Forse kritiek Kinderombudsman op uitwerking Kinderpardon

vrijdag 02 september 2016 Leestijd: 2 min.

Kinderpardon (ANP) /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

vrijdag 02 september 2016 Leestijd: 2 min.

‘Omdat ik sinds 1996 vluchtelingen begeleid, kan ik u zeggen dat iedere jongen of meisje dat achttien wordt, volgens de huidige vreemdelingenwet, zonder geld voor voedsel en onderdak op straat gezet wordt en niet meer naar school mag. Ze verdwijnen in de illegaliteit en worden bij grote stations opgewacht door pooiers,’ mailt de 78-jarige Siepy Zijlstra-de Roos ons naar aanleiding van onze eerdere verhalen over vluchtelingen. Ze maakt zich ontzettend druk over het Kinderpardon. Dat zou moeten regelen dat kinderen die al langer dan 5 jaar in Nederland wonen een verblijfsvergunning krijgen maar omdat het volgens haar niet goed uitgevoerd wordt, zouden teveel kinderen buiten de boot vallen. Ze is niet de enige die dat vindt, ook de Kinderombudsman Margrite Kalverboer heeft een uitgesproken mening.

Volgens Kalverboer hebben van de 1200 kinderen die onder het Kinderpardon zouden vallen maar honderd een status gekregen. ‘Het probleem ligt in de strenge gronden van de regeling. Het meewerkcriterium wordt voortdurend toegepast; kinderen moeten aantonen dat zij of hun ouders actief hebben meegewerkt aan hun terugkeer Het lijkt meer op een vertrekverplichting, want het wordt namelijk té strikt toegepast door de IND en rechters. Ze kijken te weinig inhoudelijk naar een zaak en naar het belang van het kind en dat is in strijd met het kinderrechtenverdrag.’

Kalverboer maakt zich grote zorgen over de schade die zogenoemde ‘gewortelde’ asielkinderen kunnen oplopen door de onzekerheid, te lange procedures en het uiteindelijke terugsturen door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). ‘Ik ben er zelf groot voorstander van dat de Raad voor de Kinderbescherming een grotere rol krijgt en een advies geeft aan IND bij hun besluit over een status van een kind.’

'Er zullen steeds meer getraumatiseerde kinderen rondzwerven.'

Kalverboer weet zeker dat als er meer wordt gekeken vanuit het kinderrechtenperspectief dat er dan andere besluiten worden genomen. ‘Nu vragen veel kinderen al niet eens meer een pardonregeling aan, want dat kost geld en de kans erop is klein gebleken. En het gevolg is dat ze dan in de illegaliteit belanden.’ Dat is wat ook Siepy Zijlstra ziet. ‘Er vallen te veel kinderen buiten de boot. Daardoor zullen steeds meer ernstig getraumatiseerde jonge mannen en vrouwen rondzwerven. Een makkelijke prooi voor extremisten en andere vormen van criminaliteit.’

Schadelijk

Bij Defence for Children behandelen ze zo’n 700 zaken per jaar waarvan de helft over het Kinderpardon gaat. ‘We zien dat kinderen alsnog na zes à zeven jaar worden uitgezet, dat kan echt niet. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het al schadelijk is om na 2 jaar een kind uit te zetten,’ zegt Martine Goeman, jurist en programma-manager bij Defence for Children. ‘Dat is ook precies de reden waarom het Kinderpardon überhaupt ooit in het leven is geroepen. Maar nu wordt 90% van de aanvragen afgewezen. Bijna allemaal omdat er niet genoeg zou zijn meegewerkt aan terugkeer.’ Goeman vervolgt: ‘Iedere dag bellen kinderen onze Kinderrechtenhelpdesk. Wij proberen individuele zaken juridisch te ondersteunen, maar de politiek is nu echt aan zet.’

We zijn benieuwd naar uw verhaal en of u tips heeft die hierop aansluiten. Bent u zelf een asielzoeker die hiermee te maken heeft of werkt u met asielzoekers en herkent u bovenstaande, laat het ons weten. Mailen kan naar: tip insturen.

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Kinderpardon
Verkenning Research Opnames Uitzending

45 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Hoe effectief werkt het kinderpardon dat gewortelde asielkinderen moet beschermen tegen uitzetting? In 2016 kwam slechts 1 kind voor de regeling in aanmerking. Het kinderpardon trad in 2013 in werk...
Alles over dit onderzoek