Docenten: ‘Ranglijsten scholen gaan ten koste van leerlingen en innovatie onderwijs’

vrijdag 26 februari 2016 Leestijd: 2 min.

Interview Dick van der Wateren_0 /

Evita Bloemheuvel

editor

@Evita Bloemheuvel

vrijdag 26 februari 2016 Leestijd: 2 min.

Een middelbare school kiezen is tegenwoordig een hele uitdaging. Waar moet je als ouder op letten? In ons dossier Eindexamens komen meerdere onderdelen voorbij. Uiteraard kijken ouders naar de docenten, sfeer en veiligheid op school. Maar ook spreken we ouders die steeds meer gefocust zijn op de slagingspercentages en gemiddelde cijfers van een school.

Jaarlijks verschijnen de ranglijsten van scholen van RTL-Nieuws, Elsevier en de Keuzegids. De ranglijstenmarkt blijft in ontwikkeling. De laatste jaren zijn de websites scholenkeuze.nl en scholenopdekaart erbij gekomen. Ook is er sinds 2013 een lijst van excellente scholen, een initiatief van het Ministerie van Onderwijs.

Meerdere factoren

Docent Dick van der Wateren vertelt ons dat de lijstjes volgens hem totale onzin zijn. ‘Deze lijstjes doen absoluut geen recht aan wat er in scholen gebeurt. Het gaat alleen over de examenresultaten. Het gaat niet over alle andere dingen waar scholen mee te maken hebben.’ De docent geeft ouders het advies naar meerdere factoren te kijken dan alleen de ranglijsten.

Weinig ruimte voor innovatie

Dick van der Wateren vertelt ons dat scholen meer druk ervaren door deze ranglijsten en hierdoor sneller geneigd zijn trucs toe te passen in het onderwijs. Zo blijkt al snel in ons onderzoek dat scholen er van alles aan doen om de resultaten zo hoog mogelijk te houden. Dit gaat van zittenblijven en afstromen tot aan ‘wurgcontracten’ in het eindexamenjaar. Wie gemiddeld te lage cijfers haalt, mag niet eens meedoen aan het examen.

‘Kinderen krijgen veel minder kansen door deze ranglijsten.'

Docent Jelmer Evers

Ook Jelmer Evers, schrijver van de boeken Het Alternatief en Flip the system, vindt dat scholen niet meer beoordeeld moeten worden op de slagingspercentages en cijfers, maar dat er een mix moet zijn van verschillende factoren. Evers legt uit dat deze fout volgens hem niet alleen bij de overheid ligt.

‘RTL en Elsevier trekken veel bezoekers met deze ranglijsten. Media zijn op zoek naar sensatie en een breder publiek. Met deze cijfers maken ze daar goed gebruik van’, vertelt de docent. Een mogelijke oplossing zou volgens hem zijn dat de media stoppen met een eindcijfers aan de resultaten te hangen en de ouders meer ruimte te geven zelf een conclusie te trekken.

Een ander nadeel dat Evers signaleert, is dat er weinig ruimte nog is voor innovatie van het huidige onderwijssysteem. Hij is voorstander van docenten die meer initiatief nemen in het onderwijs. ‘De ruimte voor innovatie op papier is groot, maar in werkelijkheid is dat niet zo’, legt de docent uit. ‘De school waar ik lesgeef kwam soms slecht uit de lijsten terwijl dit niet terecht is. Onze school steekt veel tijd en energie in nieuwe lesmethodes, maar er is weinig ruimte om iets nieuws te proberen. Als het slecht uitpakt in de cijfers heeft dit meteen gevolgen’, aldus Evers.

Het gebrek aan innovatie en het bestaan van ranglijsten gaan volgens de docent uiteindelijk ook allemaal ten koste van de leerling. ‘Kinderen krijgen veel minder kansen door deze ranglijsten: scholen laten hen sneller afstromen naar een lager niveau om gegevens positief te beïnvloeden.’

Wij gaan verder met ons onderzoek naar eindexamens. Wil je ook reageren? Laat het ons weten via tip insturen.

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Eindexamens
Verkenning Research Opnames Uitzending

50 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Evita Bloemheuvel

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Wie een goede middelbare school zoekt heeft hem zo gevonden. Want alle schoolprestaties worden bijgehouden. Vooral het slagingspercentage speelt een grote rol. Maar wat zegt dat cijfer? Is een scho...
Alles over dit onderzoek