Ella Kalsbeek (LHV): ‘Artsen worden door gemeenten onder druk gezet om medische gegevens te delen.’

dinsdag 17 november 2015 Leestijd: 2 min.

kalsbeek /

Judith Meulendijks

Redacteur

judith.meulendijks@kro-ncrv.nl

dinsdag 17 november 2015 Leestijd: 2 min.

We interviewen Ella Kalsbeek, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), voor ons dossier ‘Zorg in de gemeente’. Er wordt in sommige gemeenten slordig omgegaan met de privacy van jongeren en kinderen die via de jeugdwet hulp krijgen, zo blijkt uit ons onderzoek.

Ook huisartsen maken zich ernstig zorgen over de privacy van kinderen en jongeren die te maken hebben met de jeugdwet, zo vertelt Kalsbeek.

‘Wij horen inderdaad dat artsen daar zorgen over hebben. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste vinden artsen dat er door gemeenten soms teveel informatie wordt gevraagd aan hen. Artsen, maar ook patiënten, worden door gemeenten onder druk gezet om medische gegevens te delen, terwijl ze dat niet willen,’ aldus Kalsbeek. Het gaat over medische informatie die gemeenten zeggen nodig te hebben om te bepalen of een kind jeugdhulp moet krijgen. De regel is dat ouders toestemming moeten geven voor het opvragen van die informatie bij hun arts en dat zeker niet hele dossiers mogen worden opgevraagd.

Kalsbeek: ‘Huisartsen geven die gegevens dan niet, maar patiënten voelen zich misschien onder druk gezet om die gegevens wel te geven of om toestemming te geven om die gegevens op te vragen. Ouders zijn bang dat de behandeling van hun kind anders niet wordt betaald.’

Wijkteam

Ten tweede vinden huisartsen het zorgelijk dat medische gegevens in een wijkteam worden besproken, waar ook niet-hulpverleners zonder medisch beroepsgeheim bij zitten. Kalsbeek: ‘Daar zijn artsen heel ongelukkig over. Het is voor artsen onduidelijk wie in de wijkteams zitten en wie – daardoor- mogelijk toegang heeft tot de informatie die zij aan het wijkteam zouden verstrekken.’

Systemen

Tot slot zijn huisartsen gewend om medische gegevens via beveiligde systemen te delen en constateren zij dat gemeenten dat nu vaak niet doen. ‘In de uitwisseling van informatie met wijkteams en gemeenten worden deze systemen vaak niet gebruikt. Dus ook dat is een zorgenpunt.’ De LHV ziet bij gemeenten nog grote onbekendheid met de regels en veilige methodes om medische gegevens uit te wisselen en op te slaan.

Oplossing

Wat is nu de oplossing voor dit privacy-probleem? Kalsbeek: ‘De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) moet samen met de huisartsen en de jeugdhulporganisaties kijken hoe we dit beter moeten inrichten. We moeten veel preciezer aangeven wat wel en wat niet mag zodat jeugdhulpverleners, maar ook gemeente-ambtenaren meer houvast krijgen. Het medisch beroepsgeheim moet veilig zijn, zodat ook patiënten zich veilig voelen.’

We interviewen Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG, later deze week.

Heeft u ook ervaring met de jeugdwet, als ouder of als ambtenaar? Laat het ons weten! DeMonitor@kro-ncrv.nl

Links:

o Uitkomsten LHV enquête jeugdzorg

o Reactie LHV op de tijdelijke regeling voor uitwisseling van jeugdzorggegevens

Lees meer over

Gezondheid en zorg Zorg in de gemeente
Verkenning Research Opnames Uitzending

206 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Judith Meulendijks Redacteur

Judith Meulendijks bijt zich graag vast in onderwerpen. Zij maakt graag helder vertelde verhalen over falende overheidsprocessen, en dan vooral over de mensen die daarvan het slachtoffer zijn. Ze heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en probeert met haar werk als journalist bij De Monitor de samenleving een beetje beter te maken. Tipgevers, zeker ook van buiten de Randstad, kunnen bij haar terecht voor een luisterend oor. Zij worden echter niet op hun blauwe ogen geloofd; boven alles moet een verhaal kloppen. Judith’s interesse is breed, maar ligt in hoge mate bij justitie, zorg, digitalisering en (medische) privacy.

Lees verder
@judith_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

In het dossier Zorg in de gemeente onderzoeken we of de kwaliteit van de zorg verbetert of verslechtert nu de gemeenten verantwoordelijk zijn. We onderzoeken de gevolgen voor cliënten met een ...
Alles over dit onderzoek