aangetroffen, maar die zijn binnen de wettelijke normen en niet 1 op 1 te herleiden tot Jacobs. Uit het onderzoek bleek wel dat bij 1 van de onderzochte partijen grind teveel PAK-stoffen bevatte. Jacobs heeft daarom toegezegd om in plaats van visuele inspecties voortaan te controleren met een speciale PAK-marker die vervuilde partijen in kaart brengt. Ook belooft Jacobs voortaan regelmatiger te gaan sproeien om stofwolken te voorkomen.

‘Er had zoveel meer ingezeten als u alerter was geweest, nu kent deze kwestie alleen maar verliezers.’

VVD-raadslid Erik Back

Die toezegging en de belofte van de burgemeester om in gesprek te gaan met de omwonenden bleek voor de gemeenteraad voldoende reden om in te stemmen met het bestemmingsplan. Hoewel alle partijen vinden dat het college forse steken heeft laten vallen, stemden alleen VVD, GroenLinks en D66 tegen. VVD-raadslid Back liet weten dat zijn fractie ‘dermate ongelukkig is met het proces, dat we daar een principieel punt hebben’. Dat er 3 oriënterende rondes nodig waren om tot een besluit te komen, bewijst volgens de VVD dat het college jarenlang heeft ‘meegesudderd’ in plaats van daadkrachtig op te treden. ‘Er had zoveel meer ingezeten als u alerter was geweest, nu kent deze kwestie alleen maar verliezers.’

De VVD lijkt daarmee te verwijzen naar het voornemen van de omwonenden om opnieuw naar de rechter te stappen. Volgens hen is het milieurapport niet onafhankelijk opgesteld en rammelt het inhoudelijk. Zo zijn bewoners niet benaderd voor het onderzoek, is onduidelijk hoe de monsters zijn genomen en wie dat heeft begeleid. Er is alleen buiten het terrein gecontroleerd op vervuiling en niet onder de betonvloer, terwijl bij eerdere controles vraagtekens rezen over de vloeistofdichtheid van die vloer. De conclusie dat de vervuiling nu binnen de wettelijke normen valt is volgens woordvoerder Harry Post geen garantie dat er in de toekomst geen gevaar is voor de buurt. In een brief aan de gemeenteraad laat Jacobs weten zich ‘niet te herkennen in de negatieve en onjuiste beeldvorming die door omwonenden van ons bedrijf wordt geschetst’.

Heeft u een tip voor ons dossier Lokaal Bestuur? Mail ons: demonitor@kro-ncrv.nl

Lees meer over

Overheid en bureaucratie Lokaal bestuur
Verkenning Research Opnames Uitzending

533 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Niels van Nimwegen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Gemeentes en provincies hebben veel invloed op onze leefomgeving, maar de controle daarop staat onder druk en dat leidt mogelijk tot meer misstanden. Wij willen hier meer over te weten komen.
Alles over dit onderzoek