Enquête: Driekwart van medewerkers in huishoudelijke verzorging ziet onwenselijke situaties ontstaan

vrijdag 26 februari 2016 Leestijd: 3 min.

Teun 11 copy /

Thomas Mulder

Datajournalist

thomas.mulder@kro-ncrv.nl

vrijdag 26 februari 2016 Leestijd: 3 min.

Bijna driekwart (72%) van de medewerkers in de huishoudelijke verzorging ziet onwenselijke situaties, als vereenzaming en vervuiling, ontstaan bij cliënten door het korten op uren hulp. Dat blijkt uit een enquête die we hielden onder 629 medewerkers huishoudelijke verzorging. Zij vulden de vragenlijst in voor ons dossier Zorg in de gemeente.

We onderzoeken de problemen die spelen bij thuiszorgorganisaties. Dat er veel problemen zijn blijkt wel uit het aantal tipgevers dat zich meldt. Wat zijn die problemen? En wat zijn de gevolgen voor medewerkers en cliënten?

Resultaten enquête

We krijgen onder andere veel te horen over verslechterde arbeidsvoorwaarden. Voor ons reden om in samenwerking met FNV een enquête te houden. We leggen de medewerkers vragen voor over hun arbeidsomstandigheden, maar ook over hun cliënten. Welke gevolgen van de bezuinigingen zien zij in de dagelijkse praktijk? Aan de hand van een vragenlijst proberen we de problemen onder de medewerkers in de huishoudelijke verzorging te verzamelen en op te tekenen. Hieronder de belangrijkste uitkomsten.

Afbeelding resultaten enquete_1.jpg

We zien onder andere dat een ruime meerderheid de reistijd (wanneer de medewerker van de ene naar de andere cliënt reist) niet door de werkgever krijgt uitbetaald. Deze situatie komt overeen met het beeld dat werd geschetst tijdens een bijeenkomst over de onvrede van thuiszorgmedewerkers uit de regio Rivierenland. Sommigen krijgen die reistijd niet uitbetaald, net als 62% van de ondervraagden. Verder zegt 22% van de medewerkers in de huishoudelijke verzorging dat in zijn of haar organisatie de cao niet wordt nageleefd. 67% is van mening dat de werkgever niet had moeten instemmen met de (te lage) prijs die de gemeente biedt. Ook zegt 63% van de ondervraagden dat omdat hij of zij in dezelfde tijd meer werk moet verrichten en meer cliënten moet bezoeken, het werk en de kwaliteit van de ondersteuning eronder lijdt.

Afbeelding resultaten enquete_2.jpg

Precies de helft van de medewerkers in de huishoudelijke verzorging geeft in onze enquête aan dat ze in eigen werktijd doorwerken, omdat ze anders de werkzaamheden niet afkrijgen. Het is een herkenbaar probleem. Eerder spraken we met tipgever Angelique Hage. De thuiszorgmedewerkster vertelde dat haar werk steeds meer lijkt op een vrijwilligersbaantje. Omdat Angelique het huis van haar cliënten niet vuil wil achterlaten, werkt ze regelmatig door in haar eigen tijd.

Evident daaraan is ook de uitslag dat 48% van de thuiszorgmedewerkers van mening is dat cliënten geen goede huishoudelijke zorg meer krijgen door bezuinigingen. 56% zegt dat in zijn of haar organisatie de arbeidsomstandigheden in de afgelopen jaren zijn verslechterd.

Afbeelding resultaten enquete_3.jpg

72% ziet onwenselijke situaties ontstaan door het korten op huishoudelijke hulp. Van die 72%, ziet driekwart dat voornamelijk terug in de vervuiling van het huis. Ook ziet 43% dat zijn of haar cliënt gewond raakt doordat de cliënt zelf probeert huishoudelijke klussen te doen terwijl ze daar niet toe in staat zijn. Het korten op de huishoudelijke hulp heeft ook betrekking op de vervuiling in het huis. 75% ziet dit namelijk terug bij zijn of haar cliënt. 66% ziet vereenzaming, terwijl 28% vervuiling van de cliënt opmerkt. Tot slot ziet 12% ondervoeding en of uitdroging van de cliënt voorkomen door het korten op de huishoudelijke verzorging.

Opmerkingen

Aan het einde van de enquête laten veel medewerkers een opmerking achter.

‘Cliënten zitten soms weken zonder hulp, omdat er geen vervanging is bij ziekte of vakantie.’

Ook dit is geen onbekend verhaal, het komt vaker voor dat mensen onverhoopt zonder hulp zitten. Eerder in ons onderzoek meldde Luuk de Jonge zich bij ons. De thuiszorgmedewerker bij zijn 85-jarige moeder was ontslagen, maar er was niemand van de thuiszorgorganisatie die de medewerker verving. Het resultaat: de oude vrouw kwam weken zonder hulp te zitten.

Vooral de werkdruk, dat alles op tijd af moet zijn, blijkt een groot probleem.

‘Het enige wat veranderd is, is dat ik nu in twee of anderhalf uur werk moet doen waar ik anders drie uur voor had. En dat valt niet mee. Ik wil toch net als vele andere collega’s een goed product afleveren.’

Maar ook het plezier in het werk neemt af:

‘Alles is harder en zakelijker aan het worden. Ik ervaar ook veel stress doordat je minder tijd hebt. Mijn werkplezier is een stuk minder geworden.’

Uitzending Zorg in de gemeente

Aankomende zondag staat onze uitzending volledig in het teken van Zorg in de gemeente, met daarin nog meer over de resultaten van de enquête. Wil je alle resultaten op je gemak nalezen? Dat kan hier.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Zorg in de gemeente
Verkenning Research Opnames Uitzending

206 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Thomas Mulder Datajournalist

Het oog wil ook wat en daarom hebben we Thomas Mulder in ons team. Hij is naast journalist ook ontwerper en voorziet artikelen, online producties en video’s van graphics. Daarnaast werkt Thomas ook inhoudelijk mee aan verschillende onderzoeken en daarbij zet hij innovatieve technieken in zoals geolocating en scraping. Met zijn creativiteit en multifunctionaliteit zorgt hij voor de nodige dynamiek in de dossiers.

Lees verder
@thomassmulder

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

In het dossier Zorg in de gemeente onderzoeken we of de kwaliteit van de zorg verbetert of verslechtert nu de gemeenten verantwoordelijk zijn. We onderzoeken de gevolgen voor cliënten met een ...
Alles over dit onderzoek