Gemeente Amsterdam: wij overtreden de wet niet

donderdag 16 april 2015 Leestijd: 1 min.

burg /

Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

donderdag 16 april 2015 Leestijd: 1 min.

Wethouder Van der Burg (Zorg en Welzijn) liet vandaag weten dat Amsterdam, in tegenstelling tot onze berichtgeving daarover, de wet niet overtreedt. Dat zei hij vanochtend in een commissievergadering van de Amsterdamse gemeenteraad.

In de gemeente Amsterdam geldt voor voorzieningen - zoals een traplift - een afbetalingsregeling, maar voor hulpmiddelen die de gemeente huurt van een leverancier betalen cliënten een eigen bijdrage zolang zij het hulpmiddel in bezit hebben. De eigen bijdrage kan in dat geval uiteindelijk de aankoopprijs van het hulpmiddel overschrijden.

Deze constructie legde De Monitor voor aan jurist Kevin Wevers, gespecialiseerd in de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Volgens hem mag de gemeente niet meer rekenen dan de nieuwwaarde van een hulpmiddel. De gemeente zou dus moeten stoppen met het rekenen van een eigen bijdrage zodra de aankoopprijs is bereikt.

Volgens wethouder Van der Burg mag de gemeente de huurprijs wel degelijk eindeloos doorberekenen aan de cliënt, zelfs als daarmee de nieuwwaarde wordt overschreden. Hij doelt daarbij op de volgende passage uit het Uitvoeringsbesluit WMO 2015:

‘Onder kostprijs wordt de prijs verstaan waarvoor de gemeente de maatwerkvoorziening bij de aanbieder of leverancier heeft ingekocht of ingehuurd en de eventuele daarin begrepen onderhoudskosten.’

####Slechte informatievoorziening In de vergadering ging de wethouder ook in op de klachten over de slechte informatievoorziening over de eigen bijdrage. Hij erkende dat er onduidelijkheid bestaat over de hoogte van de eigen bijdrage en geeft mensen daarom langer de tijd om te beslissen of zij hun voorziening willen behouden. In augustus krijgen mensen te horen hoe hoog hun eigen bijdrage uitvalt. De wethouder heeft besloten dat ze daarna 6 weken de tijd krijgen om te beslissen of ze hun voorziening willen behouden.

Lees meer over

Gezondheid en zorg De Nieuwe Zorgwet
Verkenning Research Opnames Uitzending

59 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Traplift nodig? Of een verhoogd toilet? Dan moet u volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) sinds januari bij de gemeente aankloppen. We duiken in de wereld van de nieuwe zorgwet. Ziet u...
Alles over dit onderzoek