‘Die zorginstelling heeft mijn zoon een pgb aangesmeerd’

maandag 26 september 2016 Leestijd: 3 min.

ANP administratie PGB /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

maandag 26 september 2016 Leestijd: 3 min.

Onlangs publiceerden we een artikel over Anne Huisman in ons dossier pgb-fraude. Zij werd gedupeerd door een zorginstelling. Na een lange strijd voor de rechter hoefde ze uiteindelijk de pgb-schuld van 48.000 euro niet te betalen. Het zorgkantoor gaat dat nu proberen rechtstreeks te verhalen bij de zorginstelling. We krijgen nog een tip binnen over diezelfde zorginstelling. ‘Ze hebben mijn zoon een pgb aangesmeerd,’ laat Agnes van der Schuur ons weten.

‘Hij kwam op een gegeven moment thuis en zei dat hij een goedkope en mooie kamer had gevonden bij een woonbegeleidingsinstelling. Binnen no time had hij een gesprek met de directeur, die had gezegd dat mijn zoon kon komen zodra ze voor hem een pgb hadden geregeld. Het is allemaal buiten mij om gebeurd, maar schijnbaar ging het allemaal heel makkelijk. Mijn zoon hoefde zelfs niet gezien te worden voor de indicatie. Uiteindelijk heeft hij een ‘cluster 4 indicatie’ gekregen. Te bizar voor woorden, want dat betekent dat hij zelfs onder de douche geholpen zou moeten worden!’ Volgens Agnes mankeert haar zoon niks en zag hij ook andere jongeren bij deze instelling, die geen pgb zouden moeten ontvangen.

Fraudeonderzoek

De zoon van Agnes trok in bij de zorginstelling. Hij woonde er op een mooie kamer, maar kreeg nauwelijks tot geen begeleiding, aldus zijn moeder. ‘Sterker nog: er is nooit een zorgplan voor hem opgesteld. Hij wilde niet dat ik me ermee bemoeide, dus het enige wat ik kon doen was hem waarschuwen dat hij niks moest ondertekenen. En daar heeft hij gelukkig naar geluisterd.’ Ook mailde de moeder het zorgkantoor Zilveren Kruis meerdere keren over haar vermoedens van fraude. ‘Die wilde aanvankelijk helemaal niets doen. Pas toen ik contact zocht met de lokale pers en er meerdere artikelen werden geplaatst, ging men het serieus nemen. Zilveren Kruis heeft een onderzoek ingesteld, zeggen ze, maar volgens mij willen ze alles onder het tapijt vegen. Immers hebben medewerkers van het zorgkantoor ook jarenlang facturen van deze zorginstelling klakkeloos goedgekeurd. Ik heb dus geen idee, ondanks dat ik meerdere keren navraag heb gedaan, wat de uitkomsten zijn van het fraudeonderzoek; men reageert eenvoudigweg niet op mijn mail.’

We bellen het zorgkantoor Zilveren Kruis en het blijkt inderdaad dat ze bezig zijn met een onderzoek naar de betreffende zorginstelling waar zowel Agnes als Anne het over hebben. Persvoorlichter Christine Rompa: ‘Wij doen onderzoek omdat een meerdere cliënten hebben aangegeven dat ze niet alles kunnen verantwoorden als budgethouders. En omdat ze het idee hebben dat de instelling gefraudeerd heeft. Wij kijken nu of dat vermoeden klopt. Maar het is lastig voor ons, want we moeten ons aan de wet- en regelgeving houden en dat betekent dat we de schuld altijd bij de budgethouder neer moeten leggen. Die zijn en blijven verantwoordelijk. We kijken wel samen met het ministerie van VWS hoe we bij een aantal gevallen het geld rechtstreeks bij de zorgaanbieder terug kunnen krijgen. We hebben nu 185 dossiers lopen bij zeven verschillende zorginstellingen waar vermoedens zijn van fraude. Bij 135 is inmiddels vastgesteld dat de budgethouders niet op de hoogte waren van misleiding door een zorgaanbieder. Het gaat vaak om kwetsbare mensen, die gedupeerd zijn. Die hebben meestal geen administratie of snappen het niet. Dus het kost veel tijd: elk dossier moet we goed bekijken. Bovendien is wat we nu doen eigenlijk tegen wet- en regelgeving in. We kunnen niet zomaar rechtsreeks een zorginstelling een vordering sturen, daarvoor moeten we dan weer eerst toestemming van het Ministerie van VWS krijgen.’

Fraude

Toen de zoon van Agnes op kamers ging bij het woonbegeleidingstraject, hield zij haar hart vast. ‘Er werd een speciale rekening geopend waarop het pgb gestort kon worden. Maar in één keer 60 duizend euro storten op een rekening van een 18-jarige jongen die op dat moment niet heel goed met geld om kan gaan, vind ik niet echt verantwoordelijk… Want ondanks het feit dat er een stichting budgetbeheer tussen zat, zou mijn zoon als budgethouder hoofdverantwoordelijk voor het geld zijn.’ Agnes zat er bovenop zover ze kon, maar uiteindelijk werd haar zoon op straat gezet, ‘heel toevallig precies toen hij weigerde declaraties voor verleende zorg te tekenen’. De zorginstelling is vervolgens een civiele procedure tegen hem begonnen. Hij moet hen 15.314 euro betalen voor begeleiding en ondersteuning die ze hem zouden hebben gegeven, lees ik in documenten die Agnes mij laat zien. Maar wat voor begeleiding en ondersteuning dat dan precies is, staat er eigenlijk niet duidelijk in.

Vorige week werden de getuigen gehoord in de zaak en daarin kwam ook een fraudespecialist van de afdeling speciale zaken van het Zorgkantoor aan het woord. In het proces-verbaal lezen we dat hij tegenover de rechter verklaart: ‘De zoon van Agnes vond dat hij geen zorg had ontvangen maar alleen een slaapplaats had gehad en dat er verder weinig naar hem werd omgekeken. Naar aanleiding van deze informatie hebben wij extra stukken opgevraagd. Deze definitieve stukken zijn door het Zorgkantoor beoordeeld en die heeft geconcludeerd dat de daarin genoemde zorgomschrijvingen niet vanuit de AWBZ betaald mogen worden. Ik weet niets van indicatiestellingen en de zorg die daarbij hoort.’ Ook geeft de fraudespecialist aan dat ze verder onderzoek gaan doen, maar dat dit vertraging oploopt ‘onder andere vanuit het ministerie.’

Na dit getuigenverhoor heeft Agnes goede hoop dat ze de zaak zullen winnen.

Vermoeden?

Heb je ook het vermoeden dat jou of je kind een pgb is ‘aangepraat’ of dat een zorginstelling ‘gebruik’ maakt van het pgb zonder daarvoor de goede zorg te leveren, dan horen we het graag. Mail je verhaal of tip naar: tip insturen.

Lees meer over

Gezondheid en zorg PGB-fraude
Verkenning Research Opnames Uitzending

PGB-fraude

Verkenning

We krijgen diverse tips binnen over zorgboerderijen en onderzoeken of het zorggeld wel besteed wordt waarvoor het bedoeld is, namelijk de zorg voor cliënten.

Deel jouw ervaring 35 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 27 november 22:30u, NPO2

406 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kun je zelf je zorg inkopen bij een zorgverlener. Maar hoe makkelijk kan er door zorginstellingen misbruik gemaakt worden van kwetsbare zorgbehoevenden met een...
Alles over dit onderzoek