Druk op mantelzorger steeds groter: ‘Als je mensen over de kling wil jagen, dan moet je dit doen’

zaterdag 21 mei 2016 Leestijd: 2 min.

teun_04_1 /

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

zaterdag 21 mei 2016 Leestijd: 2 min.

In samenwerking met Per Saldo, de vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb), ondervroegen we de afgelopen week ruim 2500 pgb-houders over de gevolgen van de recente hervormingen in de zorg. Voor ons dossier Mantelzorg willen we weten wat de consequenties zijn voor de mantelzorgers. Wat opvalt is dat veel mensen die jarenlang betaald werden voor de zorg die ze leverden aan een familielid nu flink gekort worden. Zo schrijft een pgb-houder: ‘Als het geld teruggetrokken wordt, dan zit de familie onmiddellijk in de schulden! Als je mensen meer over de kling wil jagen, dan moet je dit doen.’

Veel mantelzorgers hebben in het verleden hun baan opgezegd of zijn minder gaan werken om te kunnen zorgen voor hun hulpbehoevende familielid. Een vergoeding uit het pgb kon de inkomstenderving vaak deels opvangen. Sommige respondenten schrijven dat hun familielid nu weer moet gaan werken omdat de vergoeding verminderd is.

‘Jaren is het goed gegaan en nu mag het opeens niet meer. Ik heb mijn baan opgegeven en die uren vallen weg voor mij. (…) Dat betekent voor mij een nog groter probleem, namelijk minder uren, minder inkomsten, werk zoeken en voor je kind zorgen. Met andere woorden: het wordt nog zwaarder. Is dat dan de bedoeling van zorg in Nederland?’

‘Mijn moeder regelt veel voor mij en zij mocht ook niet meer betaald worden. Terwijl ze op een gegeven moment haar baan heeft opgezegd omdat de werkdruk te hoog werd. Ze kan nu geen betaald werk meer vinden. Hoe moet dat? Hoe gaat dat verder?’

'Mijn moeder kan nu geen betaald werk meer vinden. Hoe moet dat? Hoe gaat dat verder?'

Lagere vergoeding

Voor de zorgende familieleden zijn er twee grote veranderingen in hun vergoeding. Ten eerste is het uurloon voor velen omlaag gegaan. Sinds 2014 geldt voor zorg door iemand uit het sociaal netwerk landelijk een lager tarief van 20 euro per uur, terwijl dit bedrag voor een professionele zorgverlener 2 a 3 maal hoger is. Gemeenten mogen dit bedrag ook lager vaststellen. Daarnaast zijn veel gemeenten überhaupt terughoudend in het toekennen van een vergoeding voor zorg door een familielid. Ze kennen bijvoorbeeld minder uren toe, of vergoeden de zorg door een familielid in het geheel niet meer.

‘Toen mijn partner de zorg op zich nam, kregen wij te horen dat de zorg in eigen hand houden slechts een fractie aan kosten was tegenover opname. Toen was het goed om te doen en nu word je gestraft.’

'Toen was het goed om te doen en nu word je gestraft.'

Veel respondenten zijn het met deze reactie eens: door de zorg door een familielid te laten verrichten, besparen we de overheid juist veel geld.

‘Mijn partner heeft zijn baan opgezegd om te voorkomen dat ik in een instelling moet. Ik vind dat dat wel beloond mag worden. Als ik 7 dagen per week in een instelling verblijf dan is de overheid veel meer geld kwijt aan mij.’

We schreven eerder al over betaalde zorg door familieleden. Veel mantelzorgers die ook betaald krijgen voor de zorg die ze leveren, zijn het beu weggezet te worden als profiteurs. Ook in de enquête blijkt dat weer een heikel thema:

‘We moeten eens af van het negatieve imago en beeldvorming die het pgb steeds meer gaat krijgen. Mensen hebben hun oordeel al klaar als het om inzetten van familie gaat.’

Veel respondenten zetten de argumenten nog eens op een rij:

‘Er is schaamte dat mensen er geld voor vragen, maar tegelijk is er geen mogelijkheid om een baan buitenshuis te doen. Of mensen doen het toch omdat het budget onvoldoende is en draaien na jaren door of raken uitgeput. Dat betekent dat het budget twee doelen dient: de budgethouder ondersteunen en familie, die voor zoveel extra kosten staat en niet op een andere manier kan verdienen, financieel op de been houden.’

Resultaten enquête

Alle resultaten van de enquête onder de leden van Per Saldo zullen we presenteren in onze uitzending van zondag 5 juni, over de toenemende druk op de mantelzorger.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Mantelzorg
Verkenning Research Opnames Uitzending

Mantelzorg

Research

Deel jouw ervaring 55 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 05 juni 22:35u, NPO2

250 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Zorg rondom ouderen thuis wordt zoveel mogelijk afgeschaald om de kans op besmetting met het coronavirus te voorkomen en capaciteit vrij te maken voor noodzakelijke zorg. Wat zijn de gevolgen?
Alles over dit onderzoek