Gemeente grijpt niet in bij illegaal bedrijf, omwonenden met stomheid geslagen

zondag 30 april 2017 Leestijd: 4 min.

Wethouder Douwe Prinsse van de gemeente Hardenberg /

Anne de Blok

Verslaggever

anne.deblok@kro-ncrv.nl

zondag 30 april 2017 Leestijd: 4 min.

Hoe kan een milieuhinderlijk bedrijf zonder vergunningen na 5 jaar nog steeds actief zijn? Dat vragen wij ons ook af nadat we van de omwonenden een vuistdik dossier over deze zaak overhandigd krijgen. Daarin lezen we hoe de omwonenden de gemeente keer op keer vragen om handhaving, maar de gemeente weigert het bedrijf stil te leggen. Tijd om naar de wethouder te stappen, die niet zoveel problemen ziet in het langdurig gedogen van deze illegale situatie. Prinsse: ‘Wij achten dit bedrijf nog steeds vergunbaar.’

Wie wil ondernemen moet daarvoor de juiste vergunningen hebben, zeker als er sprake is van activiteiten die gevolgen hebben voor het milieu of de leefomgeving van de omwonenden. Maar een aantal weken terug krijgen we in ons dossier Lokaal Bestuur een wel erg opmerkelijke tip binnen. In de gemeente Hardenberg staat namelijk een grindrecycling bedrijf dat al bijna 5 jaar draait zonder over de benodigde vergunningen te beschikken. En hoewel de verantwoordelijk wethouder hiervan op de hoogte is, blijft hij de situatie gedogen.

Als we wethouder Prinsse van de gemeente Hardenberg vragen om een toelichting lijkt hij niet zoveel problemen te hebben met deze situatie. Er kwam simpelweg wat ‘zand in de motor’ waardoor de benodigde vergunningen op zich lieten wachten, zo vertelt hij ons. Dat dit proces al 5 jaar duurt, vindt de wethouder vervelend, maar dat is volgens hem niet zijn schuld. Doordat het bedrijf een aanzuigende werking zou gaan hebben op het verkeer, zou de provincie zich gaan ontfermen over een nieuwe weginrichting. Dat plan ging echter van de baan doordat de provincie het budget verlaagde, waardoor de nieuwe weginrichting op het bordje van de gemeente kwam te liggen. ‘Dat heeft het een en ander vertraagd in verband met het verlenen van de vergunningen,’ aldus wethouder Prinsse.

Gevaarlijke stoffen

Een behoorlijke understatement, stelt onze tipgever Jasper Lubbers, die er niet gerust op is dat zijn buurman - de Jacobs Groep - al die tijd zonder vergunningen mag werken. Hij maakt zich samen met een zestal andere omwonenden grote zorgen over de gevolgen voor het milieu en hun gezondheid. Navraag bij andere grindverwerkers leert hen namelijk dat bij het wassen van grind kankerverwekkende stoffen als PAK kunnen vrijkomen en grote stofwolken hebben zich op dat moment al een paar keer aan de horizon laten zien, zo zien we op foto’s in het vuistdikke dossier dat Lubbers ons heeft meegegeven.

Navraag bij andere grindverwerkers leert de omwonenden dat bij het wassen van grind kankerverwekkende stoffen als PAK kunnen vrijkomen

Maar volgens wethouder Prinsse wordt het bedrijf nauwlettend in de gaten gehouden. ‘Het bedrijf mag dan geen vergunning hebben, onze inspanningen zijn er altijd op gericht geweest om het bedrijf volgens de milieuregels zoals we die kennen in ons land te laten functioneren.’

Heeft u dat ook goed gecontroleerd? ’Wij hebben dat gecontroleerd binnen de mogelijkheden die wij daar toen voor hadden.’

Maar heeft u dat ook goed gecontroleerd? ‘Wij hebben dat goed gecontroleerd. Dit is het best gecontroleerde bedrijf van onze gemeente,’ antwoordt Prinsse beslist.

De klachten van de omwonenden worden destijds door de gemeente dan ook steevast beantwoord dat in de vele controles die de gemeente uitvoert geen overtredingen zijn waargenomen.

Milieucontrole

Opmerkelijk. Want nog geen twee jaar nadat het grindrecyclingbedrijf is begonnen, ziet onze tipgever Jasper Lubbers iets dat hij niet vertrouwt. Hij ziet een vrachtwagen slib uitrijden bij een boomkwekerij. Slib dat afkomstig blijkt te zijn van het bedrijf van zijn buurman en daar dus illegaal wordt gedumpt, zo lezen we in het inspectierapport. Op verzoek van de provincie Overijssel vindt er daarom een grootschalige milieucontrole plaats bij het bedrijf. En dan blijkt het bedrijf op 19 punten in overtreding te zijn. Zo is het onduidelijk hoeveel grind er precies wordt verwerkt, wat de herkomst is en waar de afvalstoffen naar toe gaan. En het ontbreekt aan goede opslagvoorzieningen en gecertificeerde werkprocessen, zo lezen we in het inspectierapport.

Wat blijft er dan nog over van de stelling dat dit het best gecontroleerde bedrijf van de gemeente is? Als we dit navragen bij de wethouder erkent Prinsse dat door het ontbreken van een milieuvergunning de gemeente ook niet helemaal op de hoogte was van de voorschriften waaraan het bedrijf allemaal moest voldoen.

En het ontbreken van een milieuvergunning levert nog een ander probleem op. Want als de omwonenden de gemeente vragen om alsnog te gaan handhaven, krijgen ze een antwoord dat hen verre van geruststelt: ’Voor de handhaving van de voorschriften behorend bij de vergunning is het van belang dat de vergunning ook daadwerkelijk in werking is getreden. Dit is op dit moment nog niet het geval. Er is dan dus nog geen grond om te handhaven,’ aldus de gemeente Hardenberg.

lees ook: Milieukundige Middelkamp: 'Dit bedrijf zou eigenlijk acuut gesloten moeten worden' vrijdag 28 april

De omwonenden zijn met stomheid geslagen. ‘Het is toch aan de gemeente zelf te danken dat ze zich in deze netelige positie heeft gemanoeuvreerd?’ Ook de gemeente blijkt dit een lastige situatie te vinden, zo lezen we in briefwisselingen tussen de gemeente en het bedrijf. Ze formuleren daarom een aantal actiepunten waaraan het bedrijf binnen afzienbare tijd aan moet voldoen om tegemoet te komen aan het handhavingsverzoek van de omwonenden. ‘Als deze 8 acties zijn uitgevoerd, is er in ieder geval sprake van een situatie die (zo veel mogelijk) overeenkomstig de milieuwetgeving is,’ aldus gemeente Hardenberg in een brief aan de Jacobs Groep.

Naar de rechter

Maar de omwonenden stellen zich daar niet tevreden mee. Het eerdere optreden van de gemeente - of in de ogen van de omwonenden het gebrek daaraan - geeft hen namelijk niet veel vertrouwen dat er nu wel daadkrachtig zal worden opgetreden. Bovendien zijn ze nog steeds bezorgd over de mogelijke gevolgen van dit bedrijf voor het milieu en hun gezondheid.

Ze stappen daarom eind 2016 naar de rechter en zijn oordeel lijkt vernietigend. Het bedrijf is zonder vergunning in bedrijf, in strijd met het huidige bestemmingsplan en de gemeente zou geen volledig zicht hebben op wat er al die jaren op het bedrijventerrein van Jacobs heeft afgespeeld. De rechter draagt de gemeente daarom op om eerst te onderzoeken wat er feitelijk plaatsvindt op het terrein van Jacobs voordat het een besluit neemt het bestemmingsplan te wijzigen waarmee de activiteiten van Jacobs worden gelegaliseerd.

Wethouder Prinsse is het echter niet eens met het oordeel van de rechter dat de gemeente niet op de hoogte zou zijn van wat er zich afspeelt op het terrein van Jacobs, blijkt als we navraag bij hem doen. ‘Wij weten heel goed wat er zich op het terrein van Jacobs afspeelt en wij achten dit bedrijf nog steeds goed vergunbaar,’ aldus de wethouder. Wel gaat de gemeente op advies van de rechter aanvullend onderzoek doen.

Ondertussen gaan de plannen om het bedrijf te legaliseren gewoon door. Komende maand moet de raad daar een besluit over nemen. De wethouder laat weten dat met vertrouwen tegemoet te zien.

Wat te doen als je buurman zonder vergunning bouwt of z’n bedrijf uitbreidt met ernstige overlast tot gevolg? Aanstaande zondag om 22.35 uur naar De Monitor op NPO2. Heb je een tip voor ons? Laat het ons weten via tip insturen.

Lees meer over

Overheid en bureaucratie Lokaal bestuur
Verkenning Research Opnames Uitzending

533 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Anne de Blok

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Gemeentes en provincies hebben veel invloed op onze leefomgeving, maar de controle daarop staat onder druk en dat leidt mogelijk tot meer misstanden. Wij willen hier meer over te weten komen.
Alles over dit onderzoek