Flexer in het onderwijs: ‘Zesentwintig contracten in vijf jaar’

zondag 08 januari 2017 Leestijd: 3 min.

Teun bij Annelies en Adriaan thuis /

Stephanie Sint Nicolaas

Redacteur

stephanie.sintnicolaas@kro-ncrv.nl

zondag 08 januari 2017 Leestijd: 3 min.

‘Als werkgever vind ik dat je niet op zo’n manier met werknemers moet omgaan. Ik vind het vernietiging van menselijk kapitaal.’ Terwijl we werken aan ons dossier Flexwerk, belt ondernemer Adriaan van Keulen naar de redactie. Hij heeft gelezen dat we ons in flexwerk verdiepen en wil graag het verhaal over zijn vrouw Annelies vertellen. Zij werkt al meer dan vijf jaar op flexibele contracten in het onderwijs, en heeft naar eigen zeggen zelfs 26 contracten gehad in die periode. Als er een ernstig incident in haar klas voorvalt komt Annelies ziek thuis te zitten. Dan pas merkt ze hoe schadelijk de langdurige onzekerheid voor haar is geweest.

We zoeken Annelies en Adriaan op om meer over hun verhaal te horen. Annelies vertelt dat ze jarenlang met veel plezier op een school in Dordrecht heeft gewerkt. Altijd op basis van tijdelijke contracten. ‘Ik ben daar begonnen met een zwangerschapsverlofvervanging. En ik rolde van het ene tijdelijke contract in het volgende. Dan werd er een collega ziek, en kon ik inspringen. En zo is dat uiteindelijk een rij van 26 geworden. Allemaal bij dezelfde school.’ Annelies werkt steeds in andere groepen, en op andere dagen. ‘Natuurlijk heb ik ook mijn voorkeuren qua dagen waarop ik werk. Ik heb drie kinderen en zit ook met hoe ik dat thuis moet regelen. Maar ik wilde me flexibel opstellen vanuit de gedachte: dan willen ze me misschien houden.’

Flexibele schil

Annelies wordt een vast gezicht op de school. Maar een vaste aanstelling krijgt ze niet. Regelmatig brengt ze bij haar werkgever ter sprake dat ze erg naar zekerheid verlangt. Want ieder jaar is het tot aan de zomervakantie nog maar de vraag of ze het volgende jaar mag terugkomen. De directie wil haar graag houden volgens Annelies, en doet daar ook moeite voor. Maar het schoolbestuur geeft aan dat een vast contract geen optie is wegens het beperkt aantal FTE’s. De school moet een ‘flexibele schil’ houden. Daarom gaat Annelies er vanwege de flexwet zelfs een paar maanden uit, om daarna weer met een schone lei te beginnen en weer een paar tijdelijke contracten te mogen krijgen.

Grote verantwoordelijkheid

Als Annelies er vorig jaar net drie maanden is uit geweest – het schooljaar is net een paar weken begonnen – overlijdt zeer plotseling een van de kinderen uit haar klas. De kinderen zijn van hun stuk. Het overlijden heeft een grote impact op de hele school. Annelies voelt zich verantwoordelijk voor het weer op de rails krijgen van haar klas. ‘Dat kwam ook omdat de juf, die de kinderen in mijn afwezigheid van drie maanden gehad hadden, óók wegging. Want een collega met een vast contract die met zwangerschapsverlof was geweest, kwam weer terug en nam haar plaats in. Het was een chaos in die periode. Ik had het gevoel dat ik erg verantwoordelijk was voor het wel een wee van de klas.’

Dat lijkt een tijd goed te gaan. Maar dan krijgt Annelies klachten van overspannenheid. Slapeloosheid, oorsuizen. Ook als ze voor de klas staat. De bedrijfsarts geeft aan dat de klachten van Annelies niet alleen met het overlijden te maken hebben, maar ook met het altijd maar flexibel moeten zijn:

Als dan een vast contract aan Annelies’ neus voorbij gaat in de periode dat ze ziek thuis zit, is voor haar de maat vol. Haar man Adriaan en zij beginnen een rechtszaak omdat het volgens hen niet klopt dat Annelies steeds een paar maanden weggestuurd wordt terwijl de school daarvóór al heeft laten weten haar zeker weer nodig te hebben. Bovendien zijn zij van mening dat Annelies een vast contract had moeten krijgen, omdat ze er volgens de letter van de wet minimaal drie maanden en één dag uit had gemoeten.

Annelies en Adriaan: ‘Flauw eigenlijk dat je zo tot achter de komma naar de wet verwijst. Maar wij wilden hiermee het punt maken dat het schoolbestuur steeds het randje opzoekt van wat er nog nét mag in het kader van flexibele contracten. Naar onze mening hebben ze hiermee een fout gemaakt. En vinden we dit bovendien niet getuigen van goed werkgeverschap. Je hebt iemand al meer dan vijfenhalf jaar in dienst. Waarom kun je als werkgever dan geen vastigheid bieden?’ Als we wederhoor vragen aan het schoolbestuur, Stichting H3O, krijgen we per mail te horen: ‘Het is niet ons beleid om personele zaken met externe partijen te bespreken. We zullen daarom niet op uw verzoek ingaan.’

In onze uitzending van 8 januari besteden we uitgebreid aandacht aan flexcontracten in het onderwijs. Heb je een tip voor ons onderzoek naar Flexwerk? Mail dan naar: tip insturen

Lees meer over

Werk en inkomen Flexwerk
Verkenning Research Opnames Uitzending

195 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Stephanie Sint Nicolaas Redacteur

Stephanie Sint Nicolaas voltooide na een bachelorstudie geschiedenis een master Journalistiek en Nieuwe Media. Ze werkte voor zowel radio (Radio 1) als voor verschillende journalistieke televisieprogramma's (Knevel en van den Brink, Rondom 10, Debat op 2, Altijd Wat). In haar vrije tijd fotografeert ze graag en net als in haar redactiewerk is het doel om bijzondere verhalen van mensen in beeld te brengen. Voor De Monitor deed ze research, en filmt en monteert ze nu video's voor social media.

Lees verder
@stephsint

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Flexwerk neemt steeds vaker de plaats in van de ouderwetse vaste baan. Is dat een goede ontwikkeling? Of ondermijnen we hiermee de rechten van een groeiende groep Nederlanders?
Alles over dit onderzoek