FNV Jong: ‘Arbeidsinspectie, ga proactief handhaven’

dinsdag 22 december 2015 Leestijd: 2 min.

esther crabbendam /

Martine Braam

editor

@Martine Braam

dinsdag 22 december 2015 Leestijd: 2 min.

Uit ons onderzoek blijkt dat veel starters hun heil zoeken bij een werkervaringsplek, omdat ze niet aan betaald werk op niveau kunnen komen. Ook komt steeds duidelijker naar voren dat er vaak sprake is van schijnconstructies. Toch zijn er in het afgelopen jaar slechts twee bedrijven beboet voor het aanbieden van een werkervaringsplek, terwijl er feitelijk wel sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit strookt niet met het beeld dat uit ons onderzoek naar voren komt. Wij kregen de afgelopen weken alleen al meer dan 100 tips binnen van mensen die zich voelen uitgebuit op zo’n werkervaringsplek. Wij zoeken uit waar dit verschil vandaan komt.

Ook FNV Jong doet volop onderzoek naar misbruik van stages en werkervaringsplaatsen. In mei riepen ze het Meldpunt Stagemisbruik in het leven. Starters en studenten kunnen zich daar melden als ze het idee hebben dat ze op een stage- of werkervaringsplek zitten waar sprake is van misbruik. FNV Jong heeft inmiddels een kleine 200 reacties binnen. Voorzitter Esther Crabbendam stelt dat dit cijfer symbool staat voor een veel grotere groep; ‘Veel jongeren weten niet dat dit helemaal niet mag. Daarnaast krijgen we veel meldingen binnen die namens meerdere personen op één werkervaringsplek worden gedaan. Elke melding staat dus voor meerdere jongeren.’

'Proactief handhaven'

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), voorheen arbeidsinspectie, is het orgaan dat moet toezien op de naleving van de Wet minimumloon. Mocht er juridisch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst dan kan het bedrijf een boete worden opgelegd. Denkt men te worden uitgebuit dan kan men bij de inspectie een klacht indienen en die kan daar vervolgens mee aan de slag. Dit is volgens FNV Jong niet genoeg. Zij zouden graag zien dat de arbeidsinspectie een actievere rol gaat spelen. ‘Wij vinden dat de arbeidsinspectie proactief moet handhaven, omdat het voor jongeren vaak een hoge drempel is om een melding te doen. Ze zijn vaak bang dat de werkgever hier achter komt en dan zegt: ga maar weg.’

'Geen rechtsgrond'

Paul van den Burg, woordvoerder van de inspectie SZW, stelt dat het niet mogelijk is om proactief te handhaven;

‘Wij kunnen niets anders dan reageren op klachten. We kunnen niet bij ieder bedrijf langs gaan en daar ieder arbeidscontract nagaan. Daar hebben we geen enkele rechtsgrond voor.'

Verder zegt hij; 'Dit is een individueel probleem van iemand die stage loopt en zich daar uitgebuit voelt. We moeten een naam en een klacht hebben en anders kunnen wij niets doen.’

John Kerstens, kamerlid voor de Partij van de Arbeid, stelt dat de inspectie daarin op dit moment formeel gelijk heeft. Hij heeft minister Asscher van SZW via een motie die werd aangenomen opgeroepen met een plan van aanpak te komen. Kerstens stelde eerder al Kamervragen over jongeren die na hun afstuderen geen baan kunnen vinden en onderbetaald aan de slag gaan.

‘Daarom is het de taak van de politiek om de inspectie via de minister aan te sporen hier volgend jaar een speerpunt van te maken.’

Kerstens deelt de mening van FNV Jong dat de arbeidsinspectie een meer actieve rol moet gaan spelen. ‘Er moet met elke klacht serieus worden omgegaan, maar ik vind dat er meer moet gebeuren. Daarom heb ik de minister ook om actie gevraagd. Ik wil dan ook dat minister Asscher, als hij in het voorjaar met een plan komt, de arbeidsinspectie aangeeft dat ze hier proactief moeten gaan handhaven. Dat kan voor een deel informatieverstrekking zijn, maar ook door toch eens een inspecteur langs te sturen.’

Minister Asscher heeft aangegeven in het voorjaar met een brief te komen betreffende dit onderwerp.

Heb je zelf ervaring met het indienen van een klacht over werkervaringsplekken bij de inspectie SZW? Laat het ons weten!

Lees meer over

Werk en inkomen Uitbuiting starters en stagiairs
Verkenning Research Opnames Uitzending

290 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Martine Braam

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Voor veel pas afgestudeerden liggen de banen niet voor het opscheppen en kunnen werkgevers kiezen uit een overvloed aan werkgrage sollicitanten. Wat voor gevolgen heeft dit voor afgestudeerden? En ...
Alles over dit onderzoek