‘Er zijn teveel klinisch psychologen, maar het lukt niet om daar een rem op te zetten'

maandag 28 december 2015 Leestijd: 2 min.

Arjaan Wit /

Niels van Nimwegen

Verslaggever

niels.vannimwegen@kro-ncrv.nl

maandag 28 december 2015 Leestijd: 2 min.

Tipgevers in ons dossier Uitbuiting starters en stagiairs spreken over een ’stuwmeer’ van psychologen en orthopedagogen, een grote groep afgestudeerden die van de opleidingen komt en niet kan doorstromen naar de postmaster-opleidingen om geregistreerd psycholoog te worden. Hoe ontstaat dit ‘stuwmeer’ aan afgestudeerden?

De opleiding psychologie heeft een enorme aantrekkingskracht op schoolverlaters. Veel aankomende studenten willen een studie doen ‘om mensen te helpen’ en dat maakt de vooral de master Klinische Psychologie immens populair.

5000 studenten per jaar

Afgelopen jaar begonnen er circa 5000 studenten met de opleiding Psychologie aan 1 van de universiteiten en vorig jaar waren dat er zelfs 6000. Veel tipgevers vertellen ons dat zij vooraf en tijdens de opleiding niet goed zijn voorbereid op het gebrek aan betaalde banen. Arjaan Wit, opleidingsdirecteur van het Instituut Psychologie van de Universiteit Leiden spreekt dit tegen, maar hij erkent dat er sprake is van een ‘stuwmeer’ aan psychologen.

‘We hebben teveel klinisch psychologen, maar het lukt niet om daar een rem op te zetten. Landelijk krijgen we daar onderling met de Psychologie opleidingen de handen niet voor op elkaar te krijgen. Alleen de opleidingen in Leiden, Maastricht en Groningen hebben de bachelor met een numerus fixus gehandhaafd.’

Vicieuze cirkel

Vooral klinisch psychologen die behandelaar willen worden, veruit het merendeel van de basispsychologen, staan na hun afstuderen te springen om een opleidingsplek voor de GZ-opleiding. Maar zonder relevante werkervaring lukt het niet om zo’n opleidingsplek te vinden. Een vicieuze cirkel, want betaalde banen om die werkervaring op te doen zijn voor startende basispsychologen bijna niet te vinden. Vrijwel de enige mogelijkheid om de benodigde ervaring op te doen is het accepteren van een onbetaalde werkervaringsplek (wep). Veel afgestudeerden voelen zich gedwongen om gratis te gaan werken, als het ze al lukt om een wep-plek te vinden.

Geen belang beperking aantal studenten

De psychologie opleidingen die een numerus fixus hadden om de studentenaantallen te beperken hebben die de afgelopen jaren laten vallen waardoor de uitstroom aan studenten en het ‘stuwmeer aan psychologen’ alleen maar groter lijkt te worden. Niet zo verwonderlijk, want opleidingen krijgen betaald per student en hebben geen belang bij het terugdringen van de studentenaantallen. ‘Universiteiten hebben behoefte aan zoveel mogelijk studenten’, bevestigt Arjaan Wit. 'Niemand heeft er belang bij om de instroom te beperken. Het probleem speelt vooral bij de klinisch psychologen want zij maken zo’n 70 procent van alle studenten uit.’

Geen enkele betrokken partij lijkt dus belang te hebben om het aantal studenten te beperken. Integendeel. Universiteiten hebben behoefte aan zoveel mogelijk studenten, maar ook werkgevers in de GGZ en de GZ-opleiding lijken vooral te profiteren van het grote aanbod aan basispsychologen en orthopedagogen. Zij kunnen uit de grote pool van werkzoekenden de beste sollicitanten met de meeste werkervaring kiezen voor niet of nauwelijks betaalde wep-plekken. Voor elke wep’er 10 anderen, vertellen wep’ers ons, een situatie die uitbuiting in de hand kan werken.

Heb je ook te maken met de negatieve gevolgen van een overschot aan afgestudeerden? Of ben je bekend met de wijze waarop universiteiten dit kunnen beperken? Laat het ons weten : tip insturen

Lees meer over

Werk en inkomen Uitbuiting starters en stagiairs
Verkenning Research Opnames Uitzending

290 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Niels van Nimwegen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Voor veel pas afgestudeerden liggen de banen niet voor het opscheppen en kunnen werkgevers kiezen uit een overvloed aan werkgrage sollicitanten. Wat voor gevolgen heeft dit voor afgestudeerden? En ...
Alles over dit onderzoek