'Financiële prikkel nodig voor opleidingen die problemen creëren op de arbeidsmarkt'

woensdag 30 december 2015 Leestijd: 1 min.

Wilthagen /

Niels van Nimwegen

Verslaggever

niels.vannimwegen@kro-ncrv.nl

woensdag 30 december 2015 Leestijd: 1 min.

In ons dossier Uitbuiting van Starters en Stagiairs stuiten we telkens op dezelfde vraag: welke rol spelen opleidingen bij de problemen die starters ondervinden op de arbeidsmarkt? Dat veel psychologen en orthopedagogen on(der)betaald werk moeten aannemen om een kans te krijgen op de verzadigde arbeidsmarkt hebben we inmiddels uitgebreid beschreven. Dat er een stuwmeer aan afgestudeerde psychologen is ontstaan, omdat universiteiten geen belang hebben bij een strengere selectie ook.

Maar ook andere sectoren springen er uit, zoals bijvoorbeeld de grote hoeveelheid communicatiespecialisten die terecht komen in vreemde freelance-constructies of onbetaalde stages. Bij deze groep doet zich nog iets opmerkelijks voor.

Dweilen met de kraan open?

Veel startersbeurzen, dat zijn door de overheid gesubsidieerde werkervaringsplekken voor afgestudeerden, gaan naar starters in de communicatie, terwijl de opleidingen nauwelijks beperkingen stellen aan de instroom. Tijdens ons interview met de initiatiefnemer van de startersbeurs, hoogleraar Arbeidsmarktstudies Ton Wilthagen, legden we daarom de vraag voor: is het niet dweilen met de kraan open om gesubsidieerd werk aan te bieden als opleidingen ongelimiteerd studenten blijven afleveren?

Wilthagen is kritisch op het huidige financieringssysteem dat er op gericht is om zo veel mogelijk studenten, zo kort mogelijk op de opleidingen te houden. Hierdoor creëren ze indirect de voedingsbodem voor de uitbuitingssituaties waarin jonge starters terecht komen. 'Er moet een financiële prikkel komen voor opleidingen die een dermate problematische situatie creëren op de arbeidsmarkt voor afgestudeerden. Bijvoorbeeld door een deel van de financiering voorwaardelijk te maken, totdat ze orde op zaken stellen.'

Oproep

Zijn opleidingen indirect verantwoordelijk voor het creëren van scheve arbeidsverhoudingen in bepaalde sectoren? En welke belangen spelen er bij het aantrekken en controleren van studentenstromen? Deze vragen willen we in de komende weken nader uitzoeken. Jouw input is voor ons waardevol, dus werk je in een sector waarin onderbetaald werk de norm is geworden? Of ken je het hoger onderwijssysteem van binnenuit? Laat het ons weten. Mail: tip insturen.

Uitzending Uitbuiting starters en stagiairs: 3 januari 2016 NPO2 22:35 uur. Vast meer lezen over ons onderzoek? Klik hier.

Lees meer over

Werk en inkomen Uitbuiting starters en stagiairs
Verkenning Research Opnames Uitzending

290 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Niels van Nimwegen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Voor veel pas afgestudeerden liggen de banen niet voor het opscheppen en kunnen werkgevers kiezen uit een overvloed aan werkgrage sollicitanten. Wat voor gevolgen heeft dit voor afgestudeerden? En ...
Alles over dit onderzoek