'Er is geen zwarte lijst met zorgondernemers'

donderdag 08 maart 2018 Leestijd: 3 min.

Daniëlle Nieuwold (voormalig cliënt Monte Christo) en vader Eddy / Uitzending PGB-fraude

Stephanie Sint Nicolaas

Redacteur

stephanie.sintnicolaas@kro-ncrv.nl

donderdag 08 maart 2018 Leestijd: 3 min.

Tientallen oud-cliënten en medewerkers tipten ons vorig jaar over pgb-instelling Monte Christo, ook actief onder de naam Stichting Phareon. We maakten een uitzending over de grote woorden en beperkte daden van deze zorgverlener. Hoewel cliënten veelvuldig melding maakten van tekort schietende zorg, bleef de zorgverlener toch actief. Vandaag verklaarde de rechtbank Monte Christo failliet. Maar betekent dat dan ook dat deze zorgverlener nooit meer met kwestbare pgb-cliënten mag werken? Dat is nog maar de vraag. 

Ons verhaal over Monte Christo begint bij twee oud-cliënten, Chantal en Dominic. Zij vinden dat de begeleiding die zij van Monte Christo kregen, niet in verhouding stond tot de hoogte van hun persoonsgebonden budget (pgb). Dominic en Chantal geven aan dat ze zich aan hun lot overgelaten voelen.

Alleen op een zolderkamer
Nadat we hun verhaal publiceren, worden we benaderd door een moeder van een voormalig cliënt van Monte Christo. Zij vertelt dat haar dochter van 16, die met gedragsproblematiek kampt, in haar eentje op een zolderkamer werd ondergebracht en geen noemenswaardige begeleiding kreeg van de instelling. Uiteindelijk worden we benaderd door tientallen oud-medewerkers en voormalig cliënten. Uit hun klachten komt het beeld naar voren van een instelling die cliënten met mooie woorden verleidt om hun zorg daar in te kopen. Maar van die zorg zou vervolgens maar weinig terecht komen.

Zestien meldingen
We willen graag tekst en uitleg van de zorgverlener, maar die wil niet inhoudelijk ingaan op onze vragen. Bij al onze tipgevers gaan we na of zij hun klacht(en) bij een of meerdere instanties hebben neergelegd. In totaal blijken er al 16 klachten te liggen bij verschillende partijen, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de politie en verschillende zorgkantoren. Waarom kan deze zorgverlener met kwetsbare cliënten blijven werken?
Die vraag stelden we in 2016 aan de inspectie, die toeziet op de kwaliteit van de geleverde zorg. We horen van de Inspectie dat er in mei 2016 een eerste inspectiebezoek aan de instelling heeft plaatsgevonden. Op zeven van de twaalf beoordeelde punten voldeed de zorg van Monte Christo/Stichting Phareon niet. De instelling krijgt van de inspectie ruimte om zich te verbeteren. In september 2016 meldt de inspectie dat er verbetering heeft plaatsgevonden, maar dat vier van de zeven ‘onvoldoendes’ nog steeds onvoldoende zijn. Daarom laat de inspectie aan de instelling weten dat er vervolgtoezicht zal plaatsvinden.

Geen zinvolle dagbesteding, geen deskundig personeel
Door een tipgever worden we erop gewezen dat er opnieuw een inspectiebezoek heeft plaatsgevonden en er een nieuw rapport van de inspectie ligt. Het rapport beschrijft de verschillende punten waarin de zorg van Monte Christo/Phareon volgens de inspectie tekort schiet. We lezen bijvoorbeeld dat: ‘uit de cliëntendossiers niet blijkt dat de cliënten/cliëntvertegenwoordigers aantoonbaar betrokken waren bij de beschrijvingen van de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bleek niet dat de wensen en behoeften van de individuele cliënt de basis voor de zorgdoelen waren. Zo trof de inspectie in de drie dossiers die zij inzag exact dezelfde zorgvragen aan, terwijl de cliënten met uiteenlopende problematiek te maken hadden.’

Incomplete dossiers
Dossiers van cliënten zijn niet compleet, schrijft de inspectie, en er is in de dossiers geen aandacht voor de psychiatrische problematiek van cliënten. In lijn met de eerdere verhalen van onze tipgevers schrijft de Inspectie dat de zorginstelling niet aantoonbaar zorgt voor een zinvolle dagbesteding voor de cliënten. Voortgangsgesprekken tussen begeleiders en cliënten vinden niet structureel plaats.
En op de begeleiding van de instelling is wel meer aan te merken. De Inspectie schrijft dat Monte Christo/Phareon ‘geen inzicht heeft in de kennis en kunde van de betrokken medewerkers.’ De instelling werkt met zzp’ers van wie de deskundigheid niet op papier kan worden aangetoond. De Inspectie schrijft dat de bestuurder van de instelling de begeleiding van de cliënten grotendeels zelf doet, maar de zorgdossiers van de cliënten helemaal niet kent.

Faillissement
Vandaag verklaarde de rechtbank Noord-Nederland Monte Christo failliet (bron: RTV Drenthe). Maar betekent dat dan ook dat de bestuurder van de stichting nooit meer een pgb-instelling mag starten? Deze bestuurder heeft door de jaren heen talloze stichtingen en BV’s opgericht en opereert onder allerlei verschillende namen. Als zij opnieuw een doorstart maakt, wat doet de inspectie dan? We legden dat vorig jaar aan de Inspectie voor. Het antwoord: ‘De IGZ heeft geen ‘zwarte lijst’ met zorgondernemers. Een zorgondernemer kan na het sluiten van een organisatie weer een nieuwe zorgorganisatie beginnen.’

Oproep
Heb jij naar aanleiding van dit verhaal een tip voor ons over persoonsgebonden budgetten? Heb jij bijvoorbeeld als cliënt ervaring met een instelling die zorg leverde waar je niet tevreden over was? En pakken de toezichthoudende instanties wel genoeg door op het moment dat er klachten zijn? Laat het ons weten!

Lees meer over

Gezondheid en zorg PGB-fraude
Verkenning Research Opnames Uitzending

PGB-fraude

Verkenning

We krijgen diverse tips binnen over zorgboerderijen en onderzoeken of het zorggeld wel besteed wordt waarvoor het bedoeld is, namelijk de zorg voor cliënten.

Deel jouw ervaring 35 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 27 november 22:30u, NPO2

403 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Stephanie Sint Nicolaas Redacteur

Stephanie Sint Nicolaas voltooide na een bachelorstudie geschiedenis een master Journalistiek en Nieuwe Media. Ze werkte voor zowel radio (Radio 1) als voor verschillende journalistieke televisieprogramma's (Knevel en van den Brink, Rondom 10, Debat op 2, Altijd Wat). In haar vrije tijd fotografeert ze graag en net als in haar redactiewerk is het doel om bijzondere verhalen van mensen in beeld te brengen. Voor De Monitor deed ze research, en filmt en monteert ze nu video's voor social media.

Lees verder
@stephsint

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kun je zelf je zorg inkopen bij een zorgverlener. Maar hoe makkelijk kan er door zorginstellingen misbruik gemaakt worden van kwetsbare zorgbehoevenden met een...
Alles over dit onderzoek