Ergotherapeuten hekelen ‘rolstoelbureaucratie’

maandag 20 juni 2016 Leestijd: 2 min.

Dreamstime /

Justus Cooiman

Redactie

justus.cooiman@kro-ncrv.nl

maandag 20 juni 2016 Leestijd: 2 min.

Mensen in een aangepaste rolstoel die verhuizen naar een verpleeghuis moeten regelmatig een nieuwe rolstoel aanvragen omdat gemeenten, leveranciers en zorgverzekeraars niet met elkaar samenwerken. Dat zeggen meerdere ergotherapeuten die zich bij ons melden. Ze merken dat hun cliënten verstrikt raken in een web van regels bij het meenemen van hun eigen rolstoel bij een verhuizing: ‘Niet de cliënten staan centraal, maar de regels.’

De ergotherapeuten reageren op onze eerdere artikelen over opmerkelijke regels over hulpmiddelen voor gehandicapten. Zo moest Niek van den Adel z’n op maat gemaakte rolstoel inleveren toen hij verhuisde naar een andere gemeente, tien kilometer verderop. Volgens de tipgevers gaat het ook mis als cliënten niet meer zelfstanding kunnen wonen en moeten verhuizen naar een verpleeghuis met 24 uur zorg per dag. De cliënten krijgen dan te maken met andere regels en geldstromen: ze gaan over van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Het probleem is dat deze regelingen niet op elkaar afgestemd zijn waardoor het lastig is om op maat gemaakte hulpmiddelen mee te verhuizen. Gemeenten willen dat de rolstoel weer wordt ingeleverd, omdat zij daarvoor hebben betaald. Vervolgens moet via het zorgloket van de verzekeraar een nieuwe rolstoel worden aangevraagd.

‘Nauwelijks overheveling van hulpmiddelen’

‘Er zijn teveel regelingen in Nederland,‘ zegt ergotherapeut Annemarie Remmerswaal. Ze werkt bij Sherpa, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt. Als ergotherapeut behandelt ze mensen met een beperking in de uitvoering van dagelijkse activiteiten. ‘Je moet precies weten voor welk hulpmiddel je waar terecht kan. Overheveling van hulpmiddelen is er niet of nauwelijks. Als we als ergotherapeuten erachter aan bellen kan het vaak wel, maar de mensen zelf weten het niet,’ aldus Remmerswaal.

‘Als ergotherapeuten moeten we heel vaak uitleg geven over de regelingen. Niet alleen aan de cliënten, maar ook aan de ondersteuners en soms zelfs bij de mensen bij de gemeente’, zegt de Annemarie Remmerswaal. ‘Het is geen onwelwillendheid’

Harting-Bank is één van de grootste leveranciers van hulpmiddelen in Nederland. ‘De intentie is er bij de verschillende partijen om wél samen te werken, maar schijnbaar gaat het in de praktijk niet altijd goed,’ zegt René Martens van Harting-Bank. Hij erkent dat er een spagaat is tussen de verschillende wetten en dat er gewerkt moet worden aan de communicatie tussen leveranciers, gemeenten en zorgloketten.

Volgens de branchevereniging Firevaned gaat het ‘enkele tientallen keren per jaar mis’. Dat heeft volgens woordvoerder Marieke Bendeler niet met onwelwillendheid te maken. ‘De communicatie tussen leveranciers en de zorgloketten verloopt soms stroperig.’ Het kan volgens Bendeler ook gebeuren dat leveranciers door de gemeenten te laat worden geïnformeerd over een verhuizing van een cliënt waardoor het niet meer mogelijk is om de op maat gemaakte rolstoel mee te nemen.

Firevaned is in gesprek met het ministerie om de verschillende wetten beter op elkaar te laten aansluiten. Ook heeft de branchevereniging een ‘verhuisregeling’ gemaakt voor gemeenten. Daarin staat hoe gemeenten bij een verhuizing van een cliënt beter kunnen samenwerken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten moet deze regeling nog verspreiden onder alle gemeenten in Nederland.

Kapitaalvernietiging

Ook de Tweede Kamer heeft eerder dit jaar aandacht besteed aan dit probleem. In maart werd een motie van Otwin van Dijk van de Partij van de Arbeid aangenomen om deze ‘reinste vorm van kapitaalvernietiging’ te voorkomen. Staatssecretaris Van Rijn zal in het najaar met een voorstel komen. Van Dijk stelt voor om een convenant te sluiten tussen de gemeenten, leveranciers en zorgkantoren over het overnemen van hulpmiddelen. Als dit onvoldoende effect heeft moet er een wet komen die de samenwerking beter regelt, want ‘niemand snapt dit,’ aldus Van Dijk.

Ook ervaring met dit onderwerp? Mail ons: tip insturen.

Lees meer over

Algemeen Algemeen
Verkenning Research Opnames Uitzending

1293 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Justus Cooiman Redactie
Lees verder
@justuscooiman

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

We krijgen dagelijks veel tips binnen over uiteenlopende onderwerpen. En lang niet altijd over de onderwerpen die we momenteel onderzoeken. Ook deze tips willen we u niet onthouden. Want wellicht h...
Alles over dit onderzoek