Euthanasie bij dementie

vrijdag 17 januari 2014 Leestijd: 1 min.
Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

vrijdag 17 januari 2014 Leestijd: 1 min.

Dementie is geen terminale ziekte. Vaak leven mensen jarenlang met deze hersenziekte, tot groot verdriet van familie en vrienden. Sommige mensen geven daarom al in een vroeg stadium aan dat ze uit het leven willen stappen op het moment dat ze deze ziekte als ondraaglijk of uitzichtloos ervaren. Bijvoorbeeld als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen. 

Dat was ook het geval bij de 81-jarige Piet Bos. Zijn dochter Yolande Fabrie meldde zich bij ons met de euthanasiewens van haar vader. Nu hij in een vergevorderd stadium van de ziekte van Alzheimer is, kan zijn laatste wens niet in vervulling gaan. Ondanks de euthanasieverklaring die hij opstelde om juist dit te voorkomen.

We gingen bij Piet Bos en zijn dochter langs. Binnenkort publiceren we hun verhaal hier. 

Wel euthanasie uitgevoerd bij dementerenden

In Nederland wordt wel euthanasie toegepast bij mensen die dementeren. Toch komt het relatief weinig voor. Vaak kunnen deze mensen niet meer goed aangeven dat zij echt uit het leven willen stappen. De afgelopen jaren is een licht stijgende trend zichtbaar. In 2012 werd bij 42 dementerenden euthanasie toegepast.

De NVVE adviseert om voor zo’n euthanasiewens een wilsverklaring op te stellen. In die wilsverklaring leg je vast onder welke omstandigheden je zou willen dat de arts euthanasie bij je uitvoert. Maar ook met een wilsverklaring op zak is het in Nederland niet gebruikelijk om euthanasie toe te passen op mensen die op het moment zelf niet meer kunnen aangeven dat ze dat willen.

Ook bij de Levenseindekliniek, waar veel ingewikkelde euthanasieverzoeken terecht komen, werden in het eerste jaar slechts 5 euthanasieverzoeken gehonoreerd. Daarbij ging het om mensen die nog wel konden aangeven dat zij niet meer verder wilden leven. In 2013 steeg dat aantal naar 24. In de laatste drie maanden meldden zich relatief veel mensen met dementie bij de Levenseindekliniek. Dat is “opvallend”, zegt de kliniek in haar novemberrapportage.

In de Levenseindekliniek is dementie na lichamelijke aandoeningen de meest voorkomende reden voor euthanasie.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Dokter, ik wil euthanasie
Verkenning Research Opnames Uitzending

13 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Wat is er voor nodig om te sterven op verzoek? En welke rol speelt de apotheker bij een euthanasieverzoek? De Monitor over de euthanasiepraktijk.
Alles over dit onderzoek