'De politie zal het drukker krijgen met verwarde mensen als we de hulp thuis niet drastisch verbeteren'

dinsdag 25 oktober 2016 Leestijd: 2 min.

Hoogleraar en psychiater Niels Mulder - Bron: Parnassia Groep /

Miranda Grit

Verslaggever

miranda.grit@kro-ncrv.nl

dinsdag 25 oktober 2016 Leestijd: 2 min.

‘De politie zal zich steeds vaker moeten bemoeien met ernstig verwarde mensen omdat er te weinig teams zijn die deze mensen thuis goed kunnen behandelen‘ dat zegt Niels Mulder, hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheid aan de Erasmus Universiteit en psychiater bij Parnassia Groep. ‘Er is heel veel aandacht voor de mensen die in ernstige crisis zijn. Dat die goed opgevangen moeten worden en niet in de handboeien in een cel belanden. Terecht natuurlijk. Maar je moet je wel afvragen wáárom raken er zoveel mensen in verwarde toestand? En het eerlijke antwoord is dat we de hulp aan deze mensen thuis onder de maat geregeld hebben.’

Inhumaan

Psychiater Mulder reageert daarmee op onze eerdere uitzending in het dossier Verwarde Mensen. Hierin waarschuwt hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg dat zij als politie niet langer verwarde mensen willen oppakken en opvangen. ‘Het is inhumaan om deze mensen in de handboeien in een cel te zetten terwijl ze professionele GGZ-hulp nodig hebben’. In 5 jaar tijd is het aantal politiemeldingen met verwarde mensen met 65% gestegen tot 65.000 incidenten afgelopen jaar.

lees ook: GGZ-medewerker: ‘Vroeger had ik twee handen voor 15 patiënten. Nu heb ik twee handen voor 42 patiënten!’ donderdag 03 november

Te weinig hulp thuis

Mulder dringt erop aan dat we verder moeten kijken dan alleen naar de crisisopvang omdat de kern van het probleem in de hulp thuis zit. ‘Al jaren zijn we bedden en gemeentelijke voorzieningen aan het afbouwen. Iedereen moet thuis geholpen worden, wat een mooi streven is. Maar de ondersteuning voor mensen die het thuis moeilijk redden neemt vreemd genoeg steeds verder af. Het wrange is dus dat we met de mond belijden dat we mensen meer en langer thuis willen houden, en anderzijds opvangvoorzieningen in de wijk sluiten. Tegelijk komen er nauwelijks meer mogelijkheden om mensen thuis daadwerkelijk te kunnen opvangen en behandelen. Er ontstaat dus een ontzettende scheefgroei. En wij als hulpverleners lopen achter de feiten aan.’

Grote zorgen

Als psychiater is Mulder betrokken bij de ontwikkeling van de zogenoemde FACT-teams die mensen thuis behandelen. Hij maakt zich zorgen over de huidige gang van zaken. 'Omdat het aantal patiënten steeds méér wordt, ook met ernstiger problematiek. Ook is de druk groot omdat deze mensen in een kortere tijd behandeld moeten worden.' Zo ontstaat volgens Mulder meer 'incidentenzorg'. 'Als hulpverleners, zowel vanuit de geestelijke gezondheidszorg als vanuit andere voorzieningen, helpen we eerst de mensen die er het ernstigst aan toe zijn. Maar daardoor moeten we de zorg aan de mensen waar de crisis nog te voorkomen is laten liggen. Terwijl we natuurlijk als taak hebben te vóórkomen dat die mensen in crisis raken. We hollen zo dus steeds achter de feiten aan.’

Ellende besparen

De psychiater maakt zich kwaad dat deze mensen thuis vaak tussen wal en schip vallen met alle gevolgen voor de patiënten zelf, maar ook voor de samenleving. ‘Ik vind dat hier veel te weinig aandacht voor is. En dat er geen landelijke regie gevoerd wordt op de hoeveelheid ambulante teams. Zodat we zorgen dat er voldoende kwalitatief goede zorg is waardoor mensen niet in die psychose of crisis belanden. Ik begrijp het ook niet want we zouden heel veel ellende kunnen besparen door dit samen goed te regelen.’

Tip ons!

Wij gaan door met ons onderzoek in het dossier ‘Verwarde Mensen’. Heb je een tip voor ons? Meld je dan bij ons via tip insturen.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Verwarde mensen
Verkenning Research Opnames Uitzending

590 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Miranda Grit Verslaggever

Vanaf de eerste uitzending van De Monitor is Miranda Grit als verslaggever betrokken bij het maken van de journalistieke verhalen waarin tips van mensen centraal staan. ‘Door het directe contact met betrokken kijkers word ik op bijzondere onderzoeksideeën gebracht waarvan ik weet; dit leeft in de samenleving. Het is bijzonder om te zien hoe er gereageerd wordt via Facebook en Twitter op de reportages die ik publiceer. Soms word ik gecorrigeerd, andere keren gecomplimenteerd. Maar elke reactie beschouw ik als waardevol om zo samen onze maatschappij nog net een beetje mooier te maken.’

Lees verder
@mirandagrit

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Sinds de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg neemt het aantal incidenten met verwarde mensen toe. Ruim 75.000 meldingen kwamen er in 2016 bij de politie binnen, een stijging van 14% ten...
Alles over dit onderzoek