Directeur over onwettig contract: ‘Het is een middel om leerlingen te laten excelleren.’

dinsdag 23 februari 2016 Leestijd: 2 min.

Wim Langens /

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

dinsdag 23 februari 2016 Leestijd: 2 min.

Directeur Wim Langens van het Fortes Lyceum in Gorinchem reageert op de kritiek dat hij een leerling met een contract uit probeerde te sluiten van deelname aan het eindexamen. Hij zegt niet geweten te hebben dat hij een leerling niet voorwaardelijk mocht bevorderen tot het eindexamenjaar. Het Fortes Lyceum legde een leerling die van 4 Havo naar 5 Havo ging een contract voor waarin hij voorwaardelijk werd bevorderd tot het eindexamenjaar.

Excelleren

Toen de leerling uiteindelijk in het examenjaar te horen kreeg dat hij niet mee zou mogen doen aan het eindexamen tekende hij protest aan tegen het besluit van de school, en met succes. De wet op het middelbaar onderwijs zegt dat een leerling niet voorwaardelijk bevorderd mag worden tot het eindexamenjaar. Volgens Langens probeerde hij de leerling juist te motiveren met het contract: ‘Het is een middel om leerlingen te laten excelleren.’ We interviewden Langens voor onze eerste uitzending in het dossier Eindexamens van zondag 6 maart.

Het zit Langens dwars dat hij zich moet verantwoorden terwijl hij een leerling juist de kans heeft geboden om over te gaan naar het examenjaar die anders wellicht was blijven zitten. Langens: 'De leerling krijgt het voordeel van de twijfel en ik krijg de cameraploeg op bezoek.' De directeur denkt overigens niet dat de leerling het zal gaan halen, maar ‘ik heb mijn team opgeroepen om er alles aan te doen om die leerling te laten slagen.’

Uit het contract:

‘Volgens afspraak is [leerling] voorwaardelijk bevorderd naar havo5. In de tweede week van januari bekijken we of [leerling] voldoet aan de zak-/slaagnorm. Als dit niet het geval is trekt [leerling] zich terug van het eindexamen en vervolgt hij zijn schoolloopbaan in het Middelbaar Beroepsonderwijs.’

Onderwijsjurist Katinka Slump spreekt over ‘wurgcontracten’ die bedoeld zijn om het slagingspercentage niet negatief te beïnvloeden. Een slechte leerling heeft een grote kans te zakken voor het examen met als gevolg een lager slagingspercentage voor de school. Voor ouders van toekomstige leerlingen en de onderwijsinspectie speelt het slagingspercentage een grote rol in de beoordeling van een school.

Kansenschool

Langens ontkent dat een mogelijk negatieve invloed op het slagingspercentage een reden was om deze leerling uit te sluiten van het eindexamen. Al erkent hij dat er een druk is op scholen om goede cijfers te presenteren. Langens: 'Nu zitten we zowel qua doorstroom (aantal zittenblijvers) en qua examenresultaten lekker boven het gemiddelde. Dat is fijn, ik geef het eerlijk toe.' Maar de cijfers zijn voor hem minder belangrijk dan het oordeel van ouders en leerlingen. Volgens hem staat zijn school bekend als een kansenschool, een school waar leerlingen uitgedaagd worden om net een niveau hoger te doen. ‘Dat is voor mij veel belangrijker, daar steek ik veel meer energie in.’

Oproep

Ben jij of ken jij een leerling die een dergelijk contract heeft getekend? Of werk je op een school waar eindexamenleerlingen worden uitgesloten bij onvoldoende resultaten? Tip ons: demonitor@kro-ncrv.nl

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Eindexamens
Verkenning Research Opnames Uitzending

50 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Wie een goede middelbare school zoekt heeft hem zo gevonden. Want alle schoolprestaties worden bijgehouden. Vooral het slagingspercentage speelt een grote rol. Maar wat zegt dat cijfer? Is een scho...
Alles over dit onderzoek