FNV: ‘Minder flex in banen die belangrijk zijn voor onze veiligheid’

vrijdag 06 januari 2017 Leestijd: 3 min.

In de passageafhandeling op Schiphol wordt er veel met flexcontracten gewerkt /

Stephanie Sint Nicolaas

Redacteur

stephanie.sintnicolaas@kro-ncrv.nl

vrijdag 06 januari 2017 Leestijd: 3 min.

Een grote hoeveelheid flexcontracten op de werkvloer kan veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Dat punt maakt werknemersorganisatie FNV in een onlangs verschenen rapport over passagemedewerkers op Schiphol. Uit dat rapport blijkt dat de werkdruk onder deze passagemedewerkers, die zich bezighouden met het inchecken en boarden van passagiers, zwaar in het rood gaat. Eén van de oorzaken: het grote aantal flexwerkers op de werkvloer. Zakaria Boufanchaga van FNV Schiphol trekt aan de bel. ‘De grote doorloop in flexmedewerkers zorgt voor een verhoogd veiligheidsrisico.’ We spreken hem in het kader van ons onderzoek in het dossier Flexwerk.

‘Een deel van de collega’s is zo onervaren, dat je niet weet hoe ze zich zullen gedragen bij een calamiteit.' En: ‘Personeel wordt niet goed ingewerkt. Hierdoor ontstaat constante druk op je schouders omdat alles op jou terecht komt.’ Het zijn twee uitspraken van zogenaamde ‘passagemedewerkers’ (verantwoordelijk voor onder andere boarden en inchecken van passagiers) in het recent verschenen rapport van FNV. Wat blijkt: de werkdruk die deze werknemers ervaren is opvallend hoog. En flexcontracten spelen daarbij een belangrijke rol. Hoe zit dat precies?

Te hoge werkdruk, teveel flex

Allereerst: de werkdruk. FNV meet deze werkdruk met de zogenaamde Sneltest Werkdruk. Van de 176 Schiphol-medewerkers die deze test invulden, komt tweederde uit op score ‘rood’. Dat betekent volgens FNV: Teveel werk moeten doen in de tijd die ervoor staat, en te weinig mogelijkheden om te herstellen. Gemiddeld gezien scoort 14,5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking ‘rood’ op werkdruk. Onder Schiphol-medewerkers is dat percentage ruim vier keer zo hoog. Voor FNV reden om aan de bel te trekken. Personeelstekort is volgens de medewerkers op de luchthaven een belangrijke reden voor de te hoge werkdruk die zij ervaren. Maar de druk wordt ook veroorzaakt door het grote aantal onzekere arbeidscontracten op de werkvloer. In veel teams is het aantal vaste medewerkers een derde of minder. En dat levert problemen op, vertellen respondenten in het FNV-onderzoek: ‘Bij de check-ins werken continu nieuwe mensen die ingewerkt moeten worden. Dat is een probleem, zeker als je 180 passagiers in je eentje moet boarden.’

Veiligheidsrisico’s voor iedereen

De risico’s van deze situatie is volgens FNV Schiphol veel verstrekkender dan op het niveau van individuele werknemers. Zakaria Boufanchaga van FNV vertelt: ‘Deze luchthavenmedewerkers hebben een belangrijke rol in het vliegverkeer omdat ze veiligheidskritische taken uitvoeren op de luchthaven. Hun rol in de terminal is belangrijk. Als er paniek ontstaat in de terminal - denk daarbij bijvoorbeeld aan de recente aanslagen op de luchthavens van Brussel en Istanbul - komen er zware verantwoordelijkheden op hun schouders te liggen. Maar ook onder normalere omstandigheden vormen de mensenmassa’s op Schiphol een veiligheidsrisico. Als je dat in het achterhoofd houdt, vinden wij het zorgelijk dat in dit soort banen steeds meer met flexibele contracten wordt gewerkt.’

Minder flex in ‘veiligheidskritische’ banen

FNV vindt dat het hoog tijd is dat er regels komen voor de verhouding tussen vast en flex in banen die een belangrijke rol spelen voor onze veiligheid. Daarbij schuift FNV de bal richting de overheid, lezen we in hun rapport over flexwerk op Schiphol. Maar opvallend genoeg is dat rapport nog helemaal niet aan het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken aangeboden. Wij mailen het rapport aan verantwoordelijk minister Asscher. Pakt hij de handschoen op?

Een paar dagen later krijgen we antwoord van de minister. Hij meldt het volgende: ‘Met de Wet Werk en Zekerheid zijn de regels rond flexwerk veranderd. Doel daarvan is om werknemers meer zekerheid te bieden. Via de cao kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken over de benodigde flexibiliteit. Het is daarnaast de taak van de werkgever om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, ook voor flexwerkers. Het ministerie is hierover regelmatig in contact met FNV en in die contacten zal ook de situatie op Schiphol besproken worden.’ Of het daarmee ook tijd is voor actie, laat de minister in het midden. En de minister lijkt dit dus met name een verantwoordelijkheid van de werkgever te vinden.

Coördinator Terrorismebestrijding: Géén extra regels flexers Schiphol

In verband met de link naar mogelijke aanslagen, vragen we ons ook af wat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van de bevindingen van FNV vindt. We leggen het rapport dus ook per mail aan hen voor. NCTV benadrukt dat het dat iedere beveiligingsmedewerker, ‘of het nu om een tijdelijk of een vast contract gaat’, een training heeft gehad ‘gericht op de beveiligingswerkzaamheden die de medewerker uitvoert.’ Verder geeft de NCTV aan dat er naar aanleiding van de aanslagen op de luchthavens van Zaventem en Istanbul een extra uitleg is opgesteld door Schiphol, over ‘hoe te handelen bij dergelijke situaties.’ De NCTV besluit haar reactie met: ‘Wij zien geen toegevoegde waarde in het stellen van extra regels ten aanzien van werknemers met tijdelijke contracten.’

Vanavond besteden we in onze uitzending over flexwerk ook uitgebreid aandacht aan het rapport over werkdruk op Schiphol van de FNV. Kijk om 22:35 uur naar NPO 2. Heb je een tip voor ons dossier Flexwerk? Mail dan naar: tip insturen

Lees meer over

Werk en inkomen Flexwerk
Verkenning Research Opnames Uitzending

195 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Stephanie Sint Nicolaas Redacteur

Stephanie Sint Nicolaas voltooide na een bachelorstudie geschiedenis een master Journalistiek en Nieuwe Media. Ze werkte voor zowel radio (Radio 1) als voor verschillende journalistieke televisieprogramma's (Knevel en van den Brink, Rondom 10, Debat op 2, Altijd Wat). In haar vrije tijd fotografeert ze graag en net als in haar redactiewerk is het doel om bijzondere verhalen van mensen in beeld te brengen. Voor De Monitor deed ze research, en filmt en monteert ze nu video's voor social media.

Lees verder
@stephsint

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Flexwerk neemt steeds vaker de plaats in van de ouderwetse vaste baan. Is dat een goede ontwikkeling? Of ondermijnen we hiermee de rechten van een groeiende groep Nederlanders?
Alles over dit onderzoek