Nieuws Passend onderwijs

‘Extreem veel aanmeldingen voor speciaal onderwijs’

woensdag 25 september 2019 Leestijd: 2 min.

Leerkrachten: 'Passend onderwijs gaat ten koste van ‘gewone’ leerling' / KRO-NCRV

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

woensdag 25 september 2019 Leestijd: 2 min.

Verschillende scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs kampen met forse wachtlijsten. Dat blijkt uit onderzoek van Reporter Radio van KRO-NCRV. Hierdoor komen sommige kinderen thuis te zitten of zitten ze in klassen die veel te groot zijn. 

De wachtlijsten zijn ontstaan doordat reguliere scholen leerlingen weer meer doorverwijzen naar het speciaal (basis)onderwijs. Sinds de invoering van de wet passend onderwijs, die vijf jaar geleden is ingevoerd, is het de bedoeling om kinderen met een lichamelijke beperking en gedragsproblemen zoveel mogelijk op een reguliere school les te geven. Daar lijken de meeste scholen nu toch van terug te komen, waardoor het doorverwijzen sinds 2017 weer is toegenomen.  

In 2017 bleek uit onderzoek van De Monitor dat veel leerkrachten moeite hebben met passend onderwijs. Zo stelde in een enquête onder ruim 1000 leerkrachten in het basisonderwijs maar liefst 9 op de 10 te weinig tijd te hebben om zorgleerlingen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Volgens 79 procent zou al deze aandacht bovendien te koste gaan van de ‘gewone’ leerlingen in de klas. Driekwart stelde leerlingen in de klas te hebben die beter af zouden zijn in het speciaal onderwijs.

lees ook: Grote zorgen leerkrachten over passend onderwijs zaterdag 30 september

Dramatische situaties

Volgens Wim Ludeke, voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO), zijn er dit jaar extreem veel nieuwe aanmeldingen voor het speciaal onderwijs. Hij spreekt tegenover Reporter Radio van een dramatische situatie. ‘Niet elke reguliere school is in staat is om met complexe leerlingen om te gaan. Die worden nu allemaal weer doorverwezen naar het speciaal onderwijs, terwijl we dat juist hebben afgebouwd. Hierdoor komen kinderen dus ongewild thuis te zitten.’

Reporter Radio sprak meerdere SBO-scholen die met forse wachtlijsten kampen. Zoals De Bonte Vlinder in Den Haag. Alleen in groep vier en vijf is er nog plek. Directeur Jacqueline Barsoumian noemt de situatie in Den Haag nijpend. ‘Kinderen blijven nu uit nood op de gewone basisschool zitten, terwijl ze eigenlijk naar het speciaal onderwijs moeten. Ze zitten dus op een verkeerde onderwijsplek.’

Lastig probleem

Niet alleen de wachtlijsten vormen een probleem op het speciaal onderwijs, ook zijn de klassen vaak te groot. Directeur Renée Spetter van SBO Hoogvliet in Rotterdam: ‘Wij hebben geen wachtlijst, maar we hebben wel een veel te grote klas. Daar zitten nu eenentwintig leerlingen in, terwijl er maximaal maar 15 in mogen zitten.’  

In het speciaal (basis)onderwijs zijn de klassen kleiner dan in het regulier onderwijs, omdat kinderen met leer- en gedragsproblemen meer individuele begeleiding nodig hebben. Spetter: ’In kleine klassen gaat dat dus beter. Maar met 21 leerlingen zit je in elkaar leefruimte en dat kan dan weer gedragsproblemen veroorzaken. Daarbij komt dat je te weinig individuele aandacht kunt geven.’

Debat in De Balie

Op woensdag 2 oktober vindt om 19.30 een debat plaatst over passend onderwijs in De Balie in Amsterdam. Kaarten zijn verkrijgbaar op de website van De Balie.

Kijk hier de uitzending terug van de Monitor over passend onderwijs.

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Onderwijs
Verkenning Research Opnames Uitzending

Onderwijs

Research

Wij volgen scholen, gemeenten en ouders in hoe zij omgaan met de sluiting van de scholen door het corona-virus.

Deel jouw ervaring 163 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 01 juni 22:15u, NPO2

2068 tips

ontvangen

54 experts gesproken

Docenten, schoolbestuurders, ambtenaren en ouders van kinderen die tegen problemen oplopen met het thuisonderwijs.

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Steeds meer kinderen met fysieke- of psychische problemen, zoals autisme en hoogbegaafdheid, krijgen een vrijstelling van de leerplicht. Dat betekent als kinderen niet leerbaar zijn. Maar het schij...
Alles over dit onderzoek